POTOVALNI RAČUNALNIK: splošno

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Potovalni računalnik A

Glede na izvedenko vozila prikazuje naslednje funkcije:

- prevožena razdalja;

- vozni parametri;

- informativna sporočila;

- sporočila o motnjah delovanja (ki jih spremlja kontrolna lučka ©);

- opozorilna sporočila, ki jih spremlja kontrolna lučka ®;

- meni za osebne nastavitve vozila MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Vse te funkcije so opisane na naslednjih straneh.

Pritisnite stikalo 1, če se želite pomikati med meniji, in večkrat pritisnite stikalo 2 ali 3 za izbiro funkcij, nato pa po potrebi uporabite stikalo 4 za potrditev možnosti »OK«.

Prek zavihka »Vozilo«:

a) nastavitve potovanja:

- povprečna poraba energije od zadnje ponastavitve in trenutna poraba energije;

- prevožena razdalja od zadnje ponastavitve in povprečna hitrost.

b) reinicializacija tlaka v pnevmatikah;

c) ura (pri nekaterih izvedenkah);

d) naslednji servisni pregled;

e) le ob zaustavljenem vozilu: meni za osebne nastavitve vozila MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Prek zavihka za sporočila:

f) dnevnik sporočil o delovanju in motnjah, zaporedni prikaz informativnih sporočil in sporočil o motnjah pri delovanju.

Vračanje voznih parametrov na ničlo

Ko prikazovalnik kaže enega od parametrov potovanja, pritisnite in držite stikalo 4 »OK«, dokler se prikazana vrednost ne ponastavi na ničlo.

Samodejno vračanje voznih parametrov na ničlo

Vrnitev na ničlo bo opravljena samodejno, ko bo presežena zmogljivost spomina enega od parametrov.

Pomen vrednosti porabe energije

Določena oprema vozila porablja energijo: energija, ki jo porabi vozilo, se zato lahko razlikuje od porabljene energije na električnem števcu.

Pomen prikazanih vrednosti po pritisku na tipko za vračanje na začetno vrednost

Podatki o povprečni porabi energije in povprečni hitrosti vožnje bodo toliko točnejši in zanesljivejši, kolikor daljša bo razdalja, prevožena od zadnje ponastavitve.

Ponastavitev razdalje, ki jo lahko prevozite s preostalo energijo

Ko se pogonski akumulator popolnoma napolni, lahko izbirate med dvema vrstama ponastavitve: izbirna ali samodejna.

Izbirna ponastavitev

Izberite eno od nastavitev vožnje ter pritisnite in zadržite stikalo 4 OK , da ponastavite doseg.

Samodejna ponastavitev

Razdalja, ki jo lahko prevozite s preostalo energijo, se po popolnem polnjenju pogonskega akumulatorja samodejno ponastavi na vrednost, izračunano na podlagi porabe energije v zadnjih 200 prevoženih kilometrih.

Nekatere informacije potovalnega računalnika se prikažejo na prikazovalniku navigacijskega sistema.

Ponastavitev nastavitev vožnje in števca prevoženih kilometrov se hkrati izvede v potovalnem računalniku in navigacijskem sistemu.