ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dnevne luči

Vaše vozilo je opremljeno z dnevnimi lučmi (odvisno od izvedenke).

Dnevne luči se samodejno vklopijo, ko se motor zažene (brez voznikovega upravljanja ročice 1), in izklopijo ob zaustavitvi motorja. To mora biti v načinu AUTO.

Bočne lučke

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol poravnan z oznako 3. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

k Zasenčene luči

Ročni način delovanja

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol poravnan z oznako 3. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Samodejno delovanje

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 3: pri delujočem motorju se zasenčene luči samodejno prižgejo ali ugasnejo glede na zunanjo svetlobo brez voznikove uporabe ročice 1.

Pred nočno vožnjo: preverite delovanje svetlobnih teles in nastavite pravilno višino svetlobnega snopa žarometov (v primeru neobičajne obremenitve vozila). Vedno pazite, da so luči dobro vidne in da jih nič ne zakriva (umazanija, blato, sneg, večji tovor ...).

Če se stran voznikovega sedeža v avtomobilu in stran voznega pasu ne ujemata, je priporočljivo, da vam predstavnik servisne mreže za časa takšnega položaja luči ustrezno prilagodi.

á Dolge luči:

Pri delujočem motorju in prižganih zasenčenih lučeh potisnite ročico 1. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Za prižig zasenčenih luči ponovno povlecite k sebi ročico 1.

Samodejne dolge luči

Ta sistem samodejno vklaplja in izklaplja dolge luči. Uporablja kamero, ki je nameščena za notranjim vzvratnim ogledalom, za zaznavanje vozil pred vami in vozil, ki vam vozijo naproti.

Dolge luči se samodejno prižgejo, če:

- je zunanja osvetljenost šibka;

- ni zaznano nobeno drugo vozilo ali osvetlitev;

- hitrost vozila je večja od približno 40 km/h.

Če kateri od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, sistem preklopi v zasenčene luči.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Za vklop samodejnih dolgih luči:

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 3, nato pa potisnite ročico 1.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka .

Sistem je lahko v nekaterih okoliščinah oviran, zlasti v naslednjih:

- neugodne vremenske razmere (dež, sneg, megla ...);

- slaba vidljivost skozi vetrobransko steklo ali prek kamere;

- slabo vidna ali šibka osvetlitev vozila pred vami ali vozila, ki vam prihaja naproti;

- slaba nastavitev prednjih luči;

- odsevajoči sistemi;

- ...

Samodejne dolge luči (nadaljevanje)

Za izklop samodejnih dolgih luči:

- zasukajte obroček 2 v drug položaj, ki ni AUTO;

ali

- potegnite ročico 1.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Samodejni prižig luči preverite«, je sistem izklopljen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Uporaba prenosnega navigacijskega sistema na predelu vetrobranskega stekla pod kamero ponoči lahko ovira delovanje sistema »samodejne dolge luči« (možnost odsevanja na vetrobranskem steklu).

Sistem »samodejne dolge luči« v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, kar zadeva osvetlitev vozila in njegovo prilagoditev na pogoje osvetljenosti, vidljivosti in okoliščine v prometu.

Izklop luči

Luči se bodo samodejno izklopile, ko bo motor zaustavljen ali ko se bodo voznikova vrata odprla oz. se bo vozilo zaklenilo. V tem primeru se bodo luči pri prihodnjem zagonu motorja ponovno prižgale, če bo obroček v položaju 2.

Opomba: pri prižganih meglenkah samodejno izklapljanje luči ne deluje.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Če pozabite ugasniti luči po izključitvi kontakta, vas ob odpiranju voznikovih vrat na to opozori zvočni signal.

Motnje delovanja

Če se prikaže sporočilo »Preverite osvetlitev« skupaj s kontrolno lučko © in kontrolna lučka k na instrumentni plošči utripa, to opozarja na napako osvetlitve.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Funkcija dobrodošlice in pozdrava

(pri nekaterih izvedenkah)

Ko je funkcija vklopljena, se dnevne luči in zadnje pozicijske luči samodejno vklopijo, ko vozilo zazna kartico ali ga odklenete.

Samodejno ugasnejo:

- približno minuto po njihovem prižigu;

- ob zagonu motorja glede na položaj ročice za osvetlitev;

ali

- ob zaklepanju vozila.

Vključitev/Izključitev funkcije

Pri zaustavljenem vozilu in delujočem motorju na zaslonu multimedijskega sistema izberite meni »Nastavitve«, zavihek »Vozilo«, meni »Konfiguracija avta«, »Dobrodošli« in nato Svetlobni pozdrav. Izberite »ON« ali »OFF« za vklop ali izklop funkcije.

Funkcija “zunanja spremljevalna osvetlitev”

Ta funkcija vam omogoča, da za kratek čas vklopite pozicijske in zasenčene luči (npr. za osvetlitev pri odpiranju dvoriščnih ali garažnih vrat).

Pri zaustavljenem motorju in izklopljenih lučeh ter obročku 2 v položaju AUTO povlecite ročico 1 k sebi: pozicijske in zasenčene luči se vklopijo za približno 30 sekund skupaj z lučkama š in k, ki svetita na instrumentni plošči.

Čas vklopa luči lahko podaljšate tako, da še enkrat povlečete ročico. To lahko ponovite samo štirikrat, tako da osvetlitev skupaj traja največ približno dve minuti.

Na instrumentni plošči se kot potrditev prikaže sporočilo »osvetlitev na _ _ _«, ki mu sledi preostali čas. Nato lahko zaklenete vaše vozilo.

Za izklop osvetlitve pred samodejnim izklopom zasukajte obroček 2 v kateri koli položaj in nato v položaj AUTO.

g Prednje meglenke

Zasukajte srednji obroček 4 na ročici 1, tako da bo simbol poravnan z oznako 3 in ga nato spustite.

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Zadnja meglenka

Zasukajte srednji obroček 4 na ročici, tako da bo simbol poravnan z oznako 3, in ga nato spustite.

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Ugasnite zadnjo meglenko, ko ni več potrebna, ker je lahko neprijetna za ostale udeležence v prometu.

V megli, snegu ali pri prevozu tovora, ki sega prek strehe, se luči ne prižgejo samodejno, zato jih morate sami prižgati.

Prižig meglenk upravlja voznik: kontrolne lučke na instrumentni plošči vas opozorijo o vklopu (prižgana lučka) ali izklopu (ugasnjena lučka) meglenk.

Izklop

Znova zasukajte srednji obroček 4, da poravnate oznako 3 s simbolom za meglenke, ki jih želite izklopiti. Ustrezna kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Po izključitvi zunanje osvetlitve ugasnejo tudi prednje in zadnje meglenke.

Luči za dodatno osvetlitev pri zavijanju

(odvisno od izvedenke vozila)

Pri vožnji naprej v ovinek z zasenčenimi lučmi in pod določenimi pogoji (hitrost, kot zasuka volana, vklopljeni smerokazi itd.) se ena od prednjih meglenk vklopi, da osvetli notranjo stran ovinka.

Pri vključeni vzvratni prestavi se obe sprednji meglenki vklopita samodejno.