Nazaj na seznam

SISTEM NADZORA TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri vozlih, ki so opremljena s tem sistemom, slednji nadzira tlak zraka v pnevmatikah.

Način delovanja

Vsa kolesa (razen rezervnega) imajo v kolesnem ventilu tipalo, ki redno meri tlak v pnevmatiki.

Sistem na instrumentni plošči 1 prikaže trenutni tlak v pnevmatikah in opozori voznika, če kolesa niso dovolj napolnjena.

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo);

- po zamenjavi kolesa.

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Postopek za reinicializacijo

Vklopljen kontakt, zaustavljeno vozilo:

- večkrat zaporedoma tapnite stikalo 5, in sicer tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo«;

- tapnite stikalo 2 ali 3 za dostop do strani za ponastavitev tlaka v pnevmatikah. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »NASTAVITE tlak v pnevmatikah (pritisnite in zadržite)«;

- pritisnite in držite stikalo 4 OK, da zaženete ponastavitev. Če utripa simbol pnevmatik in se prikaže sporočilo »Prilagajanje tlaka v teku«, je bila zahteva za ponastavitev tlaka v pnevmatikah sprejeta.

Za reinicializacijo je lahko potrebnih več minut vožnje.

Opomba: vrednost referenčnega tlaka ne sme biti nižja od priporočene vrednosti, navedene na robu vrat.

Ponastavitev lahko opravite tudi prek zaslona multimedijskega sistema. Izberite »Vozilo«, »Tlak pnevmatika«.

Spodnja preglednica prikazuje možna sporočila v zvezi s postopkom ponastavitve pnevmatik.

Koraki

Prikazi

(odvisno od vozila)

Sporočila

Pomen

1

Za ponast. tlaka zadržite gumb

Pri vklopljenem kontaktu in zaustavljenem vozilu začnite ponastavitev tlaka v vseh štirih pnevmatikah tako, da pritisnete in držite stikalo 4 OK.

2

Prilagajanje tlaka v teku

Narekovaji »---« pred vsakim kolesom bodo utripali, kar pomeni, da je sistem registriral ponastavitev tlaka v pnevmatikah za vsa štiri kolesa.

3

V teku je zaznavanje pnevmatik

Narekovaji »---« pred vsakim kolesom ostanejo osvetljeni. Ta sistem ponastavi tlak v pnevmatikah za vsa štiri kolesa. Zdaj lahko vozite. Sporočilo lahko ostane prikazano med kratkimi potovanji.

Opomba: med ponastavitvijo nadzor tlaka v pnevmatikah ostane vklopljen.

4

Prikazana je vrednost tlaka v štirih pnevmatikah: postopek ponastavitve je zaključen in uspešen.

Prikaz

Prikazovalnik A in kontrolna lučka 6 na instrumentni plošči vas obveščata o morebitnih nepravilnostih (padec tlaka v pnevmatiki, predrta pnevmatika, okvara na sistemu...).

« Napolnite pnevmatike »

Prikaže se rumeno kolo, ki ga spremlja fiksna opozorilna lučka 6 in sporočilo »Napolnite pnevmatike«.

To pomeni, da je pnevmatika prazna.

Preverite in po potrebi uravnajte tlak v štirih hladnih pnevmatikah.

Po nekaj minutah vožnje se opozorilna lučka 6 izklopi.

« Poškodba pnevm. »

Prikaže se rdeče kolo, ki ga spremlja fiksna opozorilna lučka 6 in sporočilo »Poškodba pnevm.« ter zvočni signal.

To sporočilo spremlja kontrolna lučka ®.

To opozarja, da je zadevna pnevmatika predrta ali močno izpraznjena. Če je pnevmatika predrta, zamenjajte kolo ali pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Če je pnevmatika izpraznjena, jo napolnite z ustreznim tlakom.

« Preverite tipala tlaka pnevmatik »

Kolo izgine, opozorilna lučka 6 pa nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno zasveti in prikaže se sporočilo »Preverite tipala tlaka pnevmatik«.

To sporočilo spremlja kontrolna lučka ©. To pomeni, da vsaj eno kolo ni opremljeno s tipali (npr. rezervno kolo). V drugih primerih pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Opozorilna lučka ® sporoča, da se morate zaradi vaše varnosti ustaviti takoj, ko to dopuščajo razmere na cesti.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

»Neuspešno lokaliziranje pnevmatik«

Med vožnjo se prikaže sporočilo »Nezmožnost zaznavanja pnevmatik«, če je eno ali več koles opremljeno s senzorji, ki jih omrežje ne prepozna.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak v pnevmatikah je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah TLAK ZRAKA V PNEVMATIKAH. Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik.

Zamenjava koles/pnevmatik

Za ta sistem je potrebna posebna oprema (kolesa, pnevmatike, okrasni pokrovi...). PNEVMATIKE.

S predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo se posvetujte glede zamenjave pnevmatik in glede razpoložljive dodatne opreme v servisni mreži ter skladnosti s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah: ob uporabi druge opreme bi se lahko poškodovala tipala oziroma sistem ne bi več pravilno deloval.

Rezervno kolo

Rezervno kolo pri vozilih, ki ga imajo, ni opremljeno s tipalom. Ko je rezervno kolo nameščeno na vozilo, kontrolna lučka 6 nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno zasveti, hkrati pa se na instrumentni plošči vklopi kontrolna lučka © in prikaže sporočilo »Preverite tipala tlaka pnevmatik«.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Zaradi posebnosti ventilov uporabljajte le opremo, ki so jo homologirali v servisni mreži za vaše vozilo. GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Vendar ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti. Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Informacije na instrumentni plošči prikazujejo morebitne napake tlaka v pnevmatikah (npr. izpraznjena ali predrta pnevmatika). Opozorilna lučka ® sporoča, da se morate zaradi vaše varnosti ustaviti takoj, ko to dopuščajo razmere na cesti.

Kontrolne lučke

Sporočila

Prikazi

Pomen

Napolnite pnevmatike

Kolo in pripadajoča vrednost tlaka sta prikazana v rumeni barvi.

To pomeni, da je bila zaznana nezadostna napolnjenost pnevmatike. Preverite in nastavite tlak v vseh štirih pnevmatikah, ter nato ponastavite sistem.

+ ®

Poškodba pnevm.

Kolo in pripadajoča vrednost tlaka sta prikazana v rdeči barvi.

To pomeni, da je določena pnevmatika predrta, ali močno izpraznjena. Če je pnevmatika izpraznjena, nastavite tlak v vseh štirih hladnih pnevmatikah in ponastavite sistem. Če je pnevmatika predrta, jo zamenjajte (ali naj jo zamenja usposobljeno osebje).

+ ©

Preverite tipala tlaka pnevmatik

Kolo ni več prikazano.

To pomeni, da vsaj eno kolo ni opremljeno s tipalom (npr. rezervno kolo) ali da je tipalo okvarjeno. Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Nezmožnost zaznavanja pnevmatik

To pomeni, da sistem ni mogel odčitati tlaka v vsaki pnevmatiki. To lahko povzroči uporaba tipala, ki ga ne priporoča pooblaščeni prodajalec. Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah še naprej deluje.