Nazaj na seznam

REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator hitrosti je funkcija, ki vam pomaga ohranjati izbrano konstantno hitrost ali tako imenovano regulirano hitrost.

Kot regulirano hitrost je mogoče nastaviti katero koli hitrost, višjo od 30 km/h.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Stikalo za vklop/izklop regulatorja hitrosti.

2 Stikalo za vklop in zniževanje regulirane hitrosti (SET/-).

3 Stikalo za vklop in zviševanje regulirane hitrosti ali priklic shranjene regulirane hitrosti (RES/+).

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo potovalne hitrosti) (0).

5 Stikalo za vklop/izklop omejevalnika hitrosti.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove odgovornosti glede upoštevanja omejitev hitrosti ali njegove pozornosti. Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom.

Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter…).

Obstaja nevarnost nesreče.

Vklop

Uporabite stikalo 1.

Vklopi se opozorila lučka 6 sive barve.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Regulator hitro. Vklop« in črtice, kar nakazuje, da funkcija regulatorja hitrosti deluje in je pripravljena na shranjevanje regulirane hitrosti.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Pri stalni hitrosti vožnje, višji od približno 30 km/h, pritisnite stikalo 2 (SET/-) ali stikalo 3 (RES/+): funkcija se vklopi in upošteva se trenutna hitrost.

Regulirana hitrost se prikaže namesto črtic. Regulacija hitrosti je potrjena, ko sta shranjena hitrost in opozorilna lučka prikazani v zeleni barvi 6.

Če poskusite vklopiti funkcijo pri hitrosti pod 30 km/h, se prikaže sporočilo »Neveljavna hitr.«, funkcija pa se ne vklopi.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost zabeležena in je regulacija hitrosti vklopljena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedalov, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Nastavljeno regulirano hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski:

- stikala 2 (SET/-) za zmanjšanje hitrosti;

- stikala 3 (RES/+) za povečanje hitrosti.

Opomba: pritisnite in zadržite eno od stikal za spreminjanje hitrosti po postopnih povečanjih.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin.

Med prekoračitvijo hitrosti vas o njej obvešča utripanje regulirane hitrosti na instrumentni plošči.

Ko vam ni več treba voziti s povečano hitrostjo, odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Onemogočeno ohranjanje regulirane hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti regulirane hitrosti, na kar vas opozori utripajoč prikaz hitrosti na instrumentni plošči.

Če regulator hitrosti ni več na voljo (po več poskusih vklopa), se obrnite na predstavnika servisne mreže.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če uporabite:

- stikalo 4 (0);

- zavorni pedal;

- preklop v nevtralni položaj.

Regulirana hitrost je shranjena in v sivi barvi prikazana na instrumentni plošči.

Ponoven vklop regulacije hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete nazaj, vendar se morate najprej prepričati o ustreznosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji …). Pritisnite stikalo 3 (RES/+), če je hitrost vozila večja kot 30 km/h.

Ko je hitrost shranjena, je vklop regulatorja hitrosti potrjen s prikazom regulirane hitrosti in opozorilne lučke 6, kar je odvisno od vozila.

Opomba: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno pospeši, da doseže to hitrost.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom stikala 2 (SET/-), vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti upoštevana trenutna hitrost vozila.

Funkcija regulatorja hitrosti pri vsakem vklopu ali izklopu načina ECO preide v stanje pripravljenosti. NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA.

Izključitev funkcije

Funkcija regulatorja hitrosti se prekine:

- ko pritisnete stikalo 1. V tem primeru hitrost ni več shranjena;

- ko pritisnete stikalo 5. V tem primeru je izbran omejevalnik hitrosti in shranjena ni nobena hitrost.

Opozorilna lučka 6 izgine z instrumentne plošče in s tem potrdi, da funkcija ni več aktivna.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.

REGULATORJA HITROSTI / OMEJEVALNIKA