ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zagon motorja

Kartica mora biti v območju zaznavanja 1.

Zagon

- pritisnite zavorni pedal;

- pritisnite na gumb 2. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo READY in zasliši se zvočni signal.

Ko je hitrost vozila večja od približno 5 km/h, sporočilo izgine.

Posebnosti

- Če kateri od pogojev za zagon ni izpolnjen, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite pedal zavore + START«;

- v nekaterih primerih je treba ob pritisku gumba za zagon motorja 2 premikati tudi volan, da se odklene volanski drog, na kar vas opozori sporočilo »Zasukajte volan + START«;

Zagon vozila je mogoč le, če napajalni kabel ni priključen v vozilo.

Prostoročni zagon pri odprtih prtljažnih vratih

V tem primeru kartica ne sme biti v prtljažniku, da preprečite možnost, da bi jo izgubili.

Funkcije pri delnem kontaktu

(vključitev kontakta)

Ob vstopu v vozilo lahko takoj razpolagate z nekaterimi funkcijami (avtoradio, navigacijski sistem, brisalci...).

Če želite uporabiti druge funkcije in je kartica v potniškem prostoru, pritisnite gumb 2 brez pritiskanja pedal.

Motnje pri delovanju

V nekaterih primerih lahko kartica za prostoročno upravljanje ne deluje:

- baterija kartice je prazna, sekundarna 12- voltna baterija je izpraznjena itd.;

- bližina naprave, ki deluje na isti frekvenci kot kartica (zaslon, prenosni telefon, videoigrice...);

- vozilo se nahaja v območju močnega elektromagnetnega sevanja.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Postavi kartico v območje+START«.

Pritisnite zavorni pedal, nato pa vstavite kartico 4 (stran gumba) v območje za vstavljanje 3. Za zagon vozila pritisnite gumb 2. Sporočilo ugasne.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko temperatura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

zaustavitev motorja

Vozilo mora biti ustavljeno.

Pritisnite gumb 2: ob zaustavitvi motorja na instrumentni plošči izgine sporočilo READY in vklopi se samodejna parkirna zavora. Volanski drog se zaklene ob odpiranju voznikovih vrat ali ob zaklepanju vozila.

Če kartice ni več v potniškem prostoru ali če je baterija kartice izpraznjena, ko vozilo miruje in poskušate ugasniti motor, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Kartica odsotna prit./drži START«: pritisnite gumb 2 in ga držite več kot tri sekundi.

Pri zaustavljenem motorju vključena dodatna oprema (avtoradio...) deluje še približno 10 minut.

Ob odprtju voznikovih vrat dodatna oprema preneha delovati.

Nikoli ne odvzemite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbags in zategovalniki varnostnih pasov.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko temperatura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.