ODPIRANJE IN ZAPIRANJE VRAT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odpiranje vrat z zunanje strani

Prednja vrata

Pri odklenjenih vratih povlecite za kljuko 1.

Zadnja vrata

Pri odklenjenih vratih:

- pritisnite na oznako 2, da preklopite ročico 3;

- primite ročico 3 in jo potegnite k sebi.

Odpiranje vrat iz notranjosti

Potegnite kljuko 4.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Ob odpiranju voznikovih vrat je slišen zvočni signal, ki vas opozori, da so luči še vedno vklopljene.

Iz varnostnih razlogov vrata odpirajte in zapirajte samo, ko je vozilo ustavljeno.

Opozorilnik za odprta vrata

Opozorilna lučka pri zaustavljenem vozilu opozarja na odprta ali neustrezno zaprta vrata, prtljažnik ali loputo vtičnice za polnjenje. Opozorilna lučka 5 opozarja na odprta ali neustrezno zaprta vrata ali prtljažnik.

Ko vozilo doseže hitrost približno 20 km/h, se vklopita opozorilni lučki in 5 ter prikaže sporočilo, ki opozarja, da je odpiralni del odprt ali neustrezno zaprt.

Posebnost

Po zaustavitvi motorja luči in dodatna oprema (avtoradio...) še naprej delujejo do odpiranja voznikovih vrat.

Varovala za otroke

Če premaknete vzvod 6 navzdol, lahko zadnja vrata odprete le z zunanje strani. Iz notranjosti se prepričajte, da vrat dejansko ni mogoče odpreti.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Slednji bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko temperatura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.