VLEKA VOZILA V PRIMERU OKVARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vrste okvar

V primeru izpraznjenega akumulatorja

Kadar je pogonski akumulator popolnoma izpraznjen, sta dovoljeni obe vrsti vleke: vleka okvarjenega vozila na dvižni ploščadi vlečnega vozila in vleka okvarjenega vozila na cesti z vlečno kljuko (glejte naslednje strani). Zato morate pred začetkom vleke počakati približno 5 minut, potem ko zaklenete vrata.

Vsi drugi primeri okvar

Dovoljena je samo vleka okvarjenega vozila na dvižni ploščadi vlečnega vozila.

Vleka okvarjenega vozila na dvižni ploščadi vlečnega vozila

Vleka okvarjenega vozila na dvižni ploščadi vlečnega vozila je nujna vedno, razen v primeru popolnoma izpraznjenega pogonskega akumulatorja. Za primer izpraznjenega akumulatorja glejte strani v nadaljevanju.

Pred odpravljanjem okvare odklenite volanski drog: s kartico v potniškem prostoru prestavno ročico premaknite v položaj N, nato pa za približno dve sekundi pritisnite gumb za zagon motorja.

Obvezno upoštevajte veljavne predpise glede vleke.

V primeru izpraznjenega akumulatorja: vleka

V primeru popolnoma izpraznjenega pogonskega akumulatorja:

- opozorilna lučka 2 utripa v rumeni barvi;

- indikator 1 kaže, da je akumulator prazen.

Ob upoštevanju sledečih navodil je mogoče odpraviti okvaro vozila na dvižni ploščadi ali vleči vozilo z vlečno kljuko.

Pred vsako vleko odklenite volanski drog: s kartico v potniškem prostoru premaknite ročico 4 v položaj N, nato pa pritisnite gumb za zagon motorja za približno dve sekundi.

Volanski drog se odklene, oprema vozila je napajana: lahko uporabljate luči na vozilu (varnostne utripalke, zavorne luči …). Ponoči morajo biti na vozilu prižgane tudi luči za označevanje vozila.

Obvezno upoštevajte veljavne predpise glede vleke.

Po opravljeni vleki dvakrat zaporedoma pritisnite gumb za zagon motorja (nevarnost praznjenja 12-voltnega akumulatorja).

Ko je motor zaustavljen, sistem servovolana ne deluje več.

Dostop do mesta za pritrditev vlečnega priključka

Uporabljajte le mesto za pritrditev vlečnega priključka na sprednjem delu vozila 3.

To mesto za pritrditev vlečnega priključka se lahko uporablja samo za vleko vozila, nikoli pa za neposredno ali posredno dviganje vozila.

Odpnite pokrovček 5, tako da pod njega vstavite ploščato orodje.

Do konca zategnite vlečni priključek 4 : najprej z roko, nato ga zategnite še z ročico.

Uporabite lahko le obroček za vleko 4 in ročico, ki ju najdete v kompletu za orodje pod talno oblogo prtljažnika. GARNITURA ORODJA.

Opomba: ne uporabljajte poškodovanega vlečnega priključka.

Med vleko pustite kartico v vozilu.

Obstaja nevarnost blokade volanskega droga.

Prepričajte se, da je vlečni priključek ustrezno privit.

Nevarnost izgube vlečenega predmeta.

Orodja nikdar ne pustite nepospravljenega, ker lahko pri močnem zaviranju nevarno odleti.

Po uporabi orodje dobro pritrdite v garnituri orodja, ki jo nato glede na vozilo, pravilno pospravite v njeno ležišče.

Obstaja nevarnost poškodb.