Nazaj na seznam

AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gumbi za upravljanje

1 Avtomatski način delovanja

2 Uravnavanje temperature zraka.

3 Funkcija za boljšo vidljivost.

4 Nastavitev porazdelitve zraka v potniškem prostoru.

5 Stikalo za izklop klimatske naprave.

6 Nastavitev hitrosti prezračevanja do izklopa naprave.

7 Odvisno od vozila, stikalo za hiter dostop do menija »Nastavitev klimatske naprave« ali stikalo za vklop nastavitve klimatske naprave.

8 Reciklaža zraka.

9 Ogrevanje/usmerjanje zraka proti zadnjemu steklu in (odvisno od različice vozila) vzvratnim ogledalom.

Gretje in klimatsko napravo je mogoče uporabljati le pri delujočem motorju.

Avtomatski način delovanja

Avtomatska klimatska naprava zagotavlja (razen ob uporabi v ekstremnih razmerah) udobje v potniškem prostoru, dobro stopnjo vidljivosti ter optimalno porabo goriva.

Sistem upravlja hitrost prezračevanja, porazdelitev in reciklažo zraka, vklop ali izklop klimatske naprave ali gretja in temperaturo zraka.

AUTO: optimalno doseganje izbrane ustrezne temperature glede na zunanje pogoje. Pritisnite tipko 1.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte gumb 2 glede na želeno temperaturo. Bolj kot je kazalnik oddaljen od položaja izklopljenega gretja, višja je temperatura.

Če je zunanja temperatura previsoka, se gretje samodejno zmanjša. S tem se omeji poraba energije in ohrani čas delovanja vozila.

Posebnost: nastavitev ekstremnih temperatur (najvišje ali najnižje) omogoča sistemu, da čim bolj ohladi ali segreje potniški prostor (prikaz »LOW« in »HIGH« na zaslonu multimedijskega sistema).

Nekatere tipke imajo kontrolno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

Izklop klimatske naprave

S tipko 5 lahko izključite (prižgana lučka) delovanje klimatske naprave.

Če želite vklopiti klimatsko napravo, pritisnite tipko 1; kontrolna lučka na tipki 5 ugasne.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti potniškega prostora;

- hitrejše sušenje zarošenih stekel.

Klimatska naprava ne deluje pri nizkih zunanjih temperaturah.

Nasvet: da optimizirate čas delovanja vozila, klimatsko napravo izklopite, ko je zunanja temperatura prijetna.

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Pritisnite na tipko 3; prižge se kontrolna lučka na tipki.

Ta funkcija omogoča hitro odmrzovanje in sušenje vetrobranskega stekla in prednjih bočnih stekel. Zahteva vklop avtomatskega delovanja klimatske naprave ali gretja.

Če želite to funkcijo izklopiti, pritisnite tipko 3.

Prikazane temperaturne vrednosti kažejo izbrano raven udobja.

Zviševanje ali zniževanje prikazane temperature ob zagonu motorja v nobenem primeru ne zagotavlja hitrejšega doseganja želene temperature. Sistem namreč samodejno zniža ali zviša temperaturo (prezračevanje ne deluje takoj z največjo hitrostjo, ampak se hitrost postopno povečuje), kar lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut.

Na splošno velja, da morajo ostati zračniki na armaturni plošči vedno odprti, razen v posebnih primerih.

Uporabite avtomatski način.

V avtomatskem načinu delovanja (prižgana lučka na gumbu 1) sistem nadzoruje vse funkcije klimatske naprave.

Izbiro sistema lahko kadarkoli spremenite. V tem primeru kontrolna lučka na tipki 1 ugasne.

Nastavitev količine dovajanega zraka

Zasukajte gumb 6 v enega od osmih položajev za vključitev prezračevanja in nastavitev količine dovajanega zraka.

Položaj OFF

V tem položaju:

- se gretje ali klimatska naprava samodejno izklopi;

- je hitrost prezračevanja v potniškem prostoru enaka nič;

- med vožnjo se lahko vseeno dovaja nekaj zraka.

Tega položaja ne uporabljajte prepogosto in za daljši čas.

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Pritisnite eno od tipk 4, da izberete želeno razporeditev zraka. Prižge se kontrolna lučka na izbranem gumbu.

Hkrati lahko združujete dva položaja; pritisnite dva izmed gumbov 4.

Ø Zrak je porazdeljen med režami za sušenje prednjih bočnih stekel in vetrobranskega stekla.

½ Ves zrak je usmerjen samo do zračnikov na armaturni plošči.

¿ Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pritisnite na tipko 9; prižge se kontrolna lučka na tipki. Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih vzvratnih ogledal (pri vozilih, ki so opremljena s to funkcijo).

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom gumba 9. Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

Nasvet

Ob zmrzali slano z zadnjega stekla raje odstranjujte z ročnim strgalom kot s funkcijo za ogrevanje/sušenje, da zmanjšate porabo energije.

Reciklaža zraka (izolacija potniškega prostora) K

Funkcija se upravlja samodejno, vendar jo lahko vključite tudi ročno. V tem primeru vklop funkcije potrdi prižgana kontrolna lučka na tipki 8.

Pri nekaterih vozilih sistem določi uporabo ali neuporabo reciklaže glede na kakovost zunanjega zraka.

Kakovost zraka je potrjena s prižigom ene od naslednjih kontrolnih lučk na zaslonu multimedijskega sistema (od najbolj kakovostnega do najbolj onesnaženega zraka):

.

Opomba:

- med reciklažo se zrak v notranjosti reciklira brez dotoka zunanjega zraka;

- reciklaža zraka vam omogoča izoliranje notranjosti vozila pred vdorom zunanjega zraka (pri vožnji skozi onesnaženo območje...).

- reciklaža zraka omogoča učinkovitejše doseganje želene temperature v potniškem prostoru.

Ročno upravljanje

Pritisnite na tipko 8; prižge se kontrolna lučka na tipki.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči nekoliko neprijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

Zato priporočamo, da vključite avtomatski način delovanja s ponovnim pritiskom na gumb 8, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

Ročni izklop funkcije

Pritisnite tipko 8 za izklop funkcije. Reciklaža zraka je samodejna.

Sušenje/odmrzovanje stekla ima v vseh primerih prednost pred reciklažo zraka.