Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka zadnje meglenke

Kontrolna lučka zadnje meglenke

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Kontrolna lučka sistema varnostne blazine

Kontrolna lučka sistema varnostne blazine

Prižge se ob zagonu motorja in nato po nekaj sekundah ugasne.

Če se lučka ne prižge ob vključitvi kontakta ali se prižge pri delujočem motorju, opozarja na napako v sistemu.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro

Lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro

V 2. poglavju glejte podpoglavje “Ročna zavora”.

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Prižge se istočasno z drugimi kontrolnimi lučkami in/ali sporočili, spremlja jo zvočni signal.

Opozarja vas, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučkoûin z zvočnim signalom, opozarja na prenizko raven zavorne tekočine v krogotoku ali napako zavornega sistema. Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Kontrolna lučka polnjenja dodatnega 12-voltnega akumulatorja

Kontrolna lučka polnjenja dodatnega 12-voltnega akumulatorja

Če se prižge, ko zasveti kontrolna lučkaûin se zasliši zvočni signal, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja.

Opozorilna lučka

Opozorilna lučka

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Lahko se prižge istočasno z drugimi lučkami in/ali sporočili na instrumentni plošči.

Pomeni, da morate čim prej obiskati predstavnika servisne mreže za vaše vozilo, do takrat pavozite preudarno. Ob neupoštevanju tega priporočila obstaja nevarnost nastanka poškodb na vozilu.

Opozorilna lučka za nepripete varnostne pasove spredaj

Opozorilna lučka za nepripete varnostne pasove spredaj

Prižge se na osrednjem prikazovalniku ob zagonu motorja in če voznikov varnostni pas ni pripet, ko vozilo doseže hitrost okrog 20 km/h, začne utripati in sproži se zvočni signal za približno dve minuti.

Kontrolne lučke regulatorja in omejevalnika hitrosti

Kontrolne lučke regulatorja in omejevalnika hitrosti

Glejte razdelek »Regulator-Omejevalnik hitrosti« v poglavju 2.

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če kontrolna lučka ne ugasne po vključitvi kontakta oziroma se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu proti blokiranju koles prišlo do napake. Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju kolesABS. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolne lučke temperature elektrotehničnega sistema

Kontrolne lučke temperature elektrotehničnega sistema

Ko se prižge kontrolna lučka, je temperatura pogonskega akumulatorja prenizka ali je temperatura motorja ali pogonskega akumulatorja previsoka. Vozite bolj prožno.

Prižig kontrolne lučke lahko povzroči zmanjšanje zmogljivosti vozila.

Če se prižge ob zagonu, opozarja na napako pri delovanju dodatnega 12-voltnega akumulatorja.

Kontrolna lučka za nizki nivo pogonskega akumulatorja

Kontrolna lučka za nizki nivo pogonskega akumulatorja

Utripa, ko raven napolnjenosti pogonskega akumulatorja pade na prag rezerve. Glejte razdelek »Prikazovalniki in indikatorji« v poglavju 1.

Opozorilna lučka elektrotehničnega sistema

Opozorilna lučka elektrotehničnega sistema

Če se prižge med vožnjo, opozarja na napako elektrotehničnega sistema, povezano s »400-voltnim« električnim tokokrogom. Čim prej obiščite predstavnika servisne mreže za svoje vozilo.

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema za krmiljenje spodrsavanja

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema za krmiljenje spodrsavanja

Ta kontrolna lučka se prižge v več primerih: glejte razdelek »Sistemi za nadzor in pomoč pri vožnji« v 2. poglavju.

Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah

Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah

Glejte razdelek »Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka ogrevanja sedežev

Kontrolna lučka ogrevanja sedežev

V 1. poglavju glejte podpoglavje “Prednji sedeži”.

Kontrolna lučka funkcije načina ECO

Kontrolna lučka funkcije načina ECO

Opozorilna lučka odprtih vrat

Opozorilna lučka odprtih vrat