Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE ZADNJEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Brisalec zadnjega stekla

Pri vključenem kontaktu zasukajte obroček A ročice 1 tako, da poravnate simbol z oznako 2 nato spustite obroček.

Za izklop brisanja ponovno zasukajte obroček A.

Hitrost brisanja se spreminja glede na hitrost vozila.

p Brisanje in pranje zadnjega stekla

Pri vključenem kontaktu potisnite ročico naprej.

Za odpiranje ali zapiranje prtljažnih vrat ne uporabljajte ročice brisalca.

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

- če je dalj časa niste uporabljali, jo odmaknite s stekla.

Zamenjajte metlice brisalcev takoj, ko se njihova zmogljivost poslabša: približno vsako leto (glejte razdelek »Metlice brisalcev« v poglavju 5).

Previdnostni ukrepi pri uporabi brisalcev

- Pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev);

- pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.