Nazaj na seznam

GARNITURA ORODJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Orodje, ki je prisotno v garnituri orodja, je odvisno od vozila.

Garnitura orodja A je nameščena v koritu pod talno oblogo prtljažnika.

Vzvod 1

Z njim odvijate in privijate vlečni priključek.

Vlečni priključek 2

V 5. poglavju glejte podpoglavje “Vleka”.

Orodja nikdar ne pustite nepospravljenega, sicer vas lahko pri močnem zaviranju poškoduje. Po uporabi orodje dobro pritrdite v garnituro orodja, pri čemer garnituro ustrezno pospravite v njeno ležišče: nevarnost poškodb.

Če garnitura orodja vsebuje kolesne vijake, jih uporabljajte izključno za rezervno kolo: glejte nalepko na rezervnem kolesu.