Nazaj na seznam

KLIMATSKA NAPRAVA: informacije in nasveti za uporabo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Praktični nasveti

V nekaterih primerih (izključena klimatska naprava, vključena reciklaža zraka, izključeno prezračevanje ali nizka hitrost prezračevanja...) se lahko stekla v vozilu zarosijo.

Pri zarošenih steklih uporabite »funkcijo za boljšo vidljivost«, da se stekla posušijo, nato pa vklopite klimatsko napravo v avtomatskem načinu delovanja, da preprečite ponovno zarositev.

Vzdrževanje

Za pogostnost kontrol glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

Čas delovanja

Med uporabo klimatske naprave je običajno poraba energije večja.

Nasveti za manjšo porabo energije in podaljšani čas delovanja vozila:

Vozite z odprtimi zračniki in zaprtimi okni. Če je bilo vozilo parkirano na soncu, za nekaj minut odprite vrata, da gre vroč zrak pred zagonom motorja iz vozila.

Izberite:

- pred odhodom: uporabo nastavitve klimatske naprave ali vklop na daljavo. Glejte razdelka »Klimatska naprava: nastavitev« in »Klimatska naprava: vklop na daljavo« v 2. poglavju;

- na poti: uporabo načina ECO. Glejte razdelek »Funkcija načina ECO« v 2. poglavju.

Motnje pri delovanju

V primeru motenj pri delovanju se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- Manj učinkovito ogrevanje in sušenje stekel oziroma slabše delovanje klimatske naprave. Do tega pojava lahko pride zaradi zamazanosti vložka filtra potniškega prostora.

- Zrak se ne ohlaja ali segreva. Preverite, ali so vsa stikala in upravljalni gumbi v pravilnih položajih in ali ni morda pregorela kakšna varovalka. Če je vse v redu, izklopite napravo.

Pod vozilom se nabira voda

Po daljši uporabi klimatske naprave je normalno, če pod vozilom opazite vodo (ki je posledica kondenzacije).

Sistem klimatizacije uporabljajte redno, tudi v hladnem vremenu, zaženite ga vsaj enkrat na mesec za približno 5 minut.

Vozila z načinomECO

Vklop načina ECO lahko zmanjša učinkovitost klimatske naprave. Glejte razdelek »Nasveti za vožnjo, ekološka vožnja« v 2. poglavju.

Ne odpirajte krogotoka s hladilnim sredstvom. Slednje je nevarno za oči in kožo.

Krogotok s hladilnim sredstvom lahko vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Odvisno od vozila boste naslednje informacije našli na nalepki A v notranjosti motornega prostora.

Prisotnost in lokacija podatkov na nalepki A sta odvisni od vozila.

Ñ Tip hladilne tekočine

Tip olja v krogotoku klimatske naprave

Vnetljiv izdelek

Glejte navodila za uporabo

Vzdrževanje

Količina hladilnega sredstva v vozilu.

x,xxx kg

Potencial globalnega segrevanja (ekvivalent CO2).

Potencial globalnega segrevanja (GWP): xxxxx

Teža in količina ekvivalenta CO2.

Ekvivalent CO2: x,xx t

Ne odpirajte krogotoka s hladilnim sredstvom. Slednje je nevarno za oči in kožo.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).