Nazaj na seznam

KLIMATSKA NAPRAVA: nastavitev

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nastavitev delovanja

Ko je vozilo priključeno na vir napajanja, funkcija omogoča:

- nastavitev želene temperature pred uporabo vozila;

- optimizacijo časa delovanja vozila.

Nastavljiva funkcija klimatske naprave se vključi uro pred nastavljeno uro, da se doseže želena temperatura.

Pogoji delovanja

- motor mora biti ugasnjen;

- vozilo mora biti zaklenjeno;

- nivo napolnjenosti pogonske baterije mora biti za aktivacijo funkcije več kot 25 % oz. 45 % (odvisno od vozila);

- vozilo mora biti povezano z omrežjem;

- programiranje je treba izvesti vsaj 2 uri pred odhodom;

in

- nastavitev klimatske naprave mora biti vklopljena.

Glede na vozilo se nastavitev izvede:

- na zaslonu multimedijskega sistema;

ali

- v meniju za osebne nastavitve vozila.

Prižgeta se kontrolna lučka na gumbu 1 in kontrolna lučka .

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Ne pozabite, da lahko temperatura v notranjosti vozila v toplem in/ali sončnem vremenu zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

Na zaslonu multimedijskega sistema A

Nastavitev časa vklopa funkcije

Nastaviti je mogoče dva različna urnika.

- pritisnite tipko 1 za hiter dostop do menija za nastavitev na prikazovalniku A;

- izberite »Spremeni « pri enem od urnikov nastavitve;

- nastavite ure in minute ter potrdite.

Vklop možnosti »Nastavitev«

- Vzpostavljen kontakt in vklopljena klimatska naprava (glejte razdelek »Avtomatska klimatska naprava« v poglavju 3);

- v meniju »Časovnik udobja« izberite nastavitev, ki jo želite vklopiti;

- prepričajte se, da je ena od nastavitev potrjena.

- zaustavite motor;

- priključite vozilo v vir napajanja;

- zaklenite vozilo.

Funkcija se vključi eno uro pred nastavljeno uro, da se doseže želena temperatura.

Prižgejo se vgrajene kontrolne lučke na gumbu 1 in gumbu AUTO 2 ter kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Nastavljenih ur ni mogoče vključiti hkrati.

Meni za prilagajanje nastavitev vozila 3

Nastavitev časa vklopa funkcije

Nastaviti je mogoče en sam urnik.

- Če želite dostopati do menija »Programming«, kratko pritisnite gumb B ali C;

- za potrditev pridržite gumb B ali C;

- Če želite dostopati do menija »Warm up cabin for«, kratko pritisnite gumb B ali C;

- za potrditev pridržite gumb B ali C;

- za dostop do nastavitve ure kratko pritisnite gumb B ali C;

- pridržite gumb B ali C in ura začne utripati;

- na hitro pritisnite gumba B in C za nastavitev ure;

- za potrditev izbrane nastavitve ur pritisnite gumb B ali C in ga pridržite;

- ko utripajo minute, na kratko pritiskajte gumba B in C za nastavitev minut;

- pridržite gumb B ali C, da potrdite nastavitev minut, pri čemer se upošteva vaša nastavitev.

Vklop možnosti »Nastavitev«

- Vzpostavljen kontakt in vklopljena klimatska naprava (glejte razdelek »Avtomatska klimatska naprava« v poglavju 3);

- pritisnite na tipko 1.

Funkcija se vklopi dve uri pred programiranim časom, da je želena temperatura pravočasno dosežena.

Prižgejo se vgrajene kontrolne lučke na gumbu 1 in gumbu AUTO 2 ter kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Izklop nastavljene klimatske naprave

Klimatska naprava se samodejno ustavi približno 10 minut po uri, nastavljeni za konec.

Funkcija se lahko izklopi:

- če vtičnica za napajanje ni priključena;

- je funkcija »Vklop na daljavo« vklopljena; glejte poglavje »Klimatska naprava: vklop na daljavo« v 2. poglavju;

- nivo napolnjenosti pogonske baterije je manj kot 15 % oz. 30 % (odvisno od vozila)

Storitve povezave

Klimatsko napravo je mogoče nastaviti tudi prek storitev povezave. Če vas zanimajo pogoji delovanja, se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Ne pozabite, da lahko temperatura v notranjosti vozila v toplem in/ali sončnem vremenu zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.