Nazaj na seznam

KLIMATSKA NAPRAVA: vklop na daljavo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Klimatsko napravo lahko vklopite s kartico RENAULT ali prek storitev povezave.

Z uporabo te funkcije se želena temperatura doseže pred uporabo vozila.

Pogoji delovanja

- kontakt motorja mora biti prekinjen;

- nivo napolnjenosti pogonske baterije mora biti več kot 25 % oz. 45 % (odvisno od vozila)

Vklop funkcije

Funkcija se vklopi:

- z daljšim pritiskom na gumb 1 kartice RENAULT (poskrbite, da ste na območju delovanja kartice; glejte poglavje »Kartica RENAULT: splošno« v 1. poglavju);

- s pomočjo storitev povezave.

Vklop funkcije se potrdi tako,

- da varnostne utripalke in bočni smerokazi neprekinjeno svetijo 3 sekunde;

- da se prižgejo kontrolne lučke na gumbih in AUTO stikala klimatske naprave.

Izključitev funkcije

- samodejno po približno 5 minutah;

- pri zagonu motorja;

- ob pritisku na gumbe za »avtomatski način«, funkcijo za boljšo vidljivost, nastavitev prezračevanja ali hitri dostop do menija »nastavitev klimatske naprave«;

- če je porabljena energija večja od 5 % ravni pogonskega akumulatorja.

Nasvet: če želite optimizirati čas delovanja vozila, to funkcijo uporabljajte, ko je vozilo priklopljeno.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Ne pozabite, da lahko temperatura v notranjosti vozila v toplem in/ali sončnem vremenu zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.