Nazaj na seznam

NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Poraba goriva je homologirana v skladu s standardno in predpisano metodo. Ta metoda je enaka za vse proizvajalce in omogoča medsebojno primerjavo vozil. Poraba pri dejanski rabi je odvisna od pogojev uporabe vozila, opreme in voznikovega načina vožnje. Za optimalno porabo glejte nasvete v nadaljevanju.

Glede na vozilo imate na voljo različne funkcije, ki vam pomagajo zmanjšati porabo goriva:

- ekonometer;

- indikator načina vožnje;

- skupna vrednost prevožene razdalje in ekološki nasveti prek zaslona multimedijskega sistema;

- način ECO, ki ga aktivirate s pritiskom gumba ECO.

Če je vgrajen v vozilo, navigacijski sistem dopolnjuje te informacije.

Ekonometer

(na instrumentni plošči)

Ekonometer vam omogoča, da v realnem času spremljate porabo energije vozila.

Modro območje uporabe A »pridobivanje energije«

Ko med vožnjo pri zmanjševanju hitrosti umaknete nogo s pedala za plin ali pritisnete zavorni pedal, motor ustvarja električni tok, ki se uporablja za zaviranje vozila in napajanje pogonskega akumulatorja.

Območje uporabe 0 »nevtralno«

Pomeni, da se energija ne porablja.

Zeleno območje uporabe B »priporočena poraba«

Pogonski akumulator motorju zagotavlja dovolj električne energije, da ga lahko premaknete.

Rumeno območje uporabe C »odsvetovana poraba«

Pomeni, da je poraba energije velika.

Prikaz teh informacij je odvisen od izbrane vrste ozadja. Glejte razdelek »Prikazovalniki in indikatorji« v poglavju 1.

Indikator načina vožnje

Obvešča vas o izbranem načinu vožnje (hitrost in predvidevanje). Nanj vas opozori barva območja 1 na instrumentni plošči.

- Zelena: tekoča in varčna vožnja;

- modra: manj tekoča vožnja;

- vijolična: preveč dinamična vožnja.

Pregled poti (Driving ECO² Score)

Ob zaustavitvi motorja se na zaslonu multimedijskega sistema 2 pri vozilih, ki so opremljena z njim, prikaže napis »Pregled poti«, ki omogoča ogled informacij v zvezi z vašo zadnjo vožnjo.

Prikazuje:

- povprečno porabo energije;

- število prevoženih kilometrov.

Na instrumentni plošči ali zaslonu multimedijskega sistema 2 se prikažejo:

- globalna ocena glede pospeševanja, predvidevanja in vaše zmogljivosti upravljanja hitrosti;

- nasveti za izboljšanje vožnje (glejte navodila za uporabo opreme).

Navigacijski sistem

Z uporabo informacij, ki so na voljo prek navigacijskega sistema (prometne informacije, najbližja polnilna postaja itd.), bo vaša pot lažja.

Način ECO

Način ECO je funkcija, ki optimizira čas delovanja vozila. Deluje na določene sisteme v vozilu, ki porabljajo gorivo (gretje, klimatizacija, servovolan itd.), in na določena dejanja med vožnjo (pospeševanje, reguliranje hitrosti, upočasnitev itd.).

Vklop funkcije

Pritisnite stikalo 3.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka 5 , spodnji del instrumentne plošče 4 pa zasveti zeleno.

Med vožnjo lahko začasno izklopite način ECO, da zagotovite polno zmogljivost motorja.

V ta namen močno in do konca pritisnite pedal za plin.

Način ECO se ponovno vklopi, ko odmaknete nogo s pedala za plin.

Izklop funkcije

Pritisnite stikalo 3.

Kontrolna lučka 5 na instrumentni plošči ugasne, spodnji del instrumentne plošče 4 pa zasveti modro.

Ko je vklopljen način ECO, je hitrost vozila omejena na približno 90 km/h.

Pri vsakem vklopu ali izklopu funkcije Način ECO regulator hitrosti preide v mirovanje. Glejte poglavje »Regulator-omejevalnik hitrosti: funkcija regulatorja« v 2. poglavju.