Nazaj na seznam

PNEVMATIKE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pnevmatike so vmesni člen med vozilom in cesto, zato morajo biti vedno v dobrem stanju.

Upoštevati morate predpise o tehnični brezhibnosti vozila, ki se nanašajo tudi na pnevmatike.

Vzdrževanje pnevmatik

Pnevmatike morajo biti vedno v dobrem stanju in imeti dovolj globok profil; pnevmatike, ki jih je odobrila naša tehnična služba, imajo točke za kontrolo obrabe 1, kjer so kontrolni indikatorji, ki so odliti na več mestih po celotnem obodu.

Ko se pnevmatika obrabi do globine kontrolnih točk, postanejo le-te vidne 2: tedaj je treba pnevmatike zamenjati, ker je globina profila samo še 1,6 mm, zaradi česar je stik s cestiščem, še posebno mokrim, zelo slab.

Preobteženo vozilo, dolge vožnje po avtocesti, še posebno poleti, neprilagojena vožnja po slabih poteh ali cestah povzročajo predčasno obrabo pnevmatik, kar seveda močno vpliva na varnost vožnje.

Pri neprevidni vožnji, npr. če zadenete ob pločnik, lahko pride do poškodbe pnevmatik in platišč ali celo do spremembe nastavitve geometrije prednje ali zadnje preme. V tem primeru naj njihovo stanje pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

Tlak zraka v pnevmatikah

Upoštevajte predpisane vrednosti za tlak v pnevmatikah, ki ga morate redno preverjati vsaj enkrat na mesec in pred vsako daljšo vožnjo (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Glejte razdelek »Tlak zraka v pnevmatikah« v poglavju 4.

Tlak zraka v pnevmatikah morate preverjati pri hladnih pnevmatikah. Ne upoštevajte povišanega tlaka, ki se pojavi v toplem vremenu ali po hitri vožnji.

Če nimate možnosti, da bi tlak preverili pri hladnih pnevmatikah, mora ta biti višji za 0,2 do 0,3 bara (oziroma 3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Vozilo z opozorilnikom za izgubo tlaka v pnevmatikah

Če pnevmatike niso zadostno napolnjene (predrta pnevmatika, nizek tlak v njej itd.), na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka . Glejte »Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah« v 2. poglavju.

Prenizek tlak zraka v pnevmatikah povzroča prehitro obrabo pnevmatik in nenormalno pregrevanje pnevmatik z vsemi posledicami, ki vplivajo na varnost vožnje:

- slaba lega vozila na cesti,

- nevarnost počenja ali izgube tekalne plasti pnevmatike.

Tlak v pnevmatikah je odvisen od obremenitve vozila in hitrosti vožnje. Tlak v pnevmatikah prilagodite pogojem uporabe (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Pri ventilu bodite pozorni na njegov pokrovček, kajti če slednjega ni oziroma je slabo privit, lahko povzroči puščanje in slabše tesnjenje pnevmatike.

Vedno uporabljajte pokrovčke ventila, ki so enaki originalnim, in jih popolnoma privijte.

Medsebojna zamenjava koles

To vam odsvetujemo.

Zamenjava pnevmatik

Zaradi vaše varnosti in upoštevanja veljavne zakonodaje.

Če je pnevmatike treba zamenjati, montirajte na vozilo pnevmatike iste znamke, tipa, dimenzij in profila (ali sestave) na isto premo, kot so originalne.

Pnevmatike morajo: imeti vsaj takšno dovoljeno obremenitev in najvišjo dovoljeno hitrost, kot ju imajo originalne pnevmatike, ali ustrezati priporočilom predstavnika servisne mreže vozila.

Neupoštevanje teh navodil lahko ogrozi vašo varnost in povzroči, da vaše vozilo ni v skladu z zahtevami.

Obstaja nevarnost izgube nadzora nad vozilom.

Zimska vožnja

Snežne verige

Iz varnostnih razlogov na zadnja kolesa ni dovoljeno montirati snežnih verig.

Če na vozilo montirate pnevmatike večjih dimenzij, kot so tovarniško predpisane, snežnih verig ne bo mogoče uporabljati.

Zimske ali posebne “termo” pnevmatike

Priporočamo vam, da za čim boljši oprijem na cestišču take pnevmatike montirate na vsa štiri kolesa.

Pozor: te pnevmatike imajo včasih označeno smer vrtenja med vožnjo in največjo dovoljeno hitrost, ki je lahko nižja od največje hitrostivašega vozila.

Pnevmatike z žebljički (ježevke)

Uporaba takih pnevmatik je omejena, v nekaterih državah pa celo prepovedana, zato upoštevajte predpise v posameznih državah. Prav tako je pri vožnji z ježevkami treba upoštevati predpise o največji dovoljeni hitrosti.

S takimi pnevmatikami morata biti na vozilu opremljeni najmanj obe prednji kolesi.

Opomba:

Uporaba zimskih pnevmatik ali ježevk bistveno skrajša čas delovanja vozila.

V vsakem primeru vam priporočamo, da se pogovorite s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo, ki vam bo znal svetovati, katera oprema najbolj ustreza vašemu vozilu.

Montaža snežnih verig je mogoča samo na pnevmatike enakih dimenzij kot so tiste, ki so bile tovarniško vgrajene na vaše vozilo.

Snežne verige se lahko namesti pod pogojem, da uporabite posebne verige. Priporočamo vam, da obiščite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.