Nazaj na seznam

SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sestavljajo jih:

- sistem ABS (sistem proti blokiranju koles);

- sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja;

- sistem za pomoč pri zaviranju v sili, ki je pri nekaterih vozilih dopolnjen s funkcijo predvidevanja zaviranja;

- zavorni sistem z rekuperacijo.

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Vendar pa nikoli ne ukrepajo namesto voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas te funkcije ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Tako torej ne morejo nikdar nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

ABS (sistem proti blokiranju koles)

Pri močnem zaviranju sistem ABS preprečuje blokiranje koles in s tem zagotovi čim krajšo zavorno pot in stabilnost vozila.

V teh pogojih se med zaviranjem lahko izogibate raznim oviram na cestišču. Sistem skrajša zavorno pot tudi na spolzki podlagi (mokro cestišče...).

Voznik občuti delovanje sistema kot tresenje zavornega pedala. Sistem ABS v nobenem primeru ne izboljša »fizičnega« oprijema pnevmatik s cestiščem. Voznik mora torej obvezno voziti z običajno previdnostjo (in upoštevati varnostno razdaljo...).

Motnje delovanja

- Na instrumentni plošči sta prižgani kontrolni lučki © in x, pri nekaterih vozilih pa ju spremljajo sporočila »Check ABS«, »Check braking system« in »Check ESC«: ABS, ESC in sistem za pomoč pri zaviranju v sili so izključeni. Zaviranje je kljub temu zagotovljeno;

- na instrumentni plošči so prižgane lučke x, D, © in û in prikazano je sporočilo »Braking system fault«: to opozarja na napako zavornega sistema.

V obeh primerih se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

V primeru zaviranja v sili vam priporočamo, da na zavorni pedal pritisnete močno in neprekinjeno. Torej ni potrebno večkratno zaporedno pritiskanje pedala. Sistem ABS prilagodi moč pritiska na pedal v zavornem sistemu.

Zaviranje je le delno zagotovljeno. V vsakem primeru pa je nenadno zaviranje nevarno, zato se morate ob prižigu teh lučk čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC

Ta sistem pomaga ohraniti nadzor nad vozilom v »kritičnih« razmerah (ob izogibanju raznim oviram na cesti, izgubi oprijema pnevmatik v ovinkih...).

Princip delovanja

Tipalo na volanu zazna voznikovo obračanje volana.

Druga tipala, ki so porazdeljena po vozilu, merijo dejansko smer vožnje.

Sistem primerja voznikovo obračanje volana z dejansko smerjo vozila in slednjo po potrebi popravi, tako da zavira določena kolesa in/ali zmanjša moč motorja. Ob vključitvi sistema na instrumentni plošči utripa kontrolna lučka .

Kontrola podkrmarjenja

Ta sistem zagotavlja optimalno delovanje funkcije ESC v primeru izrazitega podkrmarjenja (ob izgubi oprijema na prednji premi).

Sistem za krmiljenje spodrsavanja

Ta sistem omejuje zdrsavanje pogonskih koles in nadzira vozilo pri speljevanju, pospeševanju in upočasnjevanju.

Princip delovanja

Sistem neprestano meri in primerja hitrost pogonskih koles s pomočjo tipal na kolesih ter izračunava njihovo zdrsavanje. Če se kolo vrti v prazno, ga sistem zavira, da meja vrtenja doseže stopnjo, ki omogoča ponoven oprijem kolesa s cestiščem.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Check ESC«, ki ga spremlja kontrolna lučka ©. V tem primeru sta ESC in sistem za krmiljenje spodrsavanja izključena.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

To je sistem, ki dopolnjuje sistem ABS in prispeva h krajši zavorni poti vozila.

Princip delovanja

Ta sistem zazna sunkovito zaviranje. V takem primeru se v trenutku razvije maksimalna pomoč pri zaviranju, ki lahko sproži regulacijo ABS.

Zaviranje ABS traja, dokler ne popusti pritisk na zavornem pedalu.

Prižig varnostnih utripalk

Slednje se lahko prižgejo pri močnem zaviranju.

Funkcija predvidevanja zaviranja

Pri nekaterih izvedenkah vozila sistem predčasno predvidi zaviranje za krajšo zavorno pot, ko hitro dvignete nogo s pedala za plin.

Posebni primeri

Pri uporabi regulatorja hitrosti:

- če uporabite pedal za plin, se sistem lahko vključi, ko sprostite pedal;

- če ne uporabite pedala plina, se sistem ne vključi.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Check braking system«, ki ga spremlja kontrolna lučka ©.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pomoč pri speljevanju v klanec

Glede na naklon vzpetine ta sistem pomaga vozniku pri speljevanju v klanec. Ko voznik dvigne nogo z zavornega pedala, da bi pritisnil na pedal za plin, ta naprava deluje na samodejno zategnitev zavor, ki prepreči, da bi vozilo zdrsnilo nazaj.

Delovanje sistema

Deluje samo, kadar prestavna ročica ni v položaju N ali P in kadar je vozilo popolnoma zaustavljeno (pritisk na zavorni pedal).

Sistem zadrži vozilo približno 2 sekundi. Potem zavore postopoma popustijo (vozilo se pomika glede na naklon).

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec ne more popolnoma preprečiti pomikanja vozila nazaj v vseh primerih (zelo močan nagib …).

Voznik lahko v vsakem primeru pritisne na zavorni pedal in tako prepreči pomikanje vozila nazaj.

Pomoči pri speljevanju v klanec se ne sme uporabljati pri daljšem postanku: uporabite zavorni pedal.

Ta funkcija ni namenjena za dolgotrajnejšo zaustavitev vozila na mestu.

Če je potrebno zaustaviti vozilo, pritisnite na zavorni pedal.

Voznik mora biti še posebej pazljiv pri vožnji po spolzkih tleh in površinah s slabšim oprijemom.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

Zavorni sistem z rekuperacijo

Zavorni sistem z rekuperacijo lahko pri zaviranju pretvori energijo, ki nastane pri zmanjšanju hitrosti vozila, v električno energijo.

Ta polni 400-voltni pogonski akumulator in tako podaljša čas delovanja vozila.

Motnje delovanja

- na instrumentni plošči zasveti kontrolna lučka © skupaj s sporočilom »Check braking system«: pomoč pri zaviranju je kljub temu zagotovljena.

V teh pogojih je lahko občutek pri pritisku na zavorni pedal drugačen.

Priporočamo, da zavorni pedal pritisnete močno in neprekinjeno.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže vozila.

- na instrumentni plošči zasveti kontrolna lučka û skupaj s sporočilom »Braking system fault«: to opozarja na napako zavornega sistema.

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Če se prižge opozorilna lučka û, se morate zaradi lastne varnosti čim prej, v skladu s prometnimi razmerami, ustaviti. Ugasnite motor in ga ne zaganjajte več. Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.