PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opozorilo za minimalni nivo motornega olja

Pri zagonu motorja vas prikazovalnik instrumentne plošče opozori, če je dosežen minimalen nivo olja. NIVO MOTORNEGA OLJA: splošno

Ko se opozorilo prikaže prvič, ga lahko odstranite tako, da pritisnete 1 »OK«.

Naslednja opozorila izginejo samodejno po približno 30 sekundah.

Instrumentna plošča v miljah

(možnost preklopa na km/h)

Vozila, ki niso opremljena z zaslonom multimedijskega sistema

- Ko je kontakt izklopljen, pritisnite stikalo 2 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo« 5;

- večkrat pritisnite 3 ali 4 za dostop do možnosti »Nastavitve«, nato pritisnite 1 »OK«;

- ponovite postopek za dostop do možnosti »INSTRUMEN.PLOŠČA« in nato do možnosti »Enote«.

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema.

Glejte navodila za multimedijsko opremo, če želite izbrati zvočni sistem.

Opomba: v obeh primerih se potovalni računalnik po odklopu akumulatorja samodejno vrne na prvotno enoto.

Ravnajte enako, če se hočete vrniti v prejšnji način.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Instrumentna plošča A

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu nekaterih opozorilnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za multimedijsko opremo.

Za vozila, ki niso opremljena z multimedijskim zaslonom. MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA

Merilnik hitrosti 6

Merilnik vrtljajev 7

(skala x 1000)

Glede na izbrano prilagoditev morda ne bo prikazan.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Indikator načina vožnje 8 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Števec skupno prevoženih kilometrov 9 POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Potovalni računalnik 10 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 11

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih. POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Informacije multimedijskega sistema 12

Glede na vozilo lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Indikator temperature hladilne tekočine 14

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 14 pred območjem 13. Temu območju se lahko približa samo v “težjih” pogojih uporabe. Nevarno postane, če se prižge opozorilna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

Indikator količine goriva 15

Ko je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka M na indikatorju in oglasi se zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Instrumentna plošča B

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu nekaterih opozorilnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z vsebinami in različnimi barvami po svoji izbiri. Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za multimedijsko opremo.

Za vozila brez navigacijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA

Indikator temperature hladilne tekočine 16

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 16 pred območjem 17. Temu območju se lahko približa samo v “težjih” pogojih uporabe. Nevarno postane, če se prižge opozorilna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

Merilnik hitrosti 18

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Merilnik vrtljajev 19

(skala x 1000)

Prikaže se različno glede na izbrane osebne nastavitve na instrumentni plošči. Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Indikator načina vožnje 20 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Informacije multimedijskega sistema 21

Glede na vozilo lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 22

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih. POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Števec skupno prevoženih kilometrov 23 POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Potovalni računalnik 24 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Indikator količine goriva 25

Ko je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka M na indikatorju in oglasi se zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Instrumentna plošča C

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu nekaterih opozorilnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z različnimi barvami po svoji izbiri. Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za multimedijsko opremo.

Vozila brez navigacijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA

Merilnik vrtljajev 26

(skala x 1000)

Indikator temperature hladilne tekočine 28

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 28 pred rdečim območjem 27. Temu območju se lahko približa samo v “težjih” pogojih uporabe. Nevarno postane, če se prižge opozorilna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

Potovalni računalnik 29 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 30

Podatek bo prikazan po prevoženih 400  metrih. POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Števec skupno prevoženih kilometrov 31 POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Indikator načina vožnje 32 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Merilnik hitrosti 33

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Indikator količine goriva 34

Ko je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka M na indikatorju in oglasi se zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

OPOZORILO O PREKORAČITVI OMEJITVE HITROSTI

PRILAGAJANJE DIGITALNE ARMATURNE PLOŠČE