Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, vas sistem opozori na izgubo tlaka v eni ali več pnevmatikah.

Sistem je mogoče prepoznati prek oznake 1 v vozilu.

Način delovanja

Ta sistem zazna izgubo tlaka v eni od pnevmatik z merjenjem hitrosti koles med vožnjo.

Kontrolna lučka  2 se prižge, da voznika opozori, če je tlak prenizek (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

Pogoji delovanja

Sistem je treba ponastaviti s tlakom, ki ustreza tlaku v pnevmatikah na nalepki, (glejte informacije v razdelku »Tlak zraka v pnevmatikah« v 4. poglavju) sicer opozarjanje pri večji izgubi tlaka morda ne bo zanesljivo.

Ponastavitev je treba vedno izvajati po kontroli tlaka v štirih hladnih pnevmatikah.

V naslednjih primerih se lahko zgodi, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno:

- nereinicializiran sistem po ponovnem polnjenju ali kakršnem koli posegu na kolesih;

- slabo reinicializiran sistem: tlaki zraka v pnevmatikah različni od priporočenih vrednosti;

- večja sprememba obremenitve ali porazdelitev obremenitve na eno stran vozila;

- športna vožnja s hitrim pospeševanjem;

- vožnja po zasneženem ali spolzkem vozišču;

- vožnja s snežnimi verigami;

- montaža ene same nove pnevmatike;

- uporaba pnevmatik, ki jih ni homologirala servisna mreža vozila.

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- po vsakem ponovnem polnjenju ali ponastavitvi tlaka v pnevmatikah;

- po zamenjavi kolesa;

- po medsebojni zamenjavi koles.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove budnosti in odgovornosti. Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Postopek za reinicializacijo

Vklopljen kontakt, zaustavljeno vozilo:

- za vozila, opremljena z instrumentno ploščo tipa A ali C (POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije, večkrat zaporedoma tapnite stikalo 6, in sicer tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo« ;

- za vozila, opremljena z instrumentno ploščo tipa B, tapnite stikalo 6, da odprete 7 območje instrumentne plošče;

- na kratko pritiskajte stikalo 3 ali 4, da pridete do strani »Za ponast. tlaka zadržite gumb«;

- pritisnite in držite stikalo 5 OK, da zaženete ponastavitev.

držite stikalo 5, dokler se ne prikaže sporočilo »Postopek zaključen«. Zdaj lahko vozite.

Če je vozilo opremljeno z navigacijskim sistemom, lahko postopek ponastavitve izvedete tudi z multimedijskim zaslonom: glejte navodila za opremo.

Spodnja preglednica prikazuje možna sporočila v zvezi s postopkom ponastavitve pnevmatik.

Koraki

Sporočila

Pomen

-

Tlak pnevmatik ponast. pri stop

Sporočilo se prikaže med vožnjo. Če želite ponastaviti tlak v štirih pnevmatikah, zaustavite vozilo.

1

Za ponast. tlaka zadržite gumb

Za ponastavitev tlaka v vseh štirih pnevmatikah pri zaustavljenem vozilu pritisnite in držite stikalo 5 OK, da zaženete ponastavitev, dokler se ne prikaže sporočilo »Če je tlak OK [počakajte]«.

2

Če je tlak OK [počakajte]

Sporočilo utripa, kar pomeni, da je sistem registriral postopek ponastavitve. Če so bile vse štiri pnevmatike ustrezno nastavljene na priporočene vrednosti tlaka v pnevmatikah, navedene na oznaki za tlak v pnevmatikah, TLAK ZRAKA V PNEVMATIKAH pritisnite in držite stikalo 5 OK, dokler se ne prikaže sporočilo »Postopek zaključen«.

3

Postopek zaključen

Postopek ponastavitve je bil uspešno zaključen. Zdaj lahko vozite.

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak v štirih pnevmatikah je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Po vsakem ponovnem polnjenju ali nastavitvi tlaka v pnevmatikah zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Zamenjava koles/pnevmatik

Uporabljajte le opremo, ki jo je homologirala servisna mreža vozila, sicer lahko pride do zapoznelega vklopa sistema ali njegovega nepravilnega delovanja. PNEVMATIKE.

Po vsaki zamenjavi kolesa/pnevmatike ponovno nastavite tlak v pnevmatikah in ponastavite referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Rezervno kolo

Če je vozilo opremljeno z rezervnim kolesom in je to nameščeno na njem, ponovno nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Uporabljajte le opremo, ki jo je homologirala servisna mreža vozila, sicer lahko pride do zapoznelega vklopa sistema ali njegovega nepravilnega delovanja. GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK. Po uporabi garniture za polnjenje pnevmatik znova nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite ponastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Napake tlaka v pnevmatikah

Preglednica na naslednji strani prikazuje seznam opozorilnih sporočil, ki se pojavijo na instrumentni plošči 8, ko sistem zazna napako tlaka v pnevmatikah.

Informacije na instrumentni plošči prikazujejo morebitne napake tlaka v pnevmatikah (npr. izpraznjena ali predrta pnevmatika).

Kontrolne lučke

Sporočila

Pomen

Napolnite pnevm. in ponastavite

To pomeni, da je zaznana nezadostna napolnjenost pnevmatik ali predrta pnevmatika. Preverite in nastavite tlak v štirih hladnih pnevmatikah in ponastavite sistem.

Nast.tlak pnevm. in ponastavite

To pomeni, da ponastavitev ni bila uspešna. Pred ponovnim zagonom postopka ponastavitve preverite in ponovno nastavite tlak v pnevmatikah.

Nast.tlak pnevm. in ponastavite

To pomeni, da je bila zadnja ponastavitev sistema izvedena pred več kot 6 meseci ali po prevoženih več kot približno 10.000 km. Pred še enim ponovnim zagonom postopka ponastavitve preverite in ponovno nastavite tlak v pnevmatikah.

+ ©

Preverite TPW

To pomeni, da je v sistemu prisotna napaka. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

TPW ni na voljo

To pomeni, da je na vozilo nameščeno rezervno kolo, ki se od ostalih štirih koles razlikuje po velikosti. Sistem ni na voljo, dokler ne namestite kolesa, ki je enake velikosti kot druga kolesa, in opravite postopek ponastavitve.

UPORABA SISTEMA ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH