Nazaj na seznam

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na podlagi podatkov radarja ali kamere vam funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti (ali funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go pri vozilih, opremljenih s samodejnim menjalnikom) omogoča vzdrževanje izbrane hitrosti (imenovane regulirana hitrost), medtem ko vzdržuje sledilno razdaljo do vozila pred vami na istem voznem pasu.

Če se pri vozilih, opremljenih s samodejnim menjalnikom, vozilo pred vami ustavi, lahko funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go uporabi zavore vozila za popolno ustavitev, preden dovoli, da se vozilo premakne naprej.

Sistem nadzira pospeševanje in zaviranje vašega vozila, pri tem pa uporablja motor in zavorni sistem.

Največji doseg sistema je približno 150 metrov. To se lahko razlikuje glede na razmere na cesti (relief tal, vremenske razmere itd.)

Funkcijo »Prilagodljiv regulator hitrosti« je mogoče vklopiti glede na razmere na cesti (promet, vreme itd.) pri naslednjih hitrostih:

- od 0 km/h do 170 km/h za vozila, opremljena s samodejnim menjalnikom;

- od 30 km/h do 170 km/h za vozila, opremljena z ročnim menjalnikom.

Funkcija je označena s simbolom .

Opomba:

- voznik mora upoštevati omejitev hitrosti in varnostne razdalje v državi, kjer vozi;

- prilagodljivi regulator hitrosti lahko zavre vozilo do tretjine zavorne zmogljivosti. V nekaterih primerih mora voznik močneje zavirati.

Prilagodljivi regulator hitrosti ne sproži zaustavitve v sili, njegova sposobnost zaviranja pa je omejena.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Pod nobenim pogojem ne more nadomestiti voznikove odgovornosti, glede upoštevanja omejitev hitrosti in varnostnih razdalj ter njegove pozornosti.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom. Voznik mora vedno prilagoditi hitrost vožnje v skladu z okolico in s prometnimi razmerami. Prilagodljivi regulator hitrosti lahko uporabljate samo na avtocesti (ali cesti z več voznimi pasovi, ločenimi s pregrado). Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz), ali v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter ipd.).

Obstaja nevarnost nesreče.

Mesto kamere 1

Prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Mesto radarja 2

Prepričajte se, da območje radarja ni ovirano (umazanija, blato, sneg, slabo nameščena/pritrjena sprednja registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno z barvo) ali prekrito z drugo opremo, nameščeno na sprednjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

Stikala in gumbi za upravljanje

3 Nastavitve varnostne razdalje

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo regulirane hitrosti) (0).

5 Glavno stikalo za vklop/izklop prilagodljivega regulatorja hitrosti .

6 Vklop, shranjevanje in zniževanje regulirane hitrosti (SET/-).

7 Stikalo za vklop in zviševanje regulirane hitrosti ali priklic shranjene regulirane hitrosti (RES/+).

Prikazi

8 Opozorilna lučka funkcije prilagodljivega regulatorja hitrosti.

9 Vozilo spredaj.

10 Shranjena varnostna razdalja.

11 Shranjena regulirana hitrost.

Območji, kjer sta nameščena radar in kamera, morata ostati čisti in vanju ni dovoljeno posegati, da se zagotovi primerno delovanje sistema.

Pomembno: stopala imejte vedno blizu pedalov, da lahko v vsakem primeru posredujete.

Vklop

Uporabite stikalo 5.

Opozorilna lučka se vklopi in sveti sivo, na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Aktivni tempomat vklop« s črticami, ki opozarja, da je funkcija regulatorja hitrosti vklopljena in da je treba nastaviti regulirano hitrost.

Te funkcije ni mogoče vklopiti, ko:

- je parkirna zavora vklopljena;

- je funkcija za pomoč pri parkiranju že vklopljena SAMODEJNO PARKIRANJE.

Na instrumentni plošči je prikazano sporočilo »Aktivni tempomat ni na voljo«.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Ko je vozilo zaustavljeno (vozila, opremljena s samodejnim menjalnikom) ali se premika z enakomerno hitrostjo (vsa vozila), pritisnite stikalo 6 (SET/-) ali 7 (RES/+), da vklopite funkcijo in shranite trenutno hitrost. Najmanjša regulirana hitrost je 30 km/h.

Regulirana hitrost 11 nadomesti črtice, regulator hitrosti pa je potrjen tako, da se pojavita regulirana hitrost v zeleni barvi in opozorilna lučka .

Če poskusite funkcijo vklopiti pri hitrosti, večji od 170 km/h ali manjši od 30 km/h, za vozilo, ki je opremljeno z ročnim menjalnikom, se prikaže sporočilo »Neveljavna hitr.« in funkcija se ne vklopi.

Ko je regulirana hitrost shranjena in je funkcija regulacije hitrosti vključena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Posebnost vozil s samodejnim menjalnikom: če je hitrost vozila pod približno 30 km/h, se regulirana hitrost samodejno nastavi na 30 km/h. Vozilo bo pospeševalo, dokler ne doseže shranjene regulirane hitrosti.

Vklop nadzora varnostne razdalje

Ko je regulator hitrosti vklopljen, se na instrumentni plošči v zeleni barvi prikaže privzeta varnostna razdalja 10. Privzeta varnostna razdalja je približno dve sekundi (glejte naslednje strani).

Če sistem zazna vozilo na vašem voznem pasu, se obris vozila 9 prikaže nad indikatorjem razdalje 10 na instrumentni plošči.

Vaše vozilo prilagodi hitrost vozilu pred njim in po potrebi vklopi zavore (vklopi se lučka za zavore), da ohrani razdaljo, prikazano na instrumentni plošči.

Opomba: velikost 9 obrisa se spreminja glede na razdaljo, ki vas ločuje od sprednjega vozila. Večji ko je obris, bližje je sprednje vozilo.

Nastavitev regulirane hitrosti

Hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski (za majhno razliko) ali z daljšim pritiskom (za veliko razliko) stikala 6 ali 7:

- pritisnite stikalo »SET/-" 6 za zmanjšanje hitrosti;

- pritisnite stikalo »RES/+" 7 za povečanje hitrosti.

Nastavitev sledilne razdalje

Kadar koli lahko spremenite varnostno razdaljo do vozila pred seboj z zaporednim pritiskanjem stikala 3.

Vodoravni indikator razdalje na instrumentni plošči prikaže različne možne varnostne razdalje:

- indikator razdalje A: dolga razdalje (približno 2,4 sekunde);

Nastavitev varnostne razdalje (nadaljevanje)

- indikator razdalje B: srednja razdalja 2 (približno 2 sekundi);

- indikator razdalje C: srednja razdalja 1 (približno 1,6 sekunde);

- indikator razdalje D: kratka razdalja (približno 1,2 sekunde).

Izbrani indikator razdalje se prikaže na instrumentni plošči v zeleni barvi. Drugi indikatorji ostanejo obarvani sivo.

Opomba: razdaljo morate nastavite v skladu s prometom, lokalnimi predpisi in vremenskimi razmerami.

Varnostna razdalja se privzeto prilagodi na indikatorju razdalje B.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete pedal za plin.

Če jo presežete, se regulirana hitrost 11 prikaže v rdeči barvi.

Indikator razdalje začne utripati, če je razdalja med vašim vozilom in vozilom pred njim manjša od izbrane varnostne razdalje: funkcija za nadzor varnostne razdalje ni več aktivna.

Nato sprostite pedal za plin: regulator hitrosti in nadzor varnostne razdalje bosta samodejno ponastavila hitrost in razdaljo, ki ste ju izbrali predhodno.

Manever za prehitevanje

Če želite prehiteti vozilo pred seboj, boste z vklopom indikatorja začasno preklicali nadzor varnostne razdalje in omogočili zadostno pospešeno hitrost za prehitevanje.

Stop and start (zaustavitve in zagona)

Pri vozilih, opremljenih s samodejnim menjalnikom, če vozilo spredaj upočasni, sistem po potrebi prilagodi hitrost do popolne zaustavitve (v primeru zastoja, itd.). Vozilo se zaustavi nekaj metrov za vozilom pred njim. Funkcija Stop and Start lahko motor preklopi v stanje pripravljenosti FUNKCIJA STOP AND START.

Ko se vozilo pred vami znova zažene:

- če zaustavitev ne traja več kot približno tri sekunde, se vozilo zažene samodejno brez posredovanja voznika;

- če zaustavitev traja več kot približno tri sekunde, morate pritisniti pedal za plin ali gumb 7 (RES/+), da se vozilo znova zažene. Na instrumentni plošči se za potrditev prikaže sporočilo »Pritisnite RES/+ ali pospešite«.

Če zaustavitev traja okrog tri minute, se samodejno vklopi samodejna parkirna zavora, prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go pa se izklopi. Opozorilna lučka ugasne za potrditev, da je funkcija izklopljena.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcijo lahko nastavite v stanje pripravljenosti, če:

- pritisnete stikalo 4 (0);

- med vožnjo stopite na zavorni pedal.

Sistem izklopi funkcijo, če:

- nastavite samodejni menjalnik na P ali N;

- vklopite vzvratno prestavo,

- odpnete voznikov varnostni pas;

- odprete enega od odpiralnih delov;

- pritisnete gumb za zagon/zaustavitev motorja;

- je pobočje prestrmo;

- je hitrost vozila večja od 180 km/h;

- sprožijo se nekatere funkcije in sistemi za pomoč pri vožnji (aktivno zaviranje v sili, ABS, ESC);

- ko pritisnete pedal sklopke za daljše obdobje ali pri daljšem vmesnem položaju pri vozilih, opremljenih z ročnim menjalnikom.

Stanje pripravljenosti se vedno potrdi z vklopom sivih opozorilnih lučk in prikazom sporočila »Prilag.Regulator izklopljen« na instrumentni plošči.

Preklop prilagodljivega regulatorja hitrosti v stanje pripravljenosti ali njegov izklop ne povzročita naglega zmanjšanja hitrosti: po potrebi morate pritisniti zavorni pedal.

Izhod iz stanja pripravljenosti

Na podlagi shranjene regulirane hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete nazaj, vendar se morate najprej prepričati o ustreznosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji …).

Pritisnite stikalo 7 (RES/+) na območju potrjenih hitrosti.

Pri priklicu shranjene hitrosti je vklop regulatorja hitrosti potrjen s prikazom regulirane hitrosti v zeleni barvi.

Opomba: če je shranjena hitrost večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo pospeši, da doseže to hitrost.

Na podlagi trenutne hitrosti vožnje

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom stikala 6 (SET/-), vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti upoštevana trenutna hitrost vozila.

Opozorila »Prevzemite nadzor nad vozilom«

V nekaterih primerih (npr. približevanje veliko počasnejšemu vozilu, vozilo pred vami hitro spremeni vozni pas itd.) se sistem morda nima časa odzvati.

Odvisno od primera sistem odda zvočni signal, povezan z:

- oranžnim opozorilom E, če je zaradi razmer potrebna voznikova pozornost;

ali

- rdečim opozorilom F, ki ga spremlja sporočilo Zavirajte, če je zaradi razmer potrebna takojšnja voznikova pozornost.

V vseh primerih se odzovite v skladu z razmerami in ustrezno manevrirajte.

Izklop funkcije

Funkcija »Prilagodljiv regulator hitrosti » se izklopi, ko pritisnete stikalo 6.

Opozorilna lučka izgine z instrumentne plošče in s tem potrdi, da funkcija ni več aktivna.

Začasna nerazpoložljivost

Radar lahko zazna vozila pred vašim vozilom. Sistem ne more ustrezno delovati, če je območje zaznavanja radarja prekrito ali njegov signal moten.

Če je območje zaznavanja radarja ovirano ali njegov signal moten, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Sprednji radar brez vidnosti«, delovanje funkcije »Prilagodljiv regulator hitrosti« pa je prekinjeno. Zelena opozorilna lučka izgine in s tem potrdi, da je bila funkcija samodejno izklopljena.

Prepričajte se, da območje radarja ni ovirano (umazanija, blato, sneg, slabo nameščena/pritrjena sprednja registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno z barvo) ali prekrito z drugo opremo, nameščeno na sprednjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

Pogoji na določenih zemljepisnih območjih lahko motijo delovanje funkcije, na primer:

- suha območja, tuneli, dolgi mostovi ali redkeje uporabljene ceste brez cestnih črt, brez znakov ali dreves v bližini;

- vojaško območje ali območje letališča.

Ta območja morate zapustiti, če želite, da bo funkcija delovala.

V vseh primerih se obrnite na pooblaščenega predstavnika servisne mreže, če sporočilo ne izgine po ponovnem zagonu motorja.

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako pri delovanju funkcije »Prilagodljiv regulator hitrosti«, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite regulator hitr.«, funkcija »Prilagodljiv regulator hitrosti« pa se izklopi.

Če je na enem ali več sestavnih delih sistema zaznana napaka pri delovanju, se funkcija »Prilagodljiv regulator hitrosti« prekine.

Opozorilna lučka © se prikaže na instrumentni plošči z enim od naslednjih sporočil (odvisno od težave):

- »Sprednja kamera preverite«;

- »Sprednji radar preverite«;

- »Kamera/radar preverite«;

- »Preverite vozilo«.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Omejitve delovanja sistema

Zaznavanje vozila

Sistem zazna samo vozila (avtomobile, tovornjake, motorje), ki se premikajo v isti smeri kot vaše vozilo.

Vozilo, ki zavija v isti vozni pas (npr. G), bo sistem upošteval šele, ko bo vstopilo na območje zaznavanja kamere in radarja.

Sistem lahko sproži nenadno ali zakasnjeno zaviranje.

Sistem ne more zaznati:

- vozila, ki prihajajo v križišče: spolzko cestišče (npr. H) itd.,

- vozil, ki vozijo po napačni strani ceste ali proti vam vozijo v vzvratni smeri.

Prilagodljivi regulator hitrosti lahko uporabljate samo na avtocesti (ali cesti z več voznimi pasovi, ločenimi s pregrado).

Zaznavanje med zavijanjem

Ko vstopate v ovinek ali zavoj, radar in/ali kamera morda začasno ne bosta mogla zaznati vozila pred vami (npr. J).

Sistem lahko sproži pospeševanje.

Pri izstopu iz ovinka je lahko zaznavanje predhodnega vozila moteno ali zapoznelo.

Sistem lahko sproži nenadno ali zakasnjeno zaviranje.

Zaznavanje vozil na vzporednih voznih pasovih

Sistem lahko zazna vozila, ki vozijo na vzporednem voznem pasu, ko:

- vozite v ovinek (npr. K);

- vozite na cesti z ozkimi pasovi;

- je hitrost vozila na vzporednem voznem pasu manjša in če je eno od teh vozil preblizu pasu drugega.

Sistem lahko napačno sproži upočasnjevanje ali zaviranje vozila.

Vozila, skrita zaradi razlik v reliefu tal

Sistem ne zazna vozil, ki so skrita zaradi razlike v reliefu tal, ali vozil zunaj območij zaznavanja kamere in radarja med vožnjo navzgor ali navzdol.

Vozila zunaj območij zaznavanja kamere in radarja.

Sistem se bo odzval pozno ali se sploh ne bo odzval, če so zaznana vozila zunaj območij zaznavanja kamere in radarja, zlasti v naslednjih primerih:

- vozila, ki prevažajo dolge predmete, ki presegajo črto;

- dejanska dolžina visokih vozil (npr. L) je zunaj območja zaznavanja radarja (gradbeni stroji, vozila, ki vlečejo kmetijsko opremo itd.);

- vozila niso zadostno poravnana na ustreznem voznem pasu;

- ozka vozila, ki so zelo blizu (npr. M).

Zaustavljena vozila in vozila, ki se pomikajo počasi

Ko vozite s hitrostjo, večjo od približno 50 km/h, sistem ne zazna:

- zaustavljenih vozil (npr. N);

- vozil, ki se premikajo zelo počasi.

Ko vozite s hitrostjo, manjšo od približno 50 km/h, se sistem morda ne bo odzval ali se bo odzval zelo pozno na:

- zaustavljenih vozil (npr. N);

- vozila, ki se premikajo zelo počasi;

- vozila pred vami 12, ki zamenjajo vozni pas, pri tem pa odkrijete zaustavljeno vozilo 13 (npr. P);

- ko je vozilo zaustavljeno 14, ko izberete drug vozni pas (npr. Q).

Vedno bodite pripravljeni na prevzem nadzora nad vozilom, ko naletite na zaustavljena vozila ali vozila, ki se pomikajo zelo počasi (npr. N).

Prilagodljivi regulator hitrosti ne sproži zaustavitve v sili, njegova sposobnost zaviranja pa je omejena.

Nezaznavanje nepremičnih ovir in predmetov manjše velikosti

Sistem ne more zaznati:

- pešcev, koles, skuterjev itd.;

- živali;

- nepremičnih ovir (cestninske ovire, zidovi itd.) (npr. R).

Teh sistem ne upošteva. Ti predmeti ne sprožijo opozorila in odziva sistema.

Zaznavanje vozil, ki se premikajo na vozni pas z visoko hitrostjo

Če vaše vozilo prehiti drugo vozilo, ki vozi z visoko hitrostjo 15 (motor, avto itd.) in je vozilo začasno med vami in vozilom pred vami 16, sistem lahko sproži neupravičeno pospeševanje, upočasnitev ali zaviranje.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove odgovornosti glede upoštevanja omejitev hitrosti in varnostnih razdalj ter njegove pozornosti.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost vožnje v skladu z okolico in pogoji vožnje, ne glede na navodila sistema. Sistem ne prepozna prometnih kazalnikov (semaforjev, znakov, prehodov za pešce itd.), razen črt, ki ločujejo pasove. Zgoraj omenjeni kazalniki ne sprožijo opozorila in odziva sistema.

Sistema v nobenem primeru ni mogoče enačiti s tipalom za ovire ali sistemom proti trčenju.

Prilagodljivi regulator hitrosti lahko uporabljate samo na avtocesti (ali cesti z več voznimi pasovi, ločenimi s pregrado).

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se lahko poravnava radarja in/ali kamere spremeni, kar lahko vpliva na njuno delovanje. Izklopite sistem in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v bližini radarja in/ali kamere (zamenjave, popravila, spreminjanje vetrobranskega stekla, barvanje itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- vozilo vozi po ovinkasti cesti;

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari);

- vozilo vleče prikolico ali počitniško prikolico;

- med vožnjo v tunelu ali blizu kovinske strukture;

- vozilo prispe na cestninsko postajo, območje dela na cesti ali na ozko cesto;

- med vožnjo po zelo strmem naklonu navzgor ali navzdol;

- je vidljivost slaba (slepeči sončni žarki, megla itd.);

- med vožnjo na spolzkem cestišču (dež, sneg, gramoz itd.);

- so vremenske razmere slabe (dež, sneg, bočni veter itd.);

- je območje radarja poškodovano (udarci itd.);

- območje kamere je poškodovano (npr. na notranji ali zunanji strani vetrobranskega stekla),

- vetrobransko steklo je počeno ali popačeno.

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- vetrobransko steklo ali območje radarja sta prekrita (umazanija, led, sneg, kondenzacija, registrska tablica itd.);

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, močan dež, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- majhen kontrast med vozilom spredaj in okolico (npr. belo vozilo v zasneženem območju ipd.);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- ozka, ovinkasta ali valovita cesta (ostri zavoji itd.);

- počasnejša vozila z veliko hitrostno razliko;

- uporaba predpražnikov, ki niso prilagojeni vozilu. Na voznikovi strani uporabljajte izključno predpražnike, ki so prilagojeni vašemu vozilu in jih je treba pričvrstiti s prednameščenimi elementi. Redno preverjajte, ali so dobro pritrjeni. Ne polagajte več predpražnikov enega prek drugega. Tveganje, da se zataknejo pedali.

V teh primerih lahko sistem nepravilno posreduje.

Tveganje neželenega zaviranja ali pospeševanja.

Na delovanje sistema lahko vpliva veliko nepredvidenih razmer. Sistem si lahko nepravilno razlaga nekatere predmete ali vozila, ki se lahko pojavijo na območju zaznavanja kamere ali radarja, kar lahko vodi do neustreznega pospeševanja ali zaviranja.

Vedno morate biti pozorni na nepredvidene dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo. Vedno ohranite nadzor nad vozilom tako, da imate stopala blizu pedalov, da lahko v vsakem primeru posredujete.

UPORABA PRILAGODLJIVEGA REGULATORJA HITROSTI