Nazaj na seznam

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov. Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira. Med vožnjo sistem ustavi motor (pripravljenost), ko se vozilo ustavi ali se premika zelo počasi (glede na vozilo). Na instrumentni plošči se vklopi opozorilna lučka .

Pogoji pripravljenosti pri nizki hitrosti

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

- Menjalnik je v položaju D, M ali N;

in

- zavorni pedal je dovolj močno pritisnjen;

Če utripa opozorilna lučka , to pomeni, da zavorni pedal ni dovolj pritisnjen;

in

- pedal za plin ni pritisnjen;

in

- hitrost je nič ali, odvisno od vozila, takoj ko je hitrost nižja od praga, značilnega za vozilo.

Motor ostane v stanju pripravljenosti, če je izbirna ročica v položaju P ali je v položaju N, pri čemer je parkirna zavora zategnjena in zavorni pedal ni pritisnjen.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

- je menjalnik v nevtralnem položaju (mrtva točka);

in

- pedal sklopke ni pritisnjen. Če utripa opozorilna lučka , to pomeni, da morate popolnoma sprostiti pedal sklopke;

in

- hitrost vozila je nižja od praga, značilnega za vozilo.

Pri vseh vozilih:

na instrumentni plošči neprekinjeno sveti kontrolna lučka , ki opozarja na stanje motorja v pripravljenosti.

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Servovolan ne deluje, ko je motor v stanju pripravljenosti.

V tem primeru bo začel ponovno delovati, ko motor ne bo več v stanju pripravljenosti ali bo presežena hitrost približno 1 km/h (vožnja po klancu navzdol ali navzgor ipd.).

Ko je motor v stanju pripravljenosti, se avtomatska parkirna zavora ne zategne samodejno (odvisno od vozila).

Ko je motor v stanju pripravljenosti (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka ), naj bo vozilo ustavljeno.

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti). ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo na ključ ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Pogoji stanja pripravljenosti pri visoki hitrosti

Odvisno od vozila je stanje pripravljenosti morda aktivirano v načinu prostega teka. KONTROLNE LUČKE.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

- menjalnik je v položaju D ali M;

in

- zavorni pedal je sproščen;

in

- pedal za plin je sproščen.

Na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka , ko je motor v stanju v pripravljenosti.

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot npr. pri vključevanju v križišče, če je sistem vključen, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

Vozilo naj miruje, tako da rahlo držite zavorni pedal.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

Pedal sklopke naj bo pritisnjen.

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Za avtomatski menjalnik:

- ko se odprejo voznikova vrata;

ali

- ko se odpne voznikov varnostni pas;

- zavorni pedal ni pritisnjen, vključena je prestava D, M ali N;

ali

- vključena je prestava R;

ali

- pedal za plin je pritisnjen;

ali

- v ročnem načinu se vklopijo stikala za spreminjanje hitrosti.

Če želite doliti gorivo, mora biti motor ustavljen (in ne samo v stanju pripravljenosti v primeru, da je vozilo opremljeno s funkcijo STOP and START): kontakt morate izklopiti. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo na ključ ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico. Obstaja nevarnost požara.

Vklopljena je funkcija »AUTOHOLD« FUNKCIJA »AUTOHOLD«, zavorni pedal se lahko sprosti, stanje pripravljenosti motorja pa se lahko vzdržuje.

Za izhod iz stanja pripravljenosti motorja pritisnite pedal za plin, pri tem pa naj bo zavorni pedal sproščen.

Za ročne menjalnike:

- ob odpiranju voznikovih vrat, brez vklopljenega prestavnega razmerja in s sproščenim pedalom sklopke;

ali

- pri odpenjanju voznikovega varnostnega pasu, brez vklopljenega prestavnega razmerja in s sproščenim pedalom sklopke;

ali

- menjalnik je v nevtralnem položaju (prosti tek) in pedal sklopke je rahlo pritisnjen;

ali

- je prestava vklopljena, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca.

Posebno opozorilo: pri nekaterih izvedenkah vozila se za nekaj sekund na instrumenti plošči vklopi kontrolna lučka Ä, če izključite kontakt, ko je motor v stanju pripravljenosti.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

Če pedal sklopke prehitro sprostite, medtem ko je vklopljena prestava, lahko pride do prekinitve ponovnega zagona.

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

- ko voznikova vrata niso zaprta;

- ko voznikov varnostni pas ni pripet;

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- sistem pomoči pri parkiranju je v uporabi;

- nadmorska višina je previsoka;

- naklon klanca je prestrm za vozila s samodejnim menjalnikom;

- vklopljena je funkcija za boljšo vidljivost AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA;

- temperatura motorja je prenizka

- sistem proti onesnaževanju se obnavlja;

-...

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in vas opozori, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo na ključ ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- vklopljena je funkcija za boljšo vidljivost AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja navzdol...);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Na instrumentni plošči se prikaže kontrolna lučka , ki vas obvesti o samodejnem ponovnem zagonu motorja.

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti). ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo na ključ ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Kontrolna lučka se lahko prikaže na instrumentni plošči skupaj s sporočilom:

- »Optimizacija polnjenja akumu.« za prednostno polnjenje akumulatorja;

- »Prioriteta Termo-udobnost« za prednostno razvrstitev klimatske naprave;

- »Prednost motor v teku« za prednostno delovanje motorja.

Vključitev, izključitev funkcije

Če želite funkcijo izključiti, pritisnite stikalo 1. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop in Start izklopljen« in vklopi se opozorilna lučka za zagon 1.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop in Start vklop« in izklopi se stikalo 1.

Sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila s pritiskom gumba za zagon. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo na ključ ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Motnje delovanja

Ko se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite Stop in Start« in se vklopi stikalo 1, je sistem izklopljen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Posebna opomba: kadar je motor v stanju pripravljenosti, za samodejni ponovni zagon motorja pritisnite stikalo 1.

SPOZNAVANJE SISTEMA STOP & START