PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentna plošča A

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za multimedijsko opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Merilnik hitrosti 1

Merilnik vrtljajev 2

(skala x 1000)

Glede na izbrano prilagoditev morda ne bo prikazan.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Indikator načina vožnje 3 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Števec skupno prevoženih kilometrov 4 POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja

Potovalni računalnik 5 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 6

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih. POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja.

Informacije potovalnega računalnika in multimedijskega sistema 7

Odvisno od vozila lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacija itd.) ali informacije potovalnega računalnika.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Indikator temperature hladilne tekočine 9

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 9 pred območjem 8. Temu področju se lahko približa samo pri “intenzivni” uporabi vozila. Nevarno postane, če se prižge opozorilna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

Indikator količine goriva 10

Če je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka M na indikatorju in se oglasi zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Instrumentna plošča B

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za multimedijsko opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Indikator temperature hladilne tekočine 11

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 11 pred območjem 12. Temu področju se lahko približa samo pri “intenzivni” uporabi vozila. Nevarno postane, če se prižge opozorilna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

Merilnik hitrosti 13

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Merilnik vrtljajev 14

(skala x 1000)

Prikaže se različno glede na izbrane osebne nastavitve na instrumentni plošči. Glede na izbrani način morda ne bo prikazan.

Indikator načina vožnje 15 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Informacije multimedijskega sistema 16

Glede na vozilo lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 17

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih. POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja.

Števec skupno prevoženih kilometrov 18 POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja

Potovalni računalnik 19 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Indikator količine goriva 20

Če je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka M na indikatorju in se oglasi zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Instrumentna plošča C

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z različnimi barvami po svoji izbiri. Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za multimedijsko opremo.

Vozila brez navigacijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Merilnik vrtljajev 21

(skala x 1000)

Indikator temperature hladilne tekočine 23

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 23 pred rdečim območjem 22. Temu področju se lahko približa samo pri “intenzivni” uporabi vozila. Nevarno postane, če se prižge opozorilna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

Potovalni računalnik 24

POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 25

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih.

POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja

Števec skupnega števila prevoženih kilometrov 26

POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja

Indikator načina vožnje 27 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Merilnik hitrosti 28

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Indikator količine goriva 29

Če je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka M na indikatorju in se oglasi zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Opozorilo za minimalni nivo motornega olja

Pri zagonu motorja vas prikazovalnik instrumentne plošče opozori, če je dosežen minimalen nivo olja. NIVO MOTORNEGA OLJA: splošno.

Prvo opozorilo izbrišete tako, da pritisnete stikalo 30 »OK«.

Naslednja opozorila izginejo samodejno po približno 30 sekundah.

Instrumentna plošča v miljah

(možnost preklopa na km/h)

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

- Ko je kontakt izklopljen, pritisnite stikalo 31 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo« 34;

- pritiskajte krmilnik 32 ali 33, da odprete »Nastavitve«, nato pritisnite stikalo 30 »OK«;

- ponovite postopek za dostop do možnosti »INSTRUMEN.PLOŠČA« in nato do možnosti »Enote«.

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema.

Glejte navodila za multimedijsko opremo, če želite izbrati zvočni sistem.

Opomba: v obeh primerih se potovalni računalnik po odklopu akumulatorja samodejno vrne na prvotno enoto.

Ravnajte enako, če se hočete vrniti v prejšnji način.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.