TEŽE (V KG)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Navedene teže veljajo za osnovno izvedenko vozila, brez dodatne opreme: spreminjajo se glede na opremo vašega vozila. Povprašajte predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Največja dovoljena skupna teža (MMAC)

Največja dovoljena obremenitev (MMTA)

Dovoljena skupna teža vozila in prikolice (MTR)

Teže, ki so navedene na ploščici proizvajalca PLOŠČICE ZA IDENTIFIKACIJO VOZILA

Dovoljena skupna masa prikolice z zavorami*

se ugotovi z izračunom: MTR - MMAC

Dovoljena skupna masa prikolice brez zavor*

550 kg

Dovoljena obremenitev vlečnega priključka*

63 kg

Dovoljena obremenitev na strehi

80 kg (vključno z nosilnimi elementi)

* Dovoljena vlečna obremenitev (vleka prikolice, čolna itn.)

Vleka je prepovedana, če je izračun MTR - MMAC enak nič ali če je MTR na ploščici proizvajalca enaka nič (ali pa ni navedena).

- Upoštevajte zakonske predpise, ki veljajo v državi glede dovoljene vlečne obremenitve. O možnostih vleke prikolice z vašim avtomobilom vas bo podrobno seznanil predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

- Pri vleki ne smete nikoli preseči dovoljene skupne teže vozila in prikolice. Vendar pa se dopušča:

- prekoračitev največje dovoljene obremenitve MMTA na zadnji osi za največ 15 %,

- prekoračitev MMAC do 10 % oziroma 100 kg (katerakoli od teh dveh omejitev je dosežena prej).

V obeh primerih največja hitrost vozila s prikolico ne sme presegati 100 km/h in tlak v pnevmatikah je treba zvišati za 0,2 bara (3 PSI).

- Z večanjem nadmorske višine se zmogljivost motorja in sposobnost pri vožnji navkreber zmanjšujeta. Zato vam svetujemo, da pri nadmorski višini 1000 metrov največjo dovoljeno obremenitev zmanjšate za 10 % in pri vsakih nadaljnjih 1000 metrih še za dodatnih 10 %.