Nazaj na seznam

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov.

Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira.

Med vožnjo sistem zaustavi motor (ko je motor v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.).

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

Ročni menjalnik:

- je menjalnik v nevtralnem položaju (mrtva točka);

in

- je hitrost vozila manjša od približno 3 km/h.

in

- pedal sklopke ni pritisnjen.

Utripanje kontrolne lučke opozarja, da je pedal sklopke nekoliko pritisnjen.

Pri vseh vozilih:

Na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka , ko je motor v stanju v pripravljenosti.

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Servovolan ne deluje, ko je motor v stanju pripravljenosti.

V tem primeru bo začel ponovno delovati, ko motor ne bo več v stanju pripravljenosti ali bo presežena hitrost približno 1 km/h (vožnja po klancu navzdol ali navzgor ipd.).

Če se motor samodejno izklopi in sistem deluje, za ponovni zagon motorja do konca pritisnite pedal sklopke.

Če zapustite vozilo, vas zvočni signal obvesti, da je motor v stanju pripravljenosti, ne pa zaustavljen.

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor ugasnjen (in ne v stanju pripravljenosti). ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA.

Ko je motor v stanju pripravljenosti, naj bo vozilo zaustavljeno (na instrumentni plošči se prikaže kontrolna lučka ).

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot npr. pri vključevanju v križišče, če je sistem vključen, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Ročni menjalnik

Pedal sklopke naj bo pritisnjen.

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Za ročni menjalnik:

- ob odpiranju voznikovih vrat, brez vklopljenega prestavnega razmerja in s sproščenim pedalom sklopke;

ali

- pri odpenjanju voznikovega varnostnega pasu, brez vklopljenega prestavnega razmerja in s sproščenim pedalom sklopke;

ali

- menjalnik je v nevtralnem položaju (prosti tek) in pedal sklopke je rahlo pritisnjen;

ali

- je prestava vklopljena, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca.

Posebno opozorilo: pri nekaterih izvedenkah vozila se za nekaj sekund na instrumenti plošči vklopi kontrolna lučka Ä, če izključite kontakt, ko je motor v stanju pripravljenosti.

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

- ko voznikova vrata niso zaprta;

- ko voznikov varnostni pas ni pripet;

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- sistem pomoči pri parkiranju je v uporabi;

- nadmorska višina je previsoka;

- temperatura motorja je prenizka

- sistem proti onesnaževanju se obnavlja;

-...

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in vas opozori, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom

Ponovni zagon se lahko prekine, če pedal sklopke prehitro sprostite, medtem ko je vklopljena prestava.

Če želite doliti gorivo, mora biti motor ustavljen (in ne samo v stanju pripravljenosti v primeru, da je vozilo opremljeno s funkcijo STOP and START): kontakt morate izklopiti. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA.

Obstaja nevarnost požara.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja navzdol...);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Na instrumentni plošči se prikaže kontrolna lučka , ki vas obvesti o samodejnem ponovnem zagonu motorja.

Vključitev, izključitev funkcije

Če želite izključiti funkcijo, pritisnite stikalo 1. Vklopi se opozorilna lučka stikala 1.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Opozorilna lučka stikala 1 ugasne.

Sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila s pritiskom gumba za zagon. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA.

Motnje delovanja

Ko se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite Stop in Start« in se vklopi stikalo 1, je sistem izklopljen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Posebna opomba: v nekaterih pogojih je onemogočen samodejni ponovni zagon motorja pri odprtih vratih (odvisno od vozila).

Posebnost: kadar je motor v stanju pripravljenosti, pritisnite stikalo 1 za samodejni ponovni zagon.

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor ugasnjen (in ne v stanju pripravljenosti). ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA.

SISTEM STOP & START