Nazaj na seznam

NIVO MOTORNEGA OLJA: dolivanje, nalivanje, menjava olja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dolivanje/nalivanje olja

Vozilo mora stati na vodoravnih tleh, motor ne sme teči in mora biti hladen (na primer: pred prvim jutranjim zagonom).

Kakovost motornega olja

Glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

- Odvijte pokrovček 1;

- dolijte olje (v vednost: količina olja med oznakama “mini” in “maxi” na merilni palici 2 znaša od 1,5 do 2 litrov glede na vrsto motorja);

- počakajte približno 20 minut, da olje steče v motor;

- z merilno palico 2 preverite nivo olja (po predhodno opisanem postopku).

Potem, ko ste preverili nivo, ponovno potisnite merilno palico do konca oziroma popolnoma privijte merilno palico s pokrovčkom.

Ne nalivajte olja prek oznake »maxi« in ne pozabite priviti pokrovčka 1 ter vstaviti merilne palice 2.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči zgornje omejitve nivoja: nevarnost okvare motorja in sistema za nadzor izpustov.

Če je presežen maksimalen nivo olja, ne zaženite motorja, ampak pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Dolivanje motornega olja

Uporabite grlo ali zaščitite odprtino za nalivanje, da preprečite uhajanje olja na vroče predele motornega prostora ali občutljive predele (npr. električni sestavni deli).

Obstaja nevarnost požara.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica za upravljanje brisalcev stekel v izklopljenem položaju.

Nevarnost poškodb.

Ne pustite, da motor teče v zaprtem prostoru; izpušni plini so strupeni.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka y v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Zamenjava motornega olja

Pogostnost kontrol ali zamenjave: glejte knjižico vzdrževanja vašega vozila.

Kapaciteta menjave

Glejte dokument za vzdrževanje vozila ali se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Nivo motornega olja vedno preverite z merilno palico po zgoraj opisanem postopku (nivo ne sme biti nikoli nižje od oznake mini ali višji od oznake maxi na merilni palici).

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči zgornje omejitve nivoja: nevarnost okvare motorja in sistema za nadzor izpustov.

Če je presežen maksimalen nivo olja, ne zaženite motorja, ampak pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Izpuščanje olja iz motorja: ko izpuščate olje iz vročega motorja, pazite, da se ne opečete.

Dolivanje in/ali preverjanje nivoja olja: pri dolivanju ali preverjanju nivoja olja pazite, da se olje ne razlije na katerega od delov motorja.

Ne pozabite pravilno zapreti pokrovčka in namestiti merilne palice, da preprečite razprševanje olja po vročih delih motorja.

Obstaja nevarnost požara.

NIVOJI TEKOČIN (MOTORNO OLJE, HLADILNA TEKOČINA, ZAVORNA TEKOČINA)