POSEBNOSTI VOZIL Z DIZELSKIM MOTORJEM: filter sajastih delcev

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vrtljaji dizelskega motorja

Sistem vbrizgavanja goriva pri dizelskih motorjih ne dovoljuje prekoračitve števila vrtljajev motorja, ne glede na izbrano prestavo.

Če se prikaže sporočilo »Check antipollution system« skupaj s kontrolnima lučkama Ä in ©, čim prej obiščite predstavnika servisne mreže vozila.

Med vožnjo se lahko izjemoma pojavi belo dimljenje glede na kakovost uporabljenega goriva.

Slednje je posledica samodejnega čiščenja filtra sajastih delcev in ne vpliva na obnašanje vozila.

Prazna posoda za gorivo

Ko napolnite povsem izpraznjeno posodo goriva, je potrebno ponovno vzpostaviti krogotok goriva POSODA ZA GORIVO pred ponovnim zagonom motorja.

Nalepka za motnost dima motorja

Informacije lahko najdete 1 na nalepki A, prilepljeni v motornem prostoru ali, odvisno od vozila, na identifikacijski ploščici vozila IDENTIFIKACIJSKE PLOŠČICE VOZILA.

1 Emisije dizelskega izpuha.

Priporočila za zimski čas

Da bi se izognili motnjam v zimskem času:

- poskrbite, da bo akumulator vedno dovolj napolnjen,

- nivo goriva v posodi naj se ne zniža preveč, da preprečite nabiranje kondenziranih vodnih hlapov na dnu posode.

Ne ustavljajte vozila s prižganim motorjem na mestih, kjer bi lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, prišle v stik z vročim izpušnim sistemom.

Filter sajastih delcev

Filter sajastih delcev se uporablja pri obdelavi izpušnih plinov dizelskih motorjev.

Odvisno od vozila opozorilna lučka , ki se vklopi na instrumentni plošči, opozarja, da se je filter zamašil in ga je treba očistiti.

V ta namen ob vklopu opozorilne lučke nadaljujte z vožnjo v skladu s prometnimi razmerami in omejitvijo hitrosti, dokler se opozorilna lučka ne izklopi. Če je mogoče, zagotovite, da se število vrtljajev motorja ne spusti pod 2000 vrt/min.

Opozorilna lučka naj bi se izklopila po 10 do 20 minutah. PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI.

Prikaz lučke na instrumentni plošči je lahko povezan s povečanim številom vrtljajev motorja in delovanjem hladilnega krogotoka ter opozarja na potrebo po čiščenju filtra sajastih delcev.

Opomba: opozorilna lučka se lahko znova prižge, če niso izpolnjeni vozni pogoji za čiščenje filtra. Če vozilo zaustavite ali se število vrtljajev motorja spusti pod 2000 vrt/min pred izklopom opozorilne lučke, bo verjetno potrebno postopek ponoviti.

Če je filter prenasičen, se bosta opozorilna lučka © in, odvisno od vozila, tudi opozorilna lučka vklopili na instrumentni plošči, spremljalo ju bo sporočilo »Preverite vbrizgavanje«. V tem primeru se posvetujte s predstavnikom pooblaščen servisne mreže.

Če se vklopita opozorilna lučka ® in, odvisno od vozila, tudi opozorilna lučka skupaj s sporočilom »Nevarnost okvare motorja«, ustavite vozilo, izklopite motor in pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Za enostavnejšo regeneracijo filtra sajastih delcev opravite daljšo vožnjo (dolgo vsaj 20 minut) po glavnih cestah na vsakič 200 prevoženih kilometrov.

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti in pri tem upoštevati prometne razmere. Ugasnite motor in ga ponovno ne zaganjajte. Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.