Kangoo Z.E

Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Kontrolna lučka dolgih luči
Kontrolna lučka zasenčenih luči
Kontrolna lučka prednjih meglenk
Kontrolna lučka zadnje meglenke
Kontrolna lučka levih smerokazov
Kontrolna lučka desnih smerokazov
Kontrolna lučka za vozilo, pripravljeno na vožnjo
Kontrolna lučka priklopa napajalnega kabla
Kontrolna lučka polnjenja 12-voltnega akumulatorja
Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu
Opozorilna lučka
Kontrolne lučke regulatorja in omejevalnika hitrosti
Kontrolne lučke regulatorja in omejevalnika hitrosti
Smerokaz
          Airbag
Opozorilna lučka za minimalno količino goriva za dodatno gretje
Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas
Kontrolna lučka za nizki nivo pogonskega akumulatorja
Opozorilna lučka elektrotehničnega sistema
Kontrolne lučke temperature elektrotehničnega sistema
Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)
Kontrolna lučka sistemov za pomoč pri vožnji
Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka prednjih meglenk

Kontrolna lučka zadnje meglenke

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Kontrolna lučka za vozilo, pripravljeno na vožnjo

Prižge se ob zagonu motorja.

Kontrolna lučka priklopa napajalnega kabla

Prižge se, ko se napajalni kabel priklopi na vozilo.

Kontrolna lučka polnjenja 12-voltnega akumulatorja

Če se prižge med vožnjo, pomeni, da je polnjenje akumulatorja premočno ali prešibko. Ustavite se in se takoj posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko ® in zvočnim signalom, opozarja na prenizek nivo zavorne tekočine ali napako na zavornem sistemu. Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Lahko se prižge istočasno z drugimi lučkami in/ali sporočili na instrumentni plošči.

Pomeni, da morate čim prej obiskati predstavnika servisne mreže za vaše vozilo, do takrat pa vozite preudarno. Ob neupoštevanju tega priporočila obstaja nevarnost nastanka poškodb na vozilu.

Kontrolne lučke regulatorja in omejevalnika hitrosti

V poglavju 2 glejte razdelka »Omejevalnik hitrosti« in »Regulator hitrosti«.

Kontrolne lučke regulatorja in omejevalnika hitrosti

V poglavju 2 glejte razdelka »Omejevalnik hitrosti« in »Regulator hitrosti«.

Smerokaz Airbag

Prižge se, ko vključite kontakt, in po nekaj sekundah ugasne. Če se ne prižge ob vključitvi kontakta ali utripa, opozarja na motnjo v sistemu.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka za minimalno količino goriva za dodatno gretje

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah. Če se prižge med vožnjo in jo spremlja zvočni signal, pomeni, da je napajanje z gorivom za dodatno gretje končano.

Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas

Glede na vozilo, je prikazana na instrumentni plošči ali na osrednjem prikazovalniku armaturne plošče. Ob zagonu ostane prižgana, če niste privezani z varnostnim pasom. Najprej se za 30 sekund oglasi tišji zvočni signal, kateremu za 90 sekund sledi zelo glasen zvočni signal.

Kontrolna lučka za nizki nivo pogonskega akumulatorja

Prižge se, ko nivo napolnjenosti pogonskega akumulatorja pade na prag rezerve. V poglavju 1 glejte razdelek »Prikazovalniki in indikatorji«.

Opozorilna lučka elektrotehničnega sistema

Če se prižge med vožnjo, opozarja na napako elektrotehničnega sistema, povezano s »400-voltnim« električnim tokokrogom. Čim prej obiščite predstavnika servisne mreže za svoje vozilo.

Kontrolne lučke temperature elektrotehničnega sistema

Ko se prižge modra kontrolna lučka, je temperatura pogonskega akumulatorja prenizka.

Ko se prižge oranžna lučka, je temperatura motorja ali pogonskega akumulatorja previsoka.

V vsakem primeru lahko prižiganje kontrolnih lučk povzroči zmanjšanje zmogljivosti vozila.

Vozite tekoče.

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če kontrolna lučka ne ugasne po vključitvi kontakta oziroma se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu proti blokiranju koles prišlo do napake. Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju koles.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka sistemov za pomoč pri vožnji

Glejte razdelek »Sistemi za nadzor in pomoč pri vožnji« v 2. poglavju.

Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah

Glejte razdelek »Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah« v 2. poglavju.