Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brisalci vetrobranskega stekla

Pri vključenem kontaktu premikajte ročico 1 vzporedno z volanskim obročem:

A Mirovanje

B Intervalno brisanje

Med dvema pomikoma se metlici za nekaj sekund ustavita. Z obračanjem obročka 2 lahko spreminjate čas mirovanja med dvema pomikoma brisalcev.

C Počasno neprekinjeno brisanje

D Hitro neprekinjeno brisanje

Posebnost

Med vožnjo se brisanje upočasni pri vsakem postanku. S hitrega neprekinjenega brisanja preidete na počasno neprekinjeno brisanje. Ko vozilo spelje, se način brisanja ponovno vrne na začetno izbrano hitrost.

Vsako spreminjanje položaja ročice 1 je prednostno in izključi samodejno izbiranje.

Funkcija samodejnega brisanja

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Pri delujočem motorju premikajte ročico 1.

A Mirovanje

B Funkcija samodejnega brisanja

Če je izbran ta položaj, sistem zaznava prisotnost vode na vetrobranskem steklu in sproži brisanje s prilagojeno hitrostjo delovanja. Prag sproženja brisanja in čas mirovanja med posameznimi gibi brisalcev lahko nastavite z obračanjem obročka 2.

Opomba: v megli ali med sneženjem se brisanje ne sproži samodejno, ampak ga upravlja voznik.

C Počasno neprekinjeno brisanje

D Hitro neprekinjeno brisanje

V primeru mehanske blokade (na steklo primrznjena metlica ...) sistem samodejno prekine napajanje brisalcev.

Pranje vetrobranskega stekla

Pri vključenem kontaktu povlecite ročico 1 k sebi.

Če ročico na kratko potegnete, se sprožita pranje stekla in enkraten zamah brisalcev.

Zadržan pritisk sproži pranje stekla in tri zamahe brisalcev, katerim po nekaj sekundah sledi še četrti zamah.

Pozimi pazite, da metlice niso primrznjene na steklo, in odstranite led in sneg z vetrobranskega stekla (tudi na osrednjem območju za vzvratnim ogledalom), preden vključite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev).

Pred kakršnim koli posegom na vetrobranskem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje vetrobranskega stekla ...) pomaknite ročico 1 v položaj A (mirovanje).

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar).

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

- če je dalj časa niste uporabljali, jo odmaknite s stekla.

Zamenjajte metlice brisalcev takoj, ko se njihova zmogljivost poslabša: približno vsako leto (glejte razdelek »Metlice brisalcev« v poglavju 5).

Previdnostni ukrepi pri uporabi brisalcev

- Pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev);

- pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.