Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE ZADNJEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Brisalec zadnjega stekla s prilagojenim delovanjem glede na hitrost

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Obrnite skrajni konec ročice 1 tako, da poravnate simbol z oznako 2.

Hitrost brisanja se spreminja glede na hitrost vožnje.

Posebnost

Če pri delujočih prednjih brisalcih vključite vzvratno prestavo, se vključi tudi brisalec zadnjega stekla, ki opravi en gib.

p Brisanje in pranje zadnjega stekla

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Obrnite skrajni konec ročice 1 tako, da poravnate simbol z oznako 2.

Ko ročico spustite, se vrne v položaj brisanja zadnjega stekla.

Za odpiranje ali zapiranje prtljažnih vrat ne uporabljajte ročice brisalca.

Pred kakršnim koli posegom na zadnjem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje ...) pomaknite ročico 1 v položaj mirovanja.

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar.

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

- če je dalj časa niste uporabljali, jo odmaknite s stekla.

Zamenjajte metlice brisalcev takoj, ko se njihova zmogljivost poslabša: približno vsako leto (glejte razdelek »Metlice brisalcev« v poglavju 5).

Previdnostni ukrepi pri uporabi brisalcev

- Pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev);

- pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.