Nazaj na seznam

DODATNO GRETJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri nekaterih izvedenkah vozila je na voljo dodatno gretje potniškega prostora. Napaja se prek rezervoarja za to namenjenega goriva (glejte razdelek »Rezervoar za dodatno gretje« v poglavju 1) in omogoča večje udobje, pri tem pa ne zmanjša časa delovanja vozila.

Pri vklopu dodatnega gretja se izklopijo drugi načini gretja, klimatska naprava.

Pogoji uporabe

- Motor vozila mora biti prižgan;

- stikalo 4 mora biti vključeno;

- gumb za prezračevanje 2 ne sme biti v položaju 0 ;

- gumb za temperaturo 1 ne sme biti v položaju »Izklop gretja« 3;

- goriva mora biti več od najmanjše dovoljene količine.

Ko količina goriva pade na najmanjšo dovoljeno, se na instrumentni plošči prižge kontrolna lučka. Po nekaj minutah delovanja se na instrumentni plošči prikaže sporočilo, da je dodatno gretje ugasnjeno.

Princip delovanja

Pri prižganem motorju pritisnite na stikalo 4.

Funkcija se izklopi:

- ko je kontakt izključen;

- čez nekaj minut, če je dosežen nivo minimalne količine goriva.

Motnje delovanja

Če se dodatno gretje ne prižge:

- zaženite vozilo;

- prižgite grelnik, tako da pritisnete na stikalo 4;

- počakajte 5 minut;

- ugasnite grelnik;

- izključite kontakt na vozilu;

- postopek štiri- ali petkrat ponovite.

Če se dodatno gretje kljub temu še vedno ne prižge, se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ko je motor prižgan in grelnik deluje, se, ko odprete voznikova vrata, na instrumenti plošči prikaže sporočilo, ki ga spremlja zvočni signal, ki vas obvesti, da ugasnete dodatno gretje.

Opozorila glede uporabe dodatnega gretja

- Dodatnega gretja ne vključujte v zaprtem prostoru, ker so izpušni plini strupeni.

- Ne ustavljajte vozila in ne vključujte dodatnega gretja na mestih, kjer lahko hitro vnetljive snovi, kot so suha trava ali listje, pridejo v stik z vročim izpušnim sistemom.

- Dodatnega gretja ne vključujte pri polnjenju rezervoarja za gorivo.