Nazaj na seznam

GRETJE, KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala za upravljanje

Prisotnost gumbov za upravljanje je odvisna od opreme vozila.

1 - Gumb za reciklažo zraka.

2 - Uravnavanje temperature zraka in izbira nastavitve gretja s klimatsko napravo.

3 - Nastavitev hitrosti prezračevanja.

4 - Nastavitev porazdelitve zraka v potniškem prostoru.

5 - Stikalo in kontrolna lučka odmrzovanja in sušenja ogrevanega zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal.

6 - Stikalo in kontrolna lučka za vključitev klimatske naprave (pri nekaterih vozilih).

7 - Izklop gretja. Če je gretje izklopljeno, ne troši energije.

Informacije in nasveti za uporabo:

Glejte razdelek »Klimatska naprava: informacije in nasveti za uporabo«.

Stikalo za vključevanje ali izključevanje klimatske naprave

Z gumbom 6 lahko vključite (prižgana kontrolna lučka) ali izključite (ugasnjena kontrolna lučka) delovanje klimatske naprave.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti vozila;

- hitrejše sušenje zarošenih stekel.

Klimatska naprava ne deluje pri nizkih zunanjih temperaturah.

Pri nizkih temperaturah (< 0 °C) se priporoča, da je gumb 3 v položaju za reciklažo zraka in gumb za hitrost prezračevanja 2 samo v položaju 2 ali 3. Ta nastavitev omogoča, da se učinkoviteje in z manjšo porabo energije doseže ugodna temperatura v potniškem prostoru.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte gumb 2 glede na želeno temperaturo. Bolj kot je kazalnik oddaljen od položaja izklopljenega gretja, višja je temperatura.

Pri daljši uporabi klimatske naprave lahko pride do prevelike ohladitve potniškega prostora. Za zvišanje temperature zasukajte gumb 2 v desno.

Porazdelitev zraka v notranjosti

Zasukajte gumb 4 tako, da bo oznaka poravnana z označenimi položaji.

W Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na bočna stekla. Ta položaj preprečuje zarositev stekel.

i Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na bočna stekla ter do nog potnikov.

Ta položaj priporočamo za največje udobje v hladnem vremenu.

ó Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

G Zrak je usmerjen do vseh zračnikov in k nogam potnikov.

Ta položaj priporočamo za večje udobje v vročem vremenu.

J Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

Hitro sušenje stekel

Pomaknite gumbe na položaje W:

- zunanji zrak,

- najvišja temperatura,

- sušenje stekel.

S klimatsko napravo se stekla še hitreje posušijo.

Nastavitev količine dovajanega zraka

Normalna uporaba

Zasukajte gumb 3 v enega od štirih položajev za vključitev prezračevanja in nastavitev količine dovajanega zraka.

Izberite položaj 1 za minimalno prezračevanje in položaj 4 za maksimalno prezračevanje.

Položaj 0

V tem položaju:

- gretje ali klimatska naprava se samodejno izklopi, tudi če je pritisnjen gumb 6 in kontrolna lučka ostane vklopljena;

- je hitrost prezračevanja v potniškem prostoru enaka nič;

- lahko med vožnjo vendarle vstopa nekaj zraka.

Tega položaja ne uporabljajte prepogosto in za daljši čas.

Reciklaža zraka (izolacija potniškega prostora)

Obrnite gumb 1 proti simbolu K za reciklažo zraka.

V teh pogojih se zrak v potniškem prostoru reciklira brez dovajanja zunanjega zraka.

Reciklaža zraka omogoča:

- izolacijo notranjosti pred zunanjim zrakom (v bolj onesnaženih območjih, neprijetne vonjave...);

- hitrejše doseganje želene temperature v potniškem prostoru.

Daljša uporaba tega načina prezračevanja lahko povzroči zarositev bočnih stekel in vetrobranskega stekla ter neprijeten vonj v potniškem prostoru.

Zato priporočamo, da vključite običajen način prezračevanja (zunanji zrak), tako da znova zasukate gumb 1, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.