Nazaj na seznam

GRETJE, KLIMATSKA NAPRAVA: nastavitev

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nastavitev delovanja

Ta funkcija v določenih pogojih omogoča uporabo električnega omrežja (namesto pogonskega akumulatorja), da se doseže ugodna temperatura pred uporabo vozila.

Pri hladnem vremenu sproži gretje, v vročem pa klimatizacijo.

Pogoji delovanja

- Kontakt mora biti izklopljen;

- baterija mora biti napolnjena vsaj 90 %, da se funkcija vklopi;

- vozilo mora biti povezano z omrežjem;

in

- stikalo 1 mora biti v položaju pri A za programiranje klimatizacije ali pri B za programiranje ogrevanja ali prezračevanja.

Opomba: včasih se lahko pojavi rahlo zmanjšanje nivoja napolnjenosti ob vklopu funkcije, odvisno od moči polnilne postaje.

Priporočeno je, da premaknete gumb 3 v položaj za reciklažo zraka in gumb za porazdelitev zraka 2 v položaj:

- i v hladnem vremenu;

- G pri visokih temperaturah.

Te nastavitve omogočajo uravnavanje prijetne temperature v potniškem prostoru.

Nastavitev časa vklopa funkcije

- Za nastavitev časa vklopa se premikajte po meniju z gumboma C in D, dokler se ne prikaže sporočilo »COMFORT PROG«;

- dlje časa držite gumb D na ročici 5, tako da ure utripajo;

- kratko pritisnite na gumb C, da jih nastavite;

- dlje časa držite gumb D na ročici 5, tako da minute utripajo;

- kratko pritisnite na gumb C, da jih nastavite;

- potrdite tako, da zadržite pritisk na gumbu D na ročici 5.

Na instrumentni plošči 4 se prikažeta sporočilo «COMFORT PROG» in nastavljena ura.

Aktiviranje funkcije

- Pri vklopljenem kontaktu pomaknite stikalo 1 v enega od položajev ;

- izključite kontakt. Na instrumentni plošči se za nekaj sekund prikažeta sporočilo »COMFORT« in nastavljena ura;

- priključite vozilo v vir napajanja (glejte informacije v razdelku »Električno vozilo: napajanje« v 1. poglavju).

Funkcija se vklopi 30 minut pred programiranim časom za doseganje prijetne temperature.

Samodejna izključitev funkcije

- Približno 10 minut po nastavljenem času;

- če je vtičnica za napajanje odklopljena;

- če stikalo 1 ni v enem izmed položajev .