Nazaj na seznam

KLIMATSKA NAPRAVA: informacije in nasveti za uporabo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Čas delovanja

Med uporabo klimatske naprave je treba računati na povečano porabo energije.

Izklopite sistem, ko ni več potreben.

Nasveti za zmanjšanje porabe goriva in okolju prijaznejšo vožnjo

Vozite z odprtimi zračniki in zaprtimi okni.

Če je bilo vozilo parkirano na močni vročini ali soncu, ga pred zagonom najprej nekaj minut zračite, da se zrak v potniškem prostoru nekoliko ohladi.

Vzdrževanje

Za pogostnost kontrol glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

Motnje pri delovanju

V primeru motenj pri delovanju se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- Manj učinkovito ogrevanje in sušenje stekel oziroma slabše delovanje klimatske naprave: do tega pojava lahko pride zaradi zamazanosti vložka filtra potniškega prostora.

- Zrak se ne ohlaja. Preverite, ali so vsa stikala in nastavitveni gumbi v pravilnih položajih in ali ni mogoče pregorela kakšna varovalka. Sicer izklopite napravo.

Pod vozilom se nabira voda.

Po daljši uporabi klimatske naprave je normalno, da pod vozilom opazite vodo. To je posledica kondenzacije.

Hrup

Vsakič, ko izklopite kontakt, se po približno desetih sekundah izklopi tudi prezračevanje.

Vozila z načinomECO

Vklop načina ECO lahko zmanjša učinkovitost klimatske naprave. Glejte razdelek »Nasveti za vožnjo, ekološka vožnja« v 2. poglavju.

Sistem klimatizacije uporabljajte redno, tudi v hladnem vremenu, zaženite ga vsaj enkrat na mesec za približno 5 minut.

Ne odpirajte krogotoka s hladilnim sredstvom. Slednje je nevarno za oči in kožo.

Pri temperaturi, nižji od približno 10 °C, pri izklopljenem motorju, je vdor hladnega zraka prek zračnikov v potniški prostor, ko se prezračevanje ne zaustavi, običajen pojav (glejte informacije v razdelku »Gretje, klimatska naprava« v 3. poglavju). Priporočeno je, da v primeru kratkih postankov gumb za prezračevanje obrnete v položaj 0.

Krogotok s hladilnim sredstvom lahko vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Odvisno od vozila boste naslednje informacije našli na nalepki A v notranjosti motornega prostora.

Prisotnost in lokacija podatkov na nalepki A sta odvisni od vozila.

Ñ Tip hladilne tekočine

Tip olja v krogotoku klimatske naprave

Vnetljiv izdelek

Glejte navodila za uporabo

Vzdrževanje

Količina hladilnega sredstva v vozilu.

x,xxx kg

Potencial globalnega segrevanja (ekvivalent CO2).

Potencial globalnega segrevanja (GWP): xxxxx

Teža in količina ekvivalenta CO2.

Ekvivalent CO2: x,xx t

Ne odpirajte krogotoka s hladilnim sredstvom. Slednje je nevarno za oči in kožo.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).