Nazaj na seznam

NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Čas delovanja vozila je odvisen od pogojev uporabe vozila, opreme in voznikovega načina vožnje. Za optimalno porabo energije glejte nasvete v nadaljevanju.

Glede na vozilo bose prejeli seznam funkcij, ki omogočajo zmanjšanje porabe energije:

- Način ECO, ki ga aktivirate s pritiskom gumba ECO;

- ekonometer.

Način ECO

Funkcija ECO optimizira čas delovanja vozila z omejitvijo zmogljivosti motorja. Deluje na določene sisteme v vozilu, ki porabljajo gorivo (gretje, klimatizacija, servovolan itd.), in na določena dejanja med vožnjo (pospeševanje, reguliranje hitrosti, upočasnitev itd.).

Aktiviranje funkcije

Pritisnite stikalo 1.

Vklopili se bosta kontrolna lučka 2 na instrumentni plošči in vgrajena kontrolna lučka na stikalu.

Med vožnjo lahko začasno izklopite način ECO, da zagotovite polno zmogljivost motorja.

V ta namen močno in do konca pritisnite pedal za plin.

Način ECO se ponovno vklopi, ko odmaknete nogo s pedala za plin.

Izklop funkcije

Pritisnite stikalo 1.

Kontrolna lučka 2 in vgrajena kontrolna lučka na stikalu se bosta izklopili.

Pri vsakem vklopu ali izklopu funkcije Način ECO regulator hitrosti preide v mirovanje. Glejte poglavje »Regulator-omejevalnik hitrosti: funkcija regulatorja« v 2. poglavju.

Ekonometer

(na instrumentni plošči)

Ekonometer vozniku omogoča, da v realnem času spremlja pridobivanje ali porabo energije vozila.

Območje uporabe A »pridobivanje energije«

Ko med vožnjo pri zmanjševanju hitrosti umaknete nogo s pedala za plin ali pritisnete zavorni pedal, motor ustvarja električni tok, ki se uporablja za zaviranje vozila in napajanje pogonskega akumulatorja.

Posebnosti pri zbiranju energije

Zaviranje z motorjem je močnejše kot pri vozilu z motorjem z notranjim izgorevanjem.

Po popolnem polnjenju pogonskega akumulatorja in preden prevozite prvih nekaj kilometrov je zaviranje z motorjem začasno zmanjšano. Zato prilagodite svojo vožnjo.

Območje uporabe 0 »nevtralno«

Pomeni, da se energija ne porablja.

Območje uporabe B »priporočena poraba«

Pogonski akumulator motorju zagotavlja dovolj električne energije, da ga lahko premaknete.

Območje uporabe C »odsvetovana poraba«

Pomeni, da je poraba energije velika.