Nazaj na seznam

OMEJEVALNIK HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omejevalnik hitrosti je funkcija, ki vam pomaga, da ne presežete izbrane omejene hitrosti.

Gumbi za upravljanje

1 Glavno stikalo za vklop/izklop.

2 Vključitev, shranjevanje in zviševanje omejene hitrosti (+).

3 Zniževanje omejene hitrosti  (-).

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo omejene hitrosti) (O).

5 Vključitev s priklicem shranjene omejene hitrosti (R).

Vklop

Pritisnite stikalo 1 na strani . Prižge se oranžna kontrolna lučka in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »SPEED LIMITER« s črticami, kar pomeni, da je vključen omejevalnik hitrosti in da je treba nastaviti omejeno hitrost.

Za nastavitev trenutne hitrosti vožnje pritisnite na stikalo 2 (+): Omejena hitrost se prikaže namesto črtic.

Najmanjša nastavljena hitrost je 30 km/h.

Vožnja

Dokler ni dosežena shranjena omejena hitrost, je vožnja podobna kot pri vozilu brez omejevalnika hitrosti.

Ko vozilo doseže nastavljeno hitrost, slednje ne boste več mogli prekoračiti s pritiskom na pedal plina, razen v nujnih primerih (glejte razdelek »Prekoračitev omejene hitrosti«).

Spreminjanje omejene hitrosti

Nastavljeno omejeno hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski na:

- stikalo 2 (+) za povečanje hitrosti;

- stikalo 3 (-) za zmanjšanje hitrosti.

Prekoračitev omejene hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite, tako da: močno in do konca pritisnete pedal za plin (preko »trde točke« pedala).

Med prekoračitvijo hitrosti vas o tem obvešča utripanje izbrane hitrosti na instrumentni plošči.

Nato odmaknite nogo s pedala za plin: funkcija omejevalnika hitrosti se ponovno vključi, ko dosežete hitrost, ki je nižja od shranjene hitrosti.

Onemogočeno ohranjanje omejene hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti omejene hitrosti: o tem vas obvešča utripajoča shranjena hitrost na instrumentni plošči.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Omejevalnik hitrosti preide v stanje pripravljenosti s pritiskom na stikalo 4 (O). V tem primeru ostane omejena hitrost shranjena, na instrumentni plošči pa se pojavi sporočilo »SPEED MEMORY« skupaj s to hitrostjo.

Ponoven vklop omejitve hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete s pritiskom na stikalo 5 (R).

Izključitev funkcije

Omejevalnik hitrosti se izključi s pritiskom na stikalo 1. V tem primeru hitrost ni več shranjena v spominu. Izključitev funkcije potrjuje ugasnjena oranžna kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Funkcija omejevalnika hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Ko je omejevalnik hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom na stikalo 2 (+), vendar sistem ne upošteva shranjene hitrosti, ampak upošteva trenutno hitrost vozila.