Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, vas sistem opozori na izgubo tlaka v eni ali več pnevmatikah.

Princip delovanja

Vsa kolesa (razen rezervnega) imajo v kolesnem ventilu tipalo, ki med vožnjo redno meri tlak v pnevmatiki.

Kontrolna lučka  1 se prižge, da voznika opozori, če je tlak prenizek (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo);

- po zamenjavi kolesa.

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Vendar nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti.

Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Postopek za reinicializacijo

Pri vključenem kontaktu glede na vozilo:

- kratko pritiskajte gumb 3 ali 4, da na prikazovalniku 2 izberete funkcijo »TYRE PRESSURE ACQUISITION«;

- dolgo (približno 3 sekunde) držite gumb 3 ali 4, da začnete inicializacijo.

Prikaz sporočila »TP ACQUISTION LAUNCHED« za približno pet sekund opozarja, da je bila upoštevana zahteva za reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Ali

- s kratkimi pritiski na gumb 3 izberite funkcijo »SEt PP« na prikazovalniku 2;

- držite pritisnjen gumb 3 (približno 3 sekunde), da zaženete inicializacijo. Utripanje, ki traja približno pet sekund in ki mu sledi neprekinjen prikaz sporočila »SEt PP«, opozarja, da je bila upoštevana zahteva za ponastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Reinicializacija se izvede po nekaj minutah vožnje.

Opomba: vrednost referenčnega tlaka ne sme biti nižja od priporočene vrednosti, navedene na robu vrat.

Prikaz podatkov na zaslonu

Prikazovalnik 2 na instrumentni plošči vas obvešča o morebitnih nepravilnostih napolnjenosti (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika,...).

CHECK TYRE PRESSURES

Prižge se kontrolna lučka in, odvisno od vozila, prikaže se sporočilo »CHECK TYRE PRESSURES«.

To pomeni, da je vsaj eno kolo izpraznjeno.

Preverite in po potrebi uravnajte tlak v 4 hladnih pnevmatikah. Med vožnjo kontrolna lučka čez nekaj minut ugasne.

TYRE PUNCTURE

Prižge se kontrolna lučka , ki gori neprekinjeno in jo spremlja zvočni signal, odvisno od vozila pa se prikaže sporočilo »TYRE PUNCTURE«.

To sporočilo spremlja opozorilna lučka ®.

To pomeni, da je vsaj eno kolo predrto ali močno izpraznjeno. Če je pnevmatika predrta, jo zamenjajte ali pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Če je pnevmatika izpraznjena, jo napolnite z ustreznim tlakom.

CHECK TYRE SENSORS

Kontrolna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno gori, pri čemer se, odvisno od vozila, prikaže sporočilo »CHECK TYRE SENSORS«.

To sporočilo spremlja opozorilna lučka ©.

To pomeni, da vsaj eno kolo ni opremljeno s tipali (npr. rezervno kolo). V nasprotnem primeru se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi lastne varnosti čim prej, v skladu s prometnimi razmerami, ustaviti.

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Zamenjava koles/pnevmatik

Za ta sistem je potrebna posebna oprema (kolesa, pnevmatike, okrasni pokrovi...). Glejte razdelek »Pnevmatike« v 5. poglavju.

S predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo se posvetujte glede zamenjave pnevmatik in glede razpoložljive dodatne opreme v servisni mreži ter skladnosti s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah: ob uporabi druge opreme bi se lahko poškodovala tipala oziroma sistem ne bi več pravilno deloval.

Rezervno kolo

Rezervno kolo pri vozilih, ki ga imajo, ni opremljeno s tipalom. Ko je rezervno kolo nameščeno na vozilo, kontrolna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno gori skupaj s kontrolno lučko ©. Odvisno od vozila se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »CHECK TYRE SENSORS«.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Zaradi posebnosti ventilov uporabljajte le opremo, ki so jo homologirali v servisni mreži za vaše vozilo. Glejte razdelek »Garnitura za polnjenje pnevmatik« v 5. poglavju.