Nazaj na seznam

PNEVMATIKE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pnevmatike so vmesni člen med vozilom in cesto, zato morajo biti vedno v dobrem stanju.

Upoštevati morate predpise o tehnični brezhibnosti vozila, ki se nanašajo tudi na pnevmatike.

Vzdrževanje pnevmatik

Pnevmatike morajo biti vedno v dobrem stanju in imeti dovolj globok profil. Na več mestih po celotnem obodu so označene posebne točke 1 za kontrolo obrabe pnevmatike.

Ko se pnevmatika obrabi do kontrolnih točk, slednje postanejo vidne 2: tedaj je treba pnevmatike zamenjati, ker globina profila znaša samo še 1,6 mm, zaradi česar je oprijem s cestiščem, še posebej z mokrim, zelo slab.

Preobteženo vozilo, dolge vožnje po avtocesti, še posebno poleti, neprilagojena vožnja po slabih poteh ali cestah povzročajo predčasno obrabo pnevmatik, kar seveda močno vpliva na varnost vožnje.

Pri neprevidni vožnji, npr. če zadenete ob pločnik, lahko pride do poškodbe pnevmatik in platišč ali celo do spremembe nastavitve geometrije prednje ali zadnje preme. V tem primeru naj njihovo stanje pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

Tlak zraka v pnevmatikah

Upoštevajte predpisane vrednosti za tlak v pnevmatikah (vključno z rezervnim kolesom). Preverite ga vsaj enkrat na mesec in pred vsako daljšo vožnjo (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Glejte razdelek »Tlak zraka v pnevmatikah« v poglavju 4.

Tlak zraka v pnevmatikah morate preverjati pri hladnih pnevmatikah. Ne upoštevajte povišanega tlaka, ki se pojavi v toplem vremenu ali po hitri vožnji.

Če nimate možnosti, da bi tlak preverili pri hladnih pnevmatikah, mora ta biti višji za 0,2 do 0,3 bara (oziroma 3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Prenizek tlak zraka v pnevmatikah povzroča prehitro obrabo pnevmatik in nenormalno pregrevanje pnevmatik z vsemi posledicami, ki vplivajo na varnost vožnje:

- slaba lega vozila na cesti;

- nevarnost počenja ali izgube tekalne plasti pnevmatike.

Tlak v pnevmatikah je odvisen od obremenitve vozila in hitrosti vožnje. Tlak v pnevmatikah prilagodite pogojem uporabe (glejte podpoglavje “Tlak zraka v pnevmatikah”).

Pri ventilu bodite pozorni na njegov pokrovček, kajti če slednjega ni oziroma je slabo privit, lahko povzroči puščanje in slabše tesnjenje pnevmatike.

Vedno uporabljajte pokrovčke ventila, ki so enaki originalnim, in jih popolnoma privijte.

Zamenjava pnevmatik

Zaradi vaše varnosti in upoštevanja veljavne zakonodaje.

Če je pnevmatike treba zamenjati, montirajte na vozilo pnevmatike iste znamke, tipa, dimenzij in profila (ali sestave) na isto premo, kot so originalne.

Pnevmatike morajo: imeti vsaj takšno dovoljeno obremenitev in najvišjo dovoljeno hitrost, kot ju imajo originalne pnevmatike, ali ustrezati priporočilom predstavnika servisne mreže vozila.

Neupoštevanje teh navodil lahko ogrozi vašo varnost in povzroči, da vaše vozilo ni v skladu z zahtevami.

Obstaja nevarnost izgube nadzora nad vozilom.

Medsebojna zamenjava koles

To vam odsvetujemo.

Rezervno kolo

V 5. poglavju glejte podpoglavji “Rezervno kolo” in “Zamenjava kolesa”.

Zimska vožnja

- Snežne verige

Iz varnostnih razlogov na zadnja kolesa ni dovoljeno montirati snežnih verig.

Če na vozilo montirate pnevmatike večjih dimenzij od tovarniško predpisanih, snežnih verig ne bo mogoče uporabljati.

Montaža snežnih verig je mogoča samo na pnevmatike enakih dimenzij, kot so tiste, ki so bile tovarniško vgrajene na vaše vozilo.

Na kolesa lahko namestite le posebne snežne verige. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

- Zimske ali posebne “termo” pnevmatike

Priporočamo vam, da zaradi čim boljšega oprijema na cestišču take pnevmatike montirate na vsa kolesa.

Opomba: te pnevmatike imajo včasih lahko označeno:

- smer vrtenja med vožnjo;

- največjo hitrost, ki je lahko nižja od največje hitrosti vašega vozila.

- Pnevmatike z žebljički (ježevke)

Uporaba takih pnevmatik je omejena, v nekaterih državah pa celo prepovedana, zato upoštevajte predpise v posameznih državah.

Prav tako je pri vožnji z ježevkami treba upoštevati predpise o največji dovoljeni hitrosti.

S takimi pnevmatikami morata biti na vozilu opremljeni najmanj obe prednji kolesi.

Opomba: uporaba zimskih pnevmatik ali ježevk bistveno skrajša razdaljo, ki jo vozilo še lahko prevozi.

V vsakem primeru vam priporočamo, da se pogovorite s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo, ki vam bo znal svetovati, katera oprema najbolj ustreza vašemu vozilu.