Nazaj na seznam

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

u Pozicijske luči

Zasukajte skrajni del ročice 1 tako, da bo simbol poravnan z oznako 2.

Prižge se tudi osvetlitev instrumentne plošče.

k Zasenčene luči

Ročni način delovanja

Zasukajte skrajni del ročice 1 tako, da bo simbol poravnan z oznako 2. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Samodejno delovanje

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Pri delujočem motorju se zasenčene luči samodejno prižgejo ali ugasnejo glede na zunanjo svetlobo brez voznikovega delovanja na ročico 1.

To funkcijo lahko izključite in ponovno vključite.

- Vklop: pri vključenem kontaktu in zaustavljenem vozilu pritisnete na gumb 3 in ga držite najmanj štiri sekunde. Glede na vozilo se na instrumentni plošči pojavi sporočilo »prižig luči VKLOPLJEN«.

- Izklop: pri vključenem kontaktu in zaustavljenem vozilu pritisnete na gumb 3 in ga držite najmanj štiri sekunde. Glede na vozilo se na instrumentni plošči pojavi sporočilo »prižig luči IZKLOPLJEN«.

á Dolge luči

V položaju zasenčenih luči povlecite k sebi ročico 1. Tedaj se na instrumentni plošči prižge ta kontrolna lučka.

Za vrnitev v položaj zasenčenih luči ponovno povlecite ročico k sebi.

Pred nočno vožnjo: preverite delovanje svetlobnih teles in nastavite pravilno višino svetlobnega snopa žarometov (v primeru neobičajne obremenitve vozila). Vedno pazite, da so luči dobro vidne in da jih nič ne zakriva (umazanija, blato, sneg, večji tovor ...).

Funkcija »zunanja spremljevalna osvetlitev«

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Ta funkcija (koristna na primer pri odpiranju vrat vrtne ograje, garažnih vrat...) vam omogoča začasen vklop zasenčenih luči.

Pri izključenem kontaktu in ugasnjenih lučeh povlecite k sebi ročico 1: zasenčene luči se prižgejo za približno šestdeset sekund.

To lahko ponovite samo štirikrat, tako da osvetlitev skupaj traja največ štiri minute.

Za izklop osvetlitve pred samodejnim izklopom zasukajte skrajni del ročice 1 in jo premaknite v položaj 0, ali pa vključite kontakt.

e Izklop

Obstajata dve možnosti:

- ročno premaknite ročico 1 v njen prvotni položaj;

- samodejno: luči ugasnejo po zaustavitvi motorja, ob odpiranju voznikovih vrat ali, glede na vozilo, ob zaklepanju vozila. V tem primeru se bodo luči pri prihodnjem zagonu motorja ponovno prižgale v izbranem položaju obročka 2.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Ob odpiranju voznikovih vrat je slišen zvočni signal, ki vas opozori, da so luči še vedno vklopljene.

g Prednje meglenke

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Prižgane morajo biti pozicijske ali zasenčene luči.

Zasukajte obroček 5 na ročici 1 tako, da bo simbol poravnan z oznako 4, nato spustite ročico. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Zadnja meglenka

Prižgane morajo biti prednje meglenke in pozicijske ali zasenčene luči.

Zasukajte obroček 5 na ročici 1 tako, da bo simbol poravnan z oznako 4, nato spustite ročico. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Ugasnite zadnjo meglenko, ko ni več potrebna, ker je lahko neprijetna za ostale udeležence v prometu.

Izklop meglenk

Znova zasukajte obroček 5 in poravnajte oznako 4 s simbolom luči, ki jo želite ugasniti.

Po izključitvi zunanje osvetlitve ali prekinitvi kontakta ugasnejo tudi prednje in zadnje meglenke.