Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE ZADNJEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Brisalec zadnjega stekla

Pri vklopljenem kontaktu zasukajte obroček 3 na ročici 1, da se simbol prikaže nasproti referenčne točke 2:

- zaustavitev;

- intervalno brisanje.

Med dvema pomikoma se metlici za nekaj sekund ustavita. Hitrost brisanja se spreminja glede na hitrost vozila;

- počasno neprekinjeno brisanje

Za izklop brisanja ponovno zasukajte obroček 3.

Opomba: pri pranju v samodejni avtopralnici prestavite obroček 3 ročice 1 v položaj mirovanja, da izklopite samodejno brisanje.

Upoštevajte priporočila za uporabo.

Pred kakršnim koli posegom na zadnjem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje ...) pomaknite ročico 1 v položaj mirovanja.

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar).

Ne poslužujte se ročice brisalca za odpiranje ali zapiranje prtljažnih vrat.

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

- če je dalj časa niste uporabljali, jo odmaknite s stekla.

V vsakem primeru jih zamenjajte, ko brisanje ni več zadovoljivo, tj. približno enkrat na leto. METLICE BRISALCEV: zamenjava.

Previdnostni ukrepi pri uporabi brisalcev

- Pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev);

- pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.

Vklop/izklop brisalca zadnjega stekla

Pri preklopu v vzvratno prestavo se vključi intervalno brisanje zadnjega stekla (če so vključeni prednji brisalci). Če je vaše vozilo opremljeno z menijem za osebne nastavitve vozila, lahko to funkcijo vklopite ali izklopite. MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Pri vozilih, ki niso opremljena z menijem za osebne nastavitve, vam funkcijo lahko izključi predstavnik servisne mreže vozila.

Če so na zadnjem steklu ovire (umazanija, sneg...), jih poskuša brisalec odstraniti. Če kaj ovira premikanje metlice, se ta lahko ustavi. Odstranite oviro, počakajte približno 30 sekund in ponovno vključite brisanje z ročico za brisanje.

Priporočila

- Če je vozilo zaledenelo, se pred prvim zagonom brisalcev prepričajte, da metlice niso primrznjene. Če vključite brisalce, ko je metlica blokirana zaradi ledu, obstaja nevarnost, da se poškodujeta metlica in motorček brisalca.

- Ne vklopite brisalcev na suhem steklu. To namreč povzroča predčasno obrabo ali poškodbo metlic.

p Brisanje/pranje zadnjega stekla

Pri vključenem kontaktu dlje časa potiskajte ročico 1 in jo potem spustite.

Daljše delovanje na ročico sproži poleg pranja stekla še tri pomike brisanja zadnjih stekel, ki jim po nekaj sekundah sledi še četrti.