VLEKA: v primeru okvare

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pred vsako vleko prestavite menjalnik v nevtralni položaj, odklenite volanski drog in sprostite parkirno zavoro.

Če pri vozilih, opremljenih z avtomatskim menjalnikom, ni mogoče prestaviti prestavne ročice v položaj N, se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

Odklepanje volanskega droga

Vstavite ključ v stikalo za zagon ali s kartico pri sebi dve sekundi držite pritisnjen gumb za zagon motorja (odvisno od vozila).

Ročico prestavite v prazen tek (položaj N pri vozilih z avtomatskim menjalnikom).

Volanski drog se odklene, oprema vozila je napajana: lahko uporabljate luči na vozilu (smerokaze, zavorne luči …). Ponoči pa tudi luči za označevanje vozila.

Glede na vozilo po opravljeni vleki dvakrat zaporedoma pritisnite gumb za zagon motorja (nevarnost praznjenja akumulatorja).

Obvezno upoštevajte veljavne predpise glede vleke. Če vozite poškodovano vozilo, ne smete prekoračiti dovoljene vlečne teže vozila. TEŽE (V KG).

Vleka vozila z avtomatskim menjalnikom

Prepeljite vozilo na vozilu vlečne službe ali ga vlecite z dvignjenima prednjima kolesoma.

Izjemoma lahko vozilo vlečete z vsemi kolesi na tleh, vendar samo pri vožnji naprej s prestavno ročico v nevtralnem položaju N ter na razdalji, ki ni daljša od 80 km, in z največjo hitrostjo 25 km/h.

Med vleko pustite ključ v stikalu za zagon oziroma pustite kartico v vozilu (odvisno od vozila).

Obstaja nevarnost blokade volanskega droga.

Če ostane ročica blokirana v položaju P, ko pritisnete zavorni pedal, jo lahko ročno premaknete iz tega položaja.

V tem primeru odpnite spodnji del ročice, vstavite orodje (v obliki trdnega droga) v režo 1 in istočasno pritisnite gumb 2, da ročico odklenete.

Čim prej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Pri zaustavljenem motorju ne delujeta več servovolan in servozavora.

Obvezno uporabljajte mesto za pritrditev vlečnega priključka na prednjem delu vozila 3 in mesto za pritrditev vlečnega priključka na zadnjem delu vozila 6.

(vlečne vrvi nikdar ne pritrjujte na pogonske gredi ali druge dele vozila)

Ti mesti za pritrditev vlečnega priključka se lahko uporabljata samo za vleko vozila, nikoli pa za neposredno ali posredno dviganje vozila.

Dostop do mest za pritrditev vlečnega priključka

Mesto za pritrditev vlečnega priključka spredaj 3

Pritisnite območje A ter ga držite in hkrati povlecite za območje B, da odprete vratca 4.

Mesto za pritrditev vlečnega priključka zadaj 6

Pritisnite območje C ter ga držite in hkrati povlecite za območje D, da odprete vratca 7.

Ročno privijte vlečni priključek 5 do konca.

Uporabljajte samo vlečni priključek 5 ORODJE.

Orodja nikdar ne pustite nepospravljenega, ker lahko pri močnem zaviranju nevarno odleti.

Prepričajte se, da je vlečni priključek ustrezno privit.

Nevarnost izgube vlečenega predmeta.

- Uporabite tog vlečni drog. Če uporabite vrv ali žico (če je zakonsko dovoljena), morajo delovati zavore na vlečenem vozilu.

- Ne smete vleči vozila, ki je tako poškodovano, da ga ni več mogoče pravilno upravljati.

- Da ne bi poškodovali vozila, se pri vleki poškodovanega vozila izogibajte sunkovitemu pospeševanju ali zaviranju.

- V vsakem primeru velja, da pri vleki drugega vozila ne smete preseči hitrosti 50 km/h.