POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Potovalni računalnik ABC ali D

Glede na izvedenko vozila prikazuje naslednje funkcije:

- prevožena razdalja;

- vozni parametri;

- informativna sporočila;

- sporočila o motnjah delovanja (ki jih spremlja kontrolna lučka ©);

- opozorilna sporočila, ki jih spremlja kontrolna lučka ®;

- meni za osebne nastavitve vozila MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Vse te funkcije so opisane na naslednjih straneh.

Vozilo s potovalnim računalnikom A

Funkcije so porazdeljene v območjih 567 in 8. Mesta območij se razlikujejo glede na izbrani slog.

Pritisnite stikalo 1, da se pomikate med območji, funkcije pa izberite tako, da večkrat pritisnete stikala 2 ali 3, nato pa po potrebi uporabite stikalo 4 »OK«, da potrdite možnost.

Vozilo s potovalnim računalnikom B

Funkcije bodo porazdeljene v območjih 567 in 8.

Pritisnite stikalo 1, da se pomikate med območji, funkcije pa izberite tako, da večkrat pritisnete stikala 2 ali 3, nato pa po potrebi uporabite stikalo 4 »OK«, da potrdite možnost.

Vozilo s potovalnim računalnikom C

Pritisnite stikalo 1 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo«.

Večkrat pritisnite kontrolnik 2 ali 3, nato pa po potrebi uporabite stikalo 4 »OK«, da potrdite možnost.

Vozilo s potovalnim računalnikom D

Funkcije so prikazane v menijih 9 in 10.

Pritisnite stikalo 1, da se pomikate med območji, funkcije pa izberite tako, da večkrat pritisnete stikala 2 ali 3, nato pa po potrebi uporabite stikalo 4 »OK«, da potrdite možnost.

Izbori

(prikaz je odvisen od opreme vozila in države)

a) Dnevnik sporočil o delovanju in motnjah, zaporedni prikaz informativnih sporočil in sporočil o motnjah pri delovanju;

b) trenutna poraba goriva in povprečna poraba goriva;

c) števec dnevno prevoženih kilometrov in povprečna hitrost;

d) reinicializacija tlaka v pnevmatikah;

e) nastavitev ure;

f) razdalja do naslednjega rednega servisnega pregleda;

- razdalja do naslednjega rednega servisnega pregleda;

- Naslednja menjava olja.

g) Ocenjena razdalja, ki jo še lahko prevozite s preostalim reagentom.

Ponastavitev števca dnevno prevoženih kilometrov in parametrov potovanja (gumb za ponastavitev)

Izberite eno od nastavitev potovanja, nato pritisnite in držite 4 »OK«, dokler se zaslon ne ponastavi na nič.

Samodejno vračanje voznih parametrov na ničlo

Vrnitev na ničlo bo opravljena samodejno, ko bo presežena zmogljivost spomina enega od parametrov.

Pomen prikazanih vrednosti po pritisku na tipko za vračanje v začetni položaj

Podatki o povprečni porabi goriva, razdalji, ki jo lahko prevozite s preostankom goriva, in povprečni hitrosti vožnje bodo točnejši in stabilnejši, čim večja bo prevožena razdalja od zadnjega pritiska na tipko za vračanje v začetni položaj.

Po prvih kilometrih vožnje po vrnitvi parametrov v začetni položaj lahko opazite, da se razdalja, ki jo lahko prevozite s preostalim gorivom, povečuje. Razdalja je namreč izračunana na podlagi povprečne porabe goriva od zadnjega pritiska na tipko za vračanje na ničlo. Vendar pa se povprečna poraba goriva lahko zmanjša, ko:

- vozilo konča fazo pospeševanja;

- motor doseže normalno delovno temperaturo (motor je bil hladen, ko ste pritisnili tipko za vračanje v začetni položaj);

- vožnja preide z mestne na odprto cesto.