Nazaj na seznam

ACTIVE DRIVER ASSIST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

»Active Driver Assist« je sistem pomoči pri vožnji za uporabo zunaj naseljenih območij, na širokih cestah in z vidnimi črtami.

Glede na vozilo sistem vključuje funkcijo »prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go« PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI STOP AND GO in funkcijo »Pomoč pri centriranju voznega pasu.«.

Ko se obe funkciji vklopita hkrati, sistem omogoča vozniku, da:

- ohrani hitrost vozila na podlagi predhodno shranjene hitrosti;

- prilagodi razdaljo med tem vozilom in vozilom pred njim;

- vozilo usmerite na sredino voznega pasu;

- hitrost vozila se samodejno ali po potrditvi voznika prilagodi omejitvam hitrosti, ki so prikazane na prometnih znakih (odvisno od vozila).

Funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go

Odvisno od države in razpoložljivosti naročnine, na podlagi podatkov radarja ali kamere ali podatkov zemljevida, poslanih prek povezave GSM vam prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go omogoči, da vzdržujete izbrano hitrost, ki je znana tudi kot regulirana hitrost, pri tem pa vzdržujete varno razdaljo od vozila, ki je na istem voznem pasu, pred vami.

Hitrost vožnje se lahko samodejno prilagodi spremembi omejitve hitrosti (odvisno od države in naročnine).

Če se vozilo pred vami zaustavi, lahko prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go vaše vozilo popolnoma zaustavi, preden ga znova zažene.

Sistem nadzira pospeševanje in zaviranje vašega vozila, pri tem pa uporablja motor in zavorni sistem.

Funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go se lahko aktivira pri hitrosti od 0 do 150 km/h ali 160 km/h, odvisno od razmer na cesti (promet, vreme itd.)

Predstavlja ga naslednji simbol PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI STOP AND GO.

Opomba:

- voznik mora upoštevati omejitev hitrosti in varnostne razdalje v državi, kjer vozi;

- prilagodljivi regulator hitrosti lahko zavre vozilo do tretjine zavorne zmogljivosti. V nekaterih primerih mora voznik močneje zavirati.

Prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go ne sproži zaustavitve v sili, njegova sposobnost zaviranja pa je omejena.

Pomembno: stopala imejte vedno blizu pedalov in roke na volanu, da lahko v vsakem primeru posredujete.

Funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.«

Prek podatkov iz kamere funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« uporablja krmilni sistem, da vozilo usmeri na sredino voznega pasu.

Ta funkcija je na voljo samo, ko je vklopljen prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go. PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI STOP AND GO.

Če razmere to omogočajo, je funkcija na voljo med:

- približno 0 km/h in 160 km/h, če je spredaj vozilo;

ali

- približno 60 in 160 km/h, če spredaj ni vozila.

Funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« je namenjena udobju.

Predstavlja opozorilna lučka .

Opomba: v primeru ostrega zavoja so zmogljivosti stranskega zadrževanja funkcije omejene, zato mora voznik nemudoma prevzeti nadzor nad volanom.

Dodatne informacije

Odvisno od vozila lahko funkcijo »Active Driver Assist« uporabljate z drugimi funkcijami za pomoč pri vožnji.

Upoštevajte, da:

- vklop omejevalnika hitrosti povzroči izklop sistema;

- sistema ni mogoče vklopiti, ko je vklopljena funkcija »Avtomatska pomoč pri parkiranju«;

- Če aktivirate funkcijo »Pomoč pri centriranju voznega pasu.«, funkcija »Opozorilo o zapustitvi voznega pasu« or »Preprečevanje zapustitve voznega pasu« začasno preneha delovati, če je bila vklopljena. Znova se vklopita, ko se voznik odloči izklopiti funkcijo »Pomoč pri centriranju voznega pasu.«.

Računalnik 1

Sprejema informacije, ki jih posreduje radar in kamera, in tako določi smer in hitrost vozila (pospeševanje ali zaviranje). Med drugim upravlja vklop/izklop sistema (odpiranje vrat itd.).

Kamera 2

Zazna oznake na tleh, prometne znake in položaj vozil na različnih prometnih pasovih. Dopolnjuje informacije, ki jih posreduje 8 radar.

Prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg itd.).

Antena in zemljevidi 3

(odvisno od države in naročnine)

Zemljevidi s prikazom cest in določeni pogoji vožnje (krožišča in zavijanje) so preneseni glede na potovanje vozila. Sistem lahko predvideva upočasnitev po spremembi omejitve hitrosti, označene na prometnih znakih, odvisno od parametrov, ki jih je izbral voznik.

Antena in zemljevidi 3 (nadaljevanje)

(odvisno od države in naročnine)

Sistem lahko prilagodi tudi hitrost vozila, ko se približuje zavoju ali krožišču.

Samodejna parkirna zavora 4

Zagotovi mirovanje vozila v določenih pogojih.

Kapacitivno tipalo 5

Odvisno od vozila, vozilo lahko zazna roke na volanu.

Servovolan 6

Upravlja sprednji kolesi in posledično vpliva tudi na smer vozila, v skladu s podatki, ki jih posreduje 1 računalnik.

Računalnik motorja 7

Nadzoruje ter upravlja motor in pospeševanje.

Radar 8

Izmeri razdaljo med tvojim vozilom in vozilom pred njim.

Radar 8 (nadaljevanje)

Največji doseg sistema je približno 150 metrov. To se lahko razlikuje glede na razmere na cesti (relief tal, vremenske razmere itd.).

Prepričajte se, da območje radarja ni ovirano (umazanija, blato, sneg, slabo nameščena sprednja registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno s poslikavo) ali prekrito z drugo opremo, nameščeno na sprednjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

Aktivno upravljanje vozila 9

Ta sistem računalniku 1 zagotavlja informacije o dinamiki vozila (hitrost, bočni pospeški itd.) in deluje na zavorni sistem, s čimer nadzira zaviranje in zagotovi mirovanje vozila.

Območji, kjer sta nameščena radar in kamera, morata ostati čisti in vanju ni dovoljeno posegati, da se zagotovi primerno delovanje sistema.

Stikala in gumbi za upravljanje

10 - Navzgor: aktiviran, poveča potovalno hitrost ali opomni na shranjeno potovalno hitrost (RES/+).

- Navzdol: aktivira, zmanjša potovalno hitrosti ali shrani trenutno hitrost (SET/-).

11 Nastavitev aktivnih funkcij na stanje pripravljenosti (s shranitvijo regulirane hitrosti) (0).

12 Vklop/izklop omejevalnika hitrosti .

13 Prilagoditev sledilne razdalje.

14 Glavno stikalo za vklop/izklop prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go.

15 pojavni gumb (odvisno od vozila): prilagodite nastavljeno hitrost zaznanim omejitvam hitrosti ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV.

16 Stikalo za vklop/izklop funkcije »Sistem za ohranjanje voznega pasu« .

Prikazovalnik na instrumentni plošči

17 Opozorilna lučka prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go .

18 Shranjena potovalna hitrost.

19 Vozilo spredaj.

20 Shranjena varnostna razdalja.

21 Indikatorji leve in desne črte

22 Opozorilna lučka funkcije »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« .

Volan 23

Voznik mora roke imeti vedno na volanu.

Če voznik obrne volan dovolj močno, se funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« prekine, da voznik lahko ponovno prevzame nadzor nad vozilom.

Pod določenimi pogoji (ostri ovinki itd.) se lahko na volanu sprožijo vibracije, ki voznika opozorijo, da mora ponovno prevzeti nadzor nad vozilom.

Če voznik ne upravlja z volanom (roke niso zaznane), je funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« po več opozorilih izključena.

Vklop funkcije »Pomoč pri centriranju voznega pasu.«

Za aktivacijo je funkcijo »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« treba predhodno izbrati prek zaslona multimedijskega sistema.

V sistemu »Vozilo« izberite zavihek »Asistent vožnje«, nato pa meni »Sistem za ohranjanje voznega pasu«.

Izberite možnost »Pomoč pri centriranju voznega pasu.«.

Ta izbira ostane shranjena, ko je vozilo ustavljeno.

Funkcija »Sistem za ohranjanje voznega pasu« mora biti vklopljena. Če je opozorilna lučka gumba 16 ne sveti, pritisnite gumb 16.

Na instrumentni plošči se pojavi sporočilo »Sistem za ohranjanje pasu aktiviran«, ki potrjuje, da je funkcija vklopljena.

To stanje ostane shranjeno, ko je vozilo ustavljeno.

Prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go mora biti vklopljen.

Če želite vklopiti to funkcijo, pritisnite gumb 14. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Aktivna pomoč vozniku je pripravljena: NASTAVITE za vklop«.

Opozorilna lučka 22 je na instrumentni plošči prikazana v sivi barvi.

Zdaj potisnite stikalo na volanu 10 navzdol (SET/-).

Nato se aktivira »Active Driver Assist«, ki jo sestavljata prilagodljivi regulator hitrost Stop and Go in funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.«.

Opozorilna lučka 22 sveti zeleno in na instrumentni plošči sta prikazana indikatorja leve in desne črte 21 za potrditev, da je funkcija vklopljena in vaše vozilo usmerja na sredino voznega pasu.

Funkcijo »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« lahko kadar koli prekinete s premikanjem volana. Takoj, ko spustite volan, se funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« ponovno aktivira.

Opomba: med uporabo funkcije »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« imejte roke vedno na volanu.

Preklop funkcije »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« v stanje pripravljenosti

Funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« samodejno preklopi v stanje pripravljenosti v naslednjih primerih:

- prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go je v stanju pripravljenosti PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI STOP AND GO;

- sistem ne zazna več črt ali je na vašem voznem pasu zaznana samo ena črta;

- pas je preozek ali preširok;

- sistem ne zazna rok na volanu;

- je ovinek preoster.

- v nekaterih voznih razmerah (krožišče, križišče itd.);

- hitrost vozila je večja od približno 150 km/h ali 160 km/h, odvisno od vozila;

- hitrost vozila je manjša od približno 60 km/h, spredaj pa ni vozila;

- vozilo se dotika črte ali jo prečka;

- sistem je začasno onemogočen (na primer: kamera je prekrita z umazanijo, blatom, snegom, kondenzacijo itd.).

Nekatera dejanja, ki jih izvede voznik, prav tako začasno prekinejo delovanje funkcije »Pomoč pri centriranju voznega pasu.«:

- vklop smerokazov;

- dovolj močno obračanje volana.

Stanje pripravljenosti funkcije se potrdi z vklopom opozorilne lučke 22 ter levega in desnega indikatorja 21 v sivi barvi na instrumentni plošči.

Ko so pogoji izpolnjeni, funkcija znova usmeri vozilo na sredino voznega pasu. Opozorilna lučka 22 ter indikatorja leve in desne črte 21 se prikažejo na instrumentni plošči v zeleni barvi.

Smer vozila lahko kadarkoli spremenite z obračanjem volana.

Pomembno: stopala imejte vedno blizu pedalov in roke na volanu, da lahko v vsakem primeru posredujete.

opozorilo »Drži roke na volanu«

Ko funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« ne zazna več rok na volanu, se sproži več ravni opozoril:

- Po 15 sekundah se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Drži roke na volanu« v rumeni barvi;

- Po približno 30 sekundah se na instrumentni plošči prikažeta sporočilo »Drži roke na volanu« in opozorilna lučka 24 rdeče barve, spremlja pa ju zvočni signal, ki postaja vedno glasnejši;

- Po približno 45 sekundah se viri zvoka preklopijo v stanje pripravljenosti, zvočni signal je slišati neprekinjeno, opozorilna lučka 24 se izklop in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Ohranjanje pasu izklop« rdeče barve: funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« je izklopljena.

Če voznik ne prime volana po prikazu opozorila, je slišati piskanje in na instrumentni plošči utripa opozorilna lučka 24 .

Zavore so nato večkrat zapored na kratko aktivirane za obveščanje voznika, da mora prevzeti nadzor nad vozilom in roke položiti na volan.

Če se voznik ne odzove, »Active Driver Assist« vklopi varnostne utripalke in začne upočasnjevati vozilo, da se popolnoma zaustavi.

Voznik lahko manevriranje in »Active Driver Assist« kadar koli prekine tako, da položi dlani na volan, začne zavirati ali izklopi funkcijo »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« ali funkcijo prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go.

Na prvih dveh ravneh opozorila, ko sistem znova zazna prisotnost voznikovih rok na volanu, sistem zaustavi opozorila. Funkcija še naprej usmerja vozilo na sredino voznega pasu.

Opozorilo »Drži roke na volanu« (nadaljevanje)

Opomba: v nekaterih primerih sistem »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« morda ne bo več zaznal vaših rok na volanu in bo sprožil signal:

- voznik volan drži zelo rahlo;

- voznik nosi rokavice.

-...

Če se funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« izklopi, ker sistem ne zazna voznikovih rok na volanu, prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go ostane vklopljen.

Opozorilo, povezano s kapacitivnim tipalom: nameščanje kakršne koli dodatne opreme na volan je prepovedano (zaščitna prevleka itd.)

Pri ostrem zavoju

V primeru ostrega zavoja in glede na hitrost vozila bo zmogljivost zadrževanja funkcije omejena, zato mora voznik nemudoma prevzeti nadzor nad volanom, da vozilo ostane na sredini voznega pasu.

Če voznik ne posreduje, funkcija sproži tresljaje volana, da nakaže, da bo vozilo prečkalo črto, zato mora voznik nemudoma ukrepati.

Opozorilna lučka 22 ter levi in desni indikator črte 21 se prikažejo na instrumentni plošči v rdeči barvi.

Če vozilo v celoti prečka črto in se premakne s svojega voznega pasu, ali če je ovinek preoster, se funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« preklopi v stanje pripravljenosti.

Stanje pripravljenosti funkcije se potrdi z vklopom opozorilne lučke 22 ter levega in desnega indikatorja 21 v sivi barvi na instrumentni plošči.

Funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« vozniku ne more pomagati pri vožnji skozi krožišče ali križišče in se lahko samodejno preklopi v stanje pripravljenosti (glejte prejšnje strani).

V teh voznih razmerah mora voznik v vseh primerih vedno obrniti volan za upravljanje smeri vozila.

Izklop funkcije »Pomoč pri centriranju voznega pasu.«

Funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« je izklopljena, če:

- pritisnete stikalo 16. Izklop funkcije potrdi prikaz sporočila: »Sistem za ohranjanje pasu deaktiviran« na instrumentni plošči.

Opomba: z enkratnim pritiskom stikala 16 izklopite funkcijo »Pomoč pri centriranju voznega pasu.«, vendar to ne vpliva na delovanje prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go.

- prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go je izklopljen PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI STOP AND GO.

Opomba: z istočasnim pritiskom gumba 14 deaktivirate Stop and Go funkcijo prilagodljivega regulatorja hitrosti in funkcijo »Pomoč pri centriranju voznega pasu.«;

- sistem ne bo več zaznal voznikovih rok na volanu za približno več kot 45 sekund;

- funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« je izklopljena na multimedijskem zaslonu (v sistemu »Vozilo« izberite zavihek »Asistent vožnje«, nato meni »Sistem za ohranjanje voznega pasu«).

Opozorilna lučka 22 ter levi in desni črtni indikatorji 21 izginejo z instrumentne plošče.

Motnje delovanja

Če je zaznana napaka pri delovanju funkcije »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« se prikaže sporočilo »Pomoč v vožnji ni na voljo« ali »Pomoč v vožnji ni na voljo« na instrumentni plošči in funkcija je deaktivirana.

Funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go ostane vklopljena.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

»Active Driver Assist« predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove odgovornosti glede upoštevanja omejitev hitrosti in varnostne razdalje ter da je pazljiv.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi smer in hitrost vožnje v skladu z okolico in pogoji vožnje, ne glede na navodila sistema.

Razen za črte, ki razmejujejo pasove in znake za omejitev hitrosti v mejah zaznavne zmogljivosti sistema, sistem ne prepozna informacij o cestnih znakih (drugih prometnih znakih, semaforjih, prehodih za pešce itd.). Zgoraj omenjeni kazalniki ne sprožijo opozorila in odziva sistema.

»Active Driver Assist« uporablja funkciji »Prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go« in »Pomoč pri centriranju voznega pasu.«. Sistema v nobenem primeru ni mogoče enačiti s tipalom za ovire ali sistemom proti trčenju.

Uporabite »Active Driver Assist« izključno izven mestnih območij, na širokih cestah z vidnimi oznakami.

Ne sme se uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) ali v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter itd.).

Obstaja nevarnost nesreče.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se lahko poravnava radarja in/ali kamere spremeni, kar lahko vpliva na njuno delovanje. Izklopite sistem in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v bližini radarja in/ali kamere (zamenjave, popravila, spreminjanje vetrobranskega stekla, barvanje itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Izključitev sistema

Sistem je treba izklopiti v naslednjih primerih:

- vozilo vozi po ovinkasti cesti;

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari);

- vozilo vleče prikolico ali počitniško prikolico;

- med vožnjo v tunelu ali blizu kovinske strukture;

- vozilo prispe na cestninsko postajo, območje dela na cesti ali na ozko cesto;

- med vožnjo po zelo strmem naklonu navzgor ali navzdol;

- je vidljivost slaba (slepeči sončni žarki, megla itd.);

- so vremenske razmere slabe (dež, sneg, bočni veter itd.);

- med vožnjo na spolzkem cestišču (dež, sneg, gramoz itd.);

- območje kamere je poškodovano (npr. notranjost ali zunanjost vetrobranskega stekla), vetrobransko steklo je počeno ali popačeno;

- območje radarja je poškodovano (udarci itd.);

- površina volana je poškodovana ali vlažna.

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, na primer:

- prekrito vetrobransko steklo ali območje radarja (z umazanijo, ledom, snegom, kondenzacijo itd.). Redno preverjajte čistost in stanje vetrobranskega stekla, sprednjih metlic brisalcev in sprednjega odbijača;

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, močan dež, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- majhen kontrast med vozilom spredaj in okolico (npr. belo vozilo v zasneženem območju ipd.);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- ozka, ovinkasta ali valovita cesta (ostri zavoji itd.);

- sistem zazna črte katrana kot črte za označevanje voznih pasov;

- zožitev/razširitev pasov;

- obrabljene ali medsebojno zelo oddaljene talne oznake (delno izbrisane črte ipd.) ali talne oznake s šibkim kontrastom;

- več oznak na cesti (območje dela na cesti, na priključnih cestah na sosednje avtoceste, odstavni pas itd.);

- prometni znaki, ki ne vključujejo puščic, na izvozih z avtocest;

- območje z nizko povezanostjo, ki onemogoča določanje geolokacije vozila ali na zemljevidih, ki niso posodobljeni;

- vozila z veliko razliko hitrosti;

- uporaba predpražnikov, ki niso prilagojeni vozilu. Na voznikovi strani uporabljajte izključno predpražnike, ki so prilagojeni vašemu vozilu in jih je treba pričvrstiti s prednameščenimi elementi. Redno preverjajte, ali so dobro pritrjeni. Ne polagajte več predpražnikov enega prek drugega. Tveganje, da se zataknejo pedali.

V teh primerih:

- Tveganje neželenega zaviranja ali pospeševanja.

- Tveganje neželenih, nepravilnih popravkov smeri ali brez popravkov smeri vožnje.

Na delovanje sistema lahko vpliva veliko nepredvidenih razmer. Sistem si lahko nepravilno razlaga nekatere predmete ali vozila, ki se lahko pojavijo na območju zaznavanja kamere ali radarja, kar lahko vodi do neustreznega pospeševanja ali zaviranja.

Vedno morate biti pozorni na nepredvidene dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo. Vedno ohranite nadzor nad vozilom tako, da imate stopala blizu pedalov in roke blizu volana, da lahko v vsakem primeru posredujete.