PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI STOP AND GO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na podlagi podatkov radarja ali kamere vam prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go omogoča vzdrževanje izbrane hitrosti, ki se imenuje regulirana hitrost, medtem ko vzdržuje varnostno razdaljo do vozila pred vami na istem voznem pasu.

Odvisno od vozila, ko se aktivira funkcija »Zaznavanje prometnih znakov« ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV lahko sistem prilagodi hitrost vozila glede na znake z omejitvami hitrosti, ki jih kamera prepozna.

Sistem s kamero in zemljevidom bo odvisno od države in naročnine vnaprej prilagodil hitrost vozila glede na okoliščine in dogodke na cesti (krožišča, ovinke, prihajajoče prometne znake ali območja omejitve hitrosti).

Če se vozilo pred vami zaustavi, lahko prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go vaše vozilo popolnoma zaustavi, preden ga znova zažene.

Sistem nadzira pospeševanje in zaviranje vašega vozila, pri tem pa uporablja motor in zavorni sistem.

Največji doseg sistema je približno 130 metrov. To se lahko razlikuje glede na razmere na cesti (relief tal, vremenske razmere itd.).

Funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go se lahko aktivira pri hitrosti od 0 do 150 km/h ali 160 km/h, odvisno od razmer na cesti (promet, vreme itd.)

Funkcija je označena s simbolom .

Opomba:

- voznik mora upoštevati omejitev hitrosti in varnostne razdalje v državi, kjer vozi;

- prilagodljivi regulator hitrosti lahko upočasni vozilo do približno tretjine zavorne zmogljivosti. V nekaterih primerih mora voznik močneje zavirati.

Ko je način ECO aktiviran, potovalna hitrost ne sme preseči trenutne hitrosti vozila NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA.

Zavorni sistem z rekuperacijo in ročice niso na voljo, ko je aktiviran regulator hitrosti ali funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti.

Prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go ne sproži zaustavitve v sili, njegova sposobnost zaviranja pa je omejena.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Pod nobenim pogojem ne more nadomestiti voznikove odgovornosti, glede upoštevanja omejitev hitrosti in varnostnih razdalj ter njegove pozornosti.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost vožnje v skladu z okolico in s prometnimi razmerami.

Uporabite prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go izven mestnih območij, na širokih cestah z vidnimi oznakami.

Delovanje regulatorja hitrosti je lahko omejeno na zelo ovinkastih ali spolzkih cestah (poledica, akvaplaning, gramoz) ali v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter ipd.).

Obstaja nevarnost nesreče.

Mesto kamere 1

Prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg itd.).

Mesto radarja 2

Prepričajte se, da zaščitni pokrov radarja ni oviran (umazanija, blato, sneg, slabo nameščena registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno s poslikavo) ali prekrito z drugo opremo, nameščeno na sprednjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

Stikala in gumbi za upravljanje

3 - Navzgor: aktiviran, poveča potovalno hitrost ali opomni na shranjeno potovalno hitrost (RES/+).

- Navzdol: aktivira, zmanjša potovalno hitrosti ali shrani trenutno hitrost (SET/-).

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo potovalne hitrosti) (0).

5 Prilagoditev sledilne razdalje.

6 Glavno stikalo za vklop/izklop prilagodljivega regulatorja hitrosti .

7 pojavni gumb (odvisno od vozila): prilagodite nastavljeno hitrost zaznanim omejitvam hitrosti ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV.

Odvisno od vozila, simbol na upravljalniku 6 označuje, da je vaše vozilo opremljeno s »Active Driver Assist« ACTIVE DRIVER ASSIST.

Območji, kjer sta nameščena radar in kamera, morata ostati čisti in vanju ni dovoljeno posegati, da se zagotovi primerno delovanje sistema.

Prikazi

8 Kontrolna lučka prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go.

9 Shranjena potovalna hitrost.

10 Vozilo spredaj.

11 Shranjena varnostna razdalja.

Vklop

Uporabite stikalo 6.

Prižge se siva kontrolna lučka 8 in na instrumentni plošči se pojavi sporočilo »VKLOP prilagodljivega regulatorja hitrosti« s črticami, kar pomeni, da je vključena funkcija regulatorja hitrosti in da je treba nastaviti regulirano hitrost.

Te funkcije ni mogoče vklopiti, ko:

- je parkirna zavora vklopljena;

- funkcija »Avtomatska pomoč pri parkiranju« je že vklopljena SAMODEJNO PARKIRANJE.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo Aktivni tempomat ni na voljo.

Pomembno: stopala imejte vedno blizu pedalov, da lahko v vsakem primeru posredujete.

Opomba: pri vozilih, opremljenih s sistemom »Active Driver Assist« ACTIVE DRIVER ASSIST, ko funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« predhodno izbrana v multimedijskem sistemu ali s pritiskom stikala 12 (vklop kontrolne lučke 12), prilagodljivi regulator hitrosti se aktivira samodejno, ko je aktivirana funkcija »Pomoč pri centriranju voznega pasu.« ACTIVE DRIVER ASSIST.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Ko je vozilo zaustavljeno ali vzdržuje enakomerno hitrost, pritisnite upravljalnik 3 navzgor (RES/+) ali navzdol (SET/-): funkcija je aktivirana in trenutna hitrost je shranjena.

Najmanjša regulirana hitrost je 30 km/h.

Regulirana hitrost 9 nadomesti črtice, regulator hitrosti pa je potrjen tako, da se pojavita regulirana hitrost v zeleni barvi in opozorilna lučka 8.

Če poskusite vklopiti funkcijo pri hitrosti, višji od 150 km/h, ali, odvisno od vozila, nižji od 160 km/h, se prikaže sporočilo »Neveljavna hitr.«, funkcija pa se ne vklopi.

Ko je regulirana hitrost shranjena in je funkcija regulacije hitrosti vključena, lahko dvignete nogo s pedala plina.

Opomba: če je hitrost vozila nižja od približno 30 km/h, ta funkcija uporablja privzeto regulirano hitrost 30 km/h. Vozilo bo pospeševalo, dokler ne doseže shranjene regulirane hitrosti.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti s prepoznavanjem znakov za omejitev hitrosti (prikaz A)

(odvisno od vozila)

Če je vozilo opremljeno s funkcijo »Zaznavanje prometnih znakov« ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV pritisnite kontekstni gumb 7 za prilagajanje hitrosti vozila omejitvam hitrosti 13, ki jih zazna kamera.

Pri vožnji mimo znaka se potovalna hitrost 9 nastavi na vrednost zaznane hitrosti 13.

nastavitve

Izberete lahko uporabo potovalne hitrosti 9, sistematično odstopanje hitrosti glede na zaznane omejitve hitrosti 13.

Na zaslonu multimedijskega sistema v sistemu »Vozilo« izberite »Asistent vožnje«. Nato v meniju »Upravljanje hitrosti« aktivirajte polje »Prilagodite omejitve hitrosti« in izberite želeno razliko (od -10 km/h do +10 km/h), nad 50 km/h).

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti z naprednim prepoznavanjem znakov za omejitev hitrosti (prikaz B)

(odvisno od naročnine)

S kamero, funkcija »Zaznavanje prometnih znakov« ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV in zemljevid, povezan z naročnino, sistem predvideva samodejno prilagajanje hitrosti vozila do naslednjega prepoznanega znaka za omejitev hitrosti 14.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti z naprednim prepoznavanjem znakov za omejitev hitrosti (prikaz B) (nadaljevanje)

Vklop/izklop

Na zaslonu multimedijskega sistema v sistemu »Vozilo« izberite »Asistent vožnje«. Nato v meniju »Upravljanje hitrosti« izberite »Za omejitev hitrosti« v polju »Prilagodljiva regulacija«.

Črka »A« 15, prikazana na instrumentni plošči, potrjuje vklop regulatorja hitrosti z naprednim prepoznavanjem znakov za omejitev hitrosti.

Opomba: aktivacija/deaktivacija je možna tudi s pritiskom in držanjem kontekstnega gumba 7.

Regulator hitrosti z naprednim prepoznavanjem znakov za omejitev hitrosti je povezan z naročnino. Če naročnina ni sklenjena, funkcije ni mogoče vklopiti.

Za upravljanje naročnine glejte navodila za multimedijsko opremo.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti z naprednim prepoznavanjem znakov za omejitev hitrosti (prikaz B) (nadaljevanje)

Delovanje

Ko je funkcija aktivirana, so na instrumentni plošči prikazane naslednje hitrosti:

- regulirana hitrost 9;

- trenutna omejitev hitrosti, ki jo zazna sistem na odseku ceste, po katerem vozi vozilo 13;

- hitrost, ki jo zazna sistem na naslednjem odseku ceste ali območju z omejeno hitrostjo 14.

Sistem upošteva zaznano hitrost 14. Hitrost vozila se postopoma prilagodi, dokler ni dosežena regulirana hitrost 9 brez dodatnih dejanj voznika. Hitrost, navedena na 14, je prikazana 13 pri vožnji mimo znaka ali v območju z omejitvijo.

Voznik mora biti vedno pozoren na hitrost, ki jo uporablja sistem, in ostaja odgovoren za hitrost vozila.

Ko funkcija ni aktivirana ali naročnina ni več aktivna, je delovanje enako kot nastavitev potovalne hitrosti s prepoznavanjem znakov za omejitev hitrosti (prikaz A; glejte prejšnjo stran).

nastavitve

Izberete lahko uporabo potovalne hitrosti 9, sistematično odstopanje hitrosti glede na zaznane omejitve hitrosti 13.

Na zaslonu multimedijskega sistema v sistemu »Vozilo« izberite »Asistent vožnje«. Nato v meniju »Upravljanje hitrosti« aktivirajte polje »Prilagodite omejitve hitrosti« in izberite želeno razliko (od -10 km/h do +10 km/h), nad 50 km/h).

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti z naprednim prepoznavanjem postavitve ceste (prikazovalnik C)

(odvisno od naročnine)

S kamero, funkcija »Zaznavanje prometnih znakov« ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV in zemljevid, povezan z naročnino, lahko sistem pričakuje in upravlja samodejno prilagajanje potovalne hitrosti vozila 9, ko se vozilo približuje krožišču ali zavoju.

Če se vozilo približuje zavoju ali krožišču, se na instrumentni plošči prikaže opozorilna lučka 16. Vozilo prilagodi hitrost na takšno, ki je primerna za zaznano funkcijo.

Voznik mora biti vedno pozoren na hitrost, ki jo uporablja sistem, in ostaja odgovoren za hitrost vozila.

Vklop/izklop

Na zaslonu multimedijskega sistema v sistemu »Vozilo« izberite »Asistent vožnje«. Nato v meniju »Upravljanje hitrosti« izberite »Prikaz omejitve hitrosti«.

v meniju »Prilagodljiva regulacija« izberite možnost »V kontekst ceste«.

(Ko funkcija ni aktivirana ali naročnina ni več aktivna, je delovanje enako kot nastavitev potovalne hitrosti s prepoznavanjem znakov za omejitev hitrosti (prikaz A; glejte prejšnje strani) ali, odvisno od naročnine, nastavitev potovalne hitrosti s prepoznavanjem znakov za omejitev hitrosti (prikaz B; glejte prejšnje strani).

Naslednji simboli prikazujejo funkcije, ki jih upošteva sistem:

- krožišče ;

- zavoj .

Funkcija regulatorja hitrosti z naprednim prepoznavanjem postavitve ceste je povezana z naročnino.

Če naročnina ni sklenjena, funkcije ni mogoče vklopiti.

Za upravljanje naročnine glejte navodila za multimedijsko opremo.

Upravljanje regulirane hitrosti9

Upravljanje hitrosti vozila lahko kadar koli ponovno prevzamete, tako da:

- Preklop funkcije v stanje pripravljenosti:

- s pritiskom zavornega pedala;

ali

- s pritiskom stikala 4 (0).

- deaktiviranje funkcije s pritiskom na splošnega stikala Start/Stop 6.

Pri samodejnem prilagajanju hitrosti znakom in/ali postavitvi ceste je te dogodke mogoče prezreti. Pritisnete stikalo 3:

- navzgor (RES/+) za vrnitev na shranjeno potovalno hitrost;

- navzdol (SET/-) za shranjevanje in ohranjanje trenutne hitrosti.

Vklop nadzora varnostne razdalje

Ko je regulator hitrosti vklopljen, se na instrumentni plošči v zeleni barvi prikaže privzeta varnostna razdalja 11. Privzeta varnostna razdalja je približno dve sekundi (glejte naslednje strani).

Če sistem zazna vozilo na vašem voznem pasu, se obris vozila 10 prikaže nad indikatorjem razdalje 11 na instrumentni plošči.

Vaše vozilo prilagodi hitrost vozilu pred njim in po potrebi vklopi zavore (vklopi se lučka za zavore), da ohrani razdaljo, prikazano na instrumentni plošči.

Opomba: velikost 10 obrisa se spreminja glede na razdaljo, ki vas ločuje od sprednjega vozila. Večji ko je obris, bližje je sprednje vozilo.

Nastavitev regulirane hitrosti

Hitrost lahko spreminjate tako, da večkrat zapored pritisnete (za majhno razliko) ali pritisnete in zadržite stikalo 3 (za veliko razliko):

- navzdol (SET/-) za zmanjšanje hitrosti;

- navzgor (RES/+) za povečanje hitrosti.

Nastavitev sledilne razdalje

Kadar koli lahko spremenite varnostno razdaljo do vozila pred seboj z zaporednim pritiskanjem stikala 5.

Vodoravni indikator razdalje na instrumentni plošči prikaže različne možne varnostne razdalje:

- indikator razdalje D: dolga razdalja (približno 2,4 sekunde);

- indikator razdalje E: srednja razdalja 2 (približno 2 sekundi);

- indikator razdalje F: srednja razdalja 1 (približno 1.6 sekundi);

- indikator razdalje G: kratka razdalja (približno 1,2 sekunde).

Izbrani indikator razdalje se prikaže na instrumentni plošči v zeleni barvi. Drugi indikatorji ostanejo obarvani sivo.

Opomba: razdaljo morate nastavite v skladu s prometom, lokalnimi predpisi in vremenskimi razmerami.

Varnostna razdalja se privzeto prilagodi na indikatorju razdalje E.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete pedal za plin.

Če je regulirana hitrost 9 presežena, je prikazana rumene barve.

Indikator razdalje začne utripati, če je razdalja med vašim vozilom in vozilom pred njim manjša od izbrane varnostne razdalje: funkcija za nadzor varnostne razdalje ni več aktivna.

Nato sprostite pedal za plin: regulator hitrosti in nadzor varnostne razdalje bosta samodejno ponastavila hitrost in razdaljo, ki ste ju izbrali predhodno.

Manever za prehitevanje

Če želite prehiteti vozilo pred seboj, boste z vklopom indikatorja začasno preklicali nadzor varnostne razdalje in omogočili zadostno pospešeno hitrost za prehitevanje.

Zaustavitev in zagon vozila

Če vozilo pred vami upočasni, sistem prilagodi hitrost, da lahko po potrebi popolnoma zaustavi vozilo (npr. v gostem prometu). Vozilo se zaustavi nekaj metrov za vozilom pred njim.

Ko se vozilo pred vami znova zažene:

- če je vozilo zaustavljeno manj kot trideset sekund, se bo ponovno zagnalo brez kakršnega koli dejanja voznika.

Opomba: voznik mora biti med vožnjo vedno pripravljen na nenadne dogodke in ostaja odgovoren za nadzor vozila: če sistem zazna pešca v okolju vozila, bo samodejni ponovni zagon onemogočen do naslednje zaustavitve;

- če zaustavitev traja več kot približno trideset sekund, morate pritisniti pedal za plin ali gumb 3 (RES/+) navzgor, da se vozilo znova zažene. Na instrumentni plošči se za potrditev prikaže sporočilo »Pritisnite RES ali pospešite za zagon regulatorja hitrosti«.

Če zaustavitev traja okrog tri minute, se samodejno vklopi samodejna parkirna zavora, prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go pa se izklopi.

Kontrolna lučka 8 se izkopi za potrditev, da je funkcija izklopljena.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcijo lahko nastavite v stanje pripravljenosti, če:

- pritisnete stikalo 4 (0);

- med vožnjo stopite na zavorni pedal.

Sistem izklopi funkcijo, če:

- Upravljalnik menjalnika premaknite v položaj P, R ali N;

- odpnete voznikov varnostni pas;

- odprete enega od odpiralnih delov;

- pritisnete gumb za zagon/zaustavitev motorja;

- je pobočje prestrmo;

- se sprožijo nekatere funkcije in sistemi za pomoč pri vožnji (aktivno zaviranje v sili, ABS, ESC itd.).

Opomba: odvisno od vozila, če sprejem povezanih podatkov ni optimalen, sistem samodejno preklopi v stanje pripravljenosti funkcij naprednega prepoznavanja znakov za omejitev hitrosti in/ali naprednega prepoznavanja postavitve ceste.

Obe funkciji se samodejno ponovno aktivirata takoj, ko postane sprejem povezanih podatkov spet optimalen.

Stanje pripravljenosti se vedno potrdi z vklopom sivih opozorilnih lučk in prikazom sporočila »Prilag.Regulator izklopljen« na instrumentni plošči.

Preklop prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go v stanje pripravljenosti ali njegov izklop ne povzročita naglega zmanjšanja hitrosti: po potrebi morate pritisniti zavorni pedal.

Izhod iz stanja pripravljenosti

Na podlagi shranjene regulirane hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete nazaj, vendar se morate najprej prepričati o ustreznosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji…). Pritisnite stikalo 3 (RES/+) navzgor, v območje veljavnih hitrosti.

Pri priklicu shranjene hitrosti je vklop regulatorja hitrosti potrjen s prikazom regulirane hitrosti v zeleni barvi.

Opomba: če je shranjena hitrost večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo pospeši, da doseže to hitrost.

Na podlagi trenutne hitrosti vožnje

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom stikala 3 (SET/-) navzdol, vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti, upoštevana trenutna hitrost vozila.

Opozorila »Prevzemite nadzor nad vozilom«

V nekaterih primerih (npr. približevanje veliko počasnejšemu vozilu, vozilo pred vami hitro spremeni vozni pas itd.) se sistem morda nima časa odzvati.

Odvisno od primera sistem odda zvočni signal, povezan z:

- oranžno opozorilo H, če je zaradi razmer potrebna voznikova pozornost;

ali

- rdeče opozorilo J, ki ga spremlja sporočilo »Zavirajte«, če je zaradi razmer potrebna takojšnja voznikova pozornost.

V vseh primerih se odzovite v skladu z razmerami in ustrezno manevrirajte.

Izklop funkcije

Funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go se izklopi, ko pritisnete splošno stikalo Start/Stop 6.

Opozorilna lučka 8 izgine z instrumentne plošče in s tem potrdi, da funkcija ni več aktivna.

Začasna nerazpoložljivost (radar)

Radar lahko zazna vozila pred vašim vozilom. Sistem ne more ustrezno delovati, če je območje zaznavanja radarja prekrito ali njegov signal moten.

Če je območje zaznavanja radarja ovirano ali njegov signal moten, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Sprednji radar brez vidnosti«, delovanje funkcije prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go pa je prekinjeno.

Zelena opozorilna lučka 8 izgine in s tem potrdi, da je bila funkcija samodejno izklopljena.

Prepričajte se, da je območje radarja čisto in da ga ne ovirajo sneg, blato, slabo nameščena registrska tablica ali kateri koli dodatek, nameščen na sprednjem delu vozila (na rešetki), ali skrit s katero koli dodatno opremo, nameščeno na sprednjem delu vozila. (na rešetki ali logotipu itd.).

Pogoji na določenih zemljepisnih območjih lahko motijo delovanje funkcije, na primer:

- suha območja, tuneli, dolgi mostovi ali redkeje uporabljene ceste brez cestnih črt, brez znakov ali dreves v bližini;

- vojaško območje ali območje letališča.

Ta območja morate zapustiti, če želite, da bo funkcija delovala.

V vseh primerih se obrnite na pooblaščenega predstavnika servisne mreže, če sporočilo ne izgine po ponovnem zagonu motorja.

Začasna nerazpoložljivost (kamera)

Sistem ne more delovati, če je kamera zakrita (zaradi umazanije, blata, snega, kondenzacije itd.).

V primeru zmanjšane vidljivosti kamere bo zmogljivost prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go zmanjšana. Ostanite pozorni.

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako pri delovanju funkcije prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo "Preverite prilagodljivi regulator hitrosti", funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go se izklopi.

Če je na enem ali več sestavnih delih sistema zaznana napaka pri delovanju, se funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go izklopi.

Odvisno od vrste okvare se na instrumentni plošči prikaže sporočilo:

- »Sprednja kamera preverite« spremlja, odvisno od vozila, opozorilna lučka ©;

- »Sprednji radar preverite« spremlja, odvisno od vozila, opozorilna lučka ©;

- »Kamera/radar preverite« spremlja, odvisno od vozila, opozorilna lučka ©;

- »Preverite vozilo« s prižigom opozorilne lučke ©.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Omejitve delovanja sistema

Zaznavanje vozila

Sistem zazna samo vozila (avtomobile, tovornjake, motorje), ki se premikajo v isti smeri kot vaše vozilo.

Vozilo, ki zavija na isti vozni pas (npr. K), bo sistem upošteval šele, ko bo vstopilo na območje zaznavanja kamere in radarja.

Sistem lahko sproži neustrezno ali zapoznelo zaviranje.

Sistem ne more zaznati:

- vozila, ki prihajajo v križišče: spolzko cestišče (npr. L) itd.;

- vozil, ki vozijo po napačni strani ceste ali proti vam vozijo v vzvratni smeri.

Zaznavanje med zavijanjem

Ko vstopate v ovinek ali zavoj, radar in/ali kamera morda začasno ne bosta mogla zaznati vozila pred vami (npr. M).

Sistem lahko sproži pospeševanje.

Pri izstopu iz ovinka je lahko zaznavanje predhodnega vozila moteno ali zapoznelo.

Sistem lahko sproži neustrezno ali zapoznelo zaviranje.

Prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go lahko uporabljate izven mestnih območij, na širokih cestah z vidnimi oznakami.

Zaznavanje vozil na vzporednih voznih pasovih

Sistem lahko zazna vozila, ki vozijo na vzporednem voznem pasu, ko:

- vozite v ovinek (npr. N);

- vozite na cesti z ozkimi pasovi;

- je hitrost vozila na vzporednem voznem pasu manjša in če je eno od teh vozil preblizu pasu drugega.

Sistem lahko napačno sproži upočasnjevanje ali zaviranje vozila.

Vozila, skrita zaradi razlik v reliefu tal

Sistem ne zazna vozil, ki so skrita zaradi razlike v reliefu tal, ali vozil zunaj območij zaznavanja kamere in radarja med vožnjo navzgor ali navzdol.

Vozila zunaj območij zaznavanja kamere in radarja.

Sistem se bo odzval pozno ali se sploh ne bo odzval, če so zaznana vozila zunaj območij zaznavanja kamere in radarja, zlasti v naslednjih primerih:

- vozila, ki prevažajo dolge predmete, ki presegajo črto;

- dejanska dolžina visokih vozil (npr. P) je zunaj območja zaznavanja radarja (gradbeni stroji, vozila, ki vlečejo kmetijsko opremo itd.);

- vozila niso zadostno poravnana na ustreznem voznem pasu;

- ozka vozila, ki so zelo blizu (npr. Q).

Zaustavljena vozila in vozila, ki se pomikajo počasi

Ko vozite s hitrostjo, večjo od približno 50 km/h, sistem ne zazna:

- zaustavljenih vozil (npr. R);

- vozil, ki se premikajo zelo počasi.

Ko vozite s hitrostjo, manjšo od približno 50 km/h, se sistem morda ne bo odzval ali se bo odzval zelo pozno na:

- zaustavljenih vozil (npr. R);

- vozila, ki se premikajo zelo počasi;

- vozila pred vami 17, ki zamenjajo vozni pas, pri tem pa odkrijete zaustavljeno vozilo 18 (npr. S);

- ko je vozilo zaustavljeno 19, ko izberete drug vozni pas (npr. T).

V vseh okoliščinah vedno bodite pripravljeni, da se odzovete.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom.

Prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go ne sproži zaustavitve v sili, njegova sposobnost zaviranja pa je omejena.

Nezaznavanje nepremičnih ovir in predmetov manjše velikosti

Sistem ne more zaznati:

- pešcev, koles, skuterjev itd.;

- živali;

- nepremičnih ovir (cestninske ovire, zidovi itd.) (npr. U).

Teh sistem ne upošteva. Ti predmeti ne sprožijo opozorila in odziva sistema.

Zaznavanje vozil, ki se premikajo na vozni pas z visoko hitrostjo

Če vaše vozilo prehiti drugo vozilo, ki vozi z visoko hitrostjo 20 (motor, avto itd.) in je vozilo začasno med vami in vozilom pred vami 21, sistem lahko sproži neupravičeno pospeševanje, upočasnitev ali zaviranje.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove odgovornosti glede upoštevanja omejitev hitrosti in varnostnih razdalj ter njegove pozornosti.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom.

Poleg znakov za omejitev hitrosti in podatkov o cestnem zemljevidu iz kart (vozila s funkcijo »Zaznavanje prometnih znakov« in naročnino) sistem ne upošteva drugih prometnih informacij (semaforji, prehodi za pešce itd.). Voznik mora vedno prilagoditi hitrost vožnje v skladu z okolico in pogoji vožnje, ne glede na navodila sistema.

Sistema v nobenem primeru ni mogoče enačiti s tipalom za ovire ali sistemom proti trčenju.

Uporabite prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go izven mestnih območij, na širokih cestah z vidnimi oznakami.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se lahko poravnava radarja in/ali kamere spremeni, kar lahko vpliva na njuno delovanje. Izklopite sistem in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v bližini radarja in/ali kamere (zamenjave, popravila, spreminjanje vetrobranskega stekla, barvanje itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari);

- vozilo vleče prikolico ali počitniško prikolico;

- med vožnjo v tunelu ali blizu kovinske strukture;

- vozilo prispe na cestninsko postajo, območje dela na cesti ali na ozko cesto;

- vozilo vozi po cesti z zelo veliko zavoji (gorska cesta itd.);

- med vožnjo po zelo strmem naklonu navzgor ali navzdol;

- slaba vidljivost (slepeči sončni žarki, megla itd.);

- med vožnjo na spolzkem cestišču (dež, sneg, gramoz itd.);

- so vremenske razmere slabe (dež, sneg, bočni veter itd.);

- je območje radarja poškodovano (udarci itd.);

- območje kamere je poškodovano (npr. na notranji ali zunanji strani vetrobranskega stekla);

- vetrobransko steklo je počeno ali izkrivljeno.

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- vetrobransko steklo ali odbijač sta prekrita na območju radarja (umazanija, led, sneg, kondenzacija, registrska tablica itd.);

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, močan dež, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- ozka, ovinkasta ali valovita cesta (ostri zavoji itd.);

- vozila z veliko razliko hitrosti;

- uporaba predpražnikov, ki niso prilagojeni vozilu. Na voznikovi strani uporabljajte izključno tepihe, ki so prilagojeni vašemu vozilu in jih je treba pričvrstiti s prednameščenimi elementi. Redno preverjajte, ali so dobro pritrjeni. Ne polagajte več tepihov enega preko drugega. Tveganje, da se zataknejo pedali.

V tem primeru lahko sistem nenamerno zavira ali pospeši.

Na delovanje sistema lahko vpliva veliko nepredvidenih razmer. Sistem si lahko nepravilno razlaga nekatere predmete ali vozila, ki se lahko pojavijo na območju zaznavanja kamere ali radarja, kar lahko vodi do neustreznega pospeševanja ali zaviranja.

Vedno morate biti pozorni na nepredvidene dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo. Vedno ohranite nadzor nad vozilom tako, da imate stopala blizu pedalov, da lahko v vsakem primeru posredujete.