Nazaj na seznam

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov.

Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira. Med vožnjo sistem zaustavi motor (ko je motor v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.).

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

Za avtomatski menjalnik:

- menjalnik je v položaju D, M ali N;

in

- zavorni pedal je pritisnjen. Odvisno od vozila, če opozorilna lučka utripa in se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite zavorni pedal«, zavorni pedal ni dovolj pritisnjen;

in

- pedal za plin ni pritisnjen;

in

- hitrost je enaka nič.

Motor ostane v stanju pripravljenosti, če je izbirna ročica v položaju P ali je v položaju N, pri čemer je parkirna zavora zategnjena in zavorni pedal ni pritisnjen.

Za ročni menjalnik:

- menjalnik je v prostem teku;

in

- pedal sklopke ni pritisnjen. Odvisno od vozila, če opozorilna lučka utripa in se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Sprosti pedal sklopke«, pedal sklopke ni dovolj sproščen;

in

- hitrost vozila je enaka nič.

Pri vseh vozilih

Na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka , ko je motor v stanju v pripravljenosti. Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Servovolan ne deluje, ko je motor v stanju pripravljenosti.

V tem primeru bo začel ponovno delovati, ko motor ne bo več v stanju pripravljenosti ali bo presežena hitrost približno 1 km/h (vožnja po hribu navzgor ali navzdol ipd.).

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor ugasnjen (in ne v stanju pripravljenosti). ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem.

Ko je motor v stanju pripravljenosti (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka ), naj bo vozilo ustavljeno.

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot npr. pri vključevanju v križišče, če je sistem vključen, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

Vozilo naj miruje, tako da rahlo držite zavorni pedal.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

Pedal sklopke naj bo pritisnjen.

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Za avtomatski menjalnik:

- ko se odprejo voznikova vrata;

- ko se odpne voznikov varnostni pas;

- v ročnem načinu se vklopijo stikala za spreminjanje prestav;

- zavorni pedal ni pritisnjen, vključena je prestava D ali M;

- zavorni pedal ni pritisnjen, prestavna ročica je v položaju N, ročna zavora pa ni aktivirana;

- zavorni pedal je znova pritisnjen, prestavna ročica je v položaju P ali N in ročna zavora je aktivirana;

- prestavna ročica vozila je v položaju R;

- pedal za plin je pritisnjen.

Za ročni menjalnik:

- pri odpiranju voznikovih vrat, brez vklopljenega prestavnega razmerja in s sproščenim pedalom sklopke;

- pri odpenjanju voznikovega varnostnega pasu, brez vklopljenega prestavnega razmerja in s sproščenim pedalom sklopke;

- menjalnik je v nevtralnem položaju (prosti tek) in pedal sklopke je rahlo pritisnjen;

- je prestava vklopljena, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca.

Posebno opozorilo: pri nekaterih izvedenkah vozila se za nekaj sekund na instrumenti plošči vklopi kontrolna lučka Ä, če izključite kontakt, ko je motor v stanju pripravljenosti.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom

Ponovni zagon se lahko prekine, če pedal sklopke prehitro sprostite, medtem ko je vklopljena prestava.

Če se motor samodejno izklopi in sistem deluje, za ponovni zagon motorja do konca pritisnite pedal sklopke.

Če želite doliti gorivo, mora biti motor ustavljen (in ne samo v stanju pripravljenosti v primeru, da je vozilo opremljeno s funkcijo Stop and Start): kontakt morate izklopiti. UTEKANJE VOZILA, STIKALO ZA ZAGON: vozilo s ključem, POSODA ZA GORIVO.

Obstaja nevarnost požara.

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

Pri vseh vozilih:

- ko voznikova vrata niso zaprta;

- voznikov varnostni pas ni pripet ali ni bil pripet, ob pričetku vožnje;

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- sistem pomoči pri parkiranju je v uporabi;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- nadmorska višina je previsoka;

- naklon klanca je prestrm za vozila s samodejnim menjalnikom;

- vklopljena je funkcija »Jasen pogled« za boljšo vidljivost AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA ;

- temperatura motorja je prenizka

- sistem proti onesnaževanju se obnavlja;

-...

Odvisno od vozila se opozorilna lučka pojavi na instrumentni plošči, ki nakazuje, da stanje motorja v pripravljenosti ni na voljo. Kontrolna lučka se lahko prikaže na instrumentni plošči skupaj s sporočilom:

- »Optimizacija polnjenja baterije« za prednostno polnjenje baterije;

- »Prednost toplotnega ugodja« za prednostno delovanje klimatske naprave;

- »Prednost delujočega motorja« za prednostno delovanje funkcij motorja.

V primeru kakršnega koli posega v motornem prostoru deaktivirajte funkcijo Stop and Start.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- vklopljena je funkcija »Jasen pogled« za boljšo vidljivost AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA ;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja navzdol...);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Odvisno od vozila je na instrumentni plošči prikazana opozorilna lučka , ki vas obvesti o samodejnem ponovnem zagonu motorja.

Odvisno od vozila lahko opozorilno lučko spremlja še sporočilo na instrumentni plošči:

- »Optimizacija polnjenja baterije« za prednostno polnjenje baterije;

- »Prednost toplotnega ugodja« za prednostno delovanje klimatske naprave;

- »Prednost delujočega motorja« za prednostno delovanje funkcij motorja.

Vključitev, izključitev funkcije

Pritisnite 1 za izklop funkcije. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop in Start izklopljen« in vgrajena kontrolna lučka 2 na stikalu 1 se prižge.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop in Start vklop« in kontrolna lučka 2 na stikalu 1 ugasne.

Sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila s pritiskom gumba za zagon ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem.

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite Stop in Start« in sveti lučka 2 na stikalu 1, je sistem deaktiviran.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Posebna opomba: kadar je motor v stanju pripravljenosti, ga pritisk na stikalo 1 samodejno ponovno zažene.

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor ugasnjen (in ne v stanju pripravljenosti). ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem.