Nazaj na seznam

POSODA ZA REAGENT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Upoštevajte predpise, ki veljajo v posameznih državah.

Vedeti morate, da je lahko lastnik vozila kazensko odgovoren za kršenje veljavnih predpisov.

Način delovanja

Reagent je predviden za dizelske motorje, opremljene s sistemom SCR (selektivna katalitična redukcija). Uporaba reagenta zmanjša količino dušikovih oksidov v izpušnih plinih.

Poraba v dejanskem času je odvisna od pogojev uporabe vozila, opreme in voznikovega načina vožnje.

Kakovost reagenta

Uporabljajte le reagente, ki so v skladu s standardom ISO 22241 in z oznako na pokrovčku posode za gorivo.

Dolivanje

Uporabna prostornina rezervoarja: med približno 22 in 25 litri (odvisno od vozila).

Pri izklopljenem kontaktu odprite sprednja leva vrata, da odprete pokrovček A. Odvijte pokrovček 1.

Opomba: pri odpiranju pokrovčka lahko uhajajo hlapi amonijevega hidroksida, če je temperatura v rezervoarju visoka.

Če želite doliti reagent, mora biti motor zaustavljen (in ne samo v stanju pripravljenosti v primeru vozil s funkcijo Stop and Start). Kontakt morate izključiti ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem, FUNKCIJA STOP AND START.

Če se prikaže opozorilo »XXX KMblokada napolnite AdBlue«, napolnite posodo za reagent, pri čemer upoštevajte navodila za nalivanje.

Nevarnost onemogočenega premikanja vozila.

Pokrovček nalivne odprtine je posebne oblike.

Pri zamenjavi pokrovčka bodite pozorni, da bo novi pokrovček enak originalnemu. Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže. Ne perite območja za nalivanje z visokotlačno čistilno napravo.

Previdnostni ukrepi za uporabo

posodo za gorivo lahko napolnite na črpalki. V drugih primerih obvezno preberite informacije na embalaži reagenta (npr. pločevinka ali steklenica).

Pri polnjenju previdno ravnajte z reagentom. Poškodujejo lahko oblačila, čevlje, dele karoserije itd.

Če reagent začne iztekati iz odprtine ali pride v stik z barvo, zadevno območje takoj očistite z obilo hladne vode in mehko krpo.

Opomba: če reagent kristalizira, uporabite mehko gobo.

V izredno hladnih vremenskih pogojih

V zimskih vremenskih razmerah je treba reagent doliti v posodo za reagent, ko se na instrumentni plošči vklopi indikator in prikaže sporočilo »Napolnite AdBlue čez 1200 km«.

Posebni primeri

Tekočina reagenta zmrzne pri temperaturi, nižji od približno -10 °C.

Pri takšnih pogojih posode ne polnite, če je tekočina zamrznjena. V primeru, če je treba doliti reagent ali napolniti posodo z reagentom (lučka sveti), parkirajte vozilo na toplejšem mestu, če je mogoče, da reagent zopet postane tekoč. V nasprotnem primeru naj usposobljeni strokovnjak dolije ali napolni posodo z reagentom.

Po polnjenju posode za reagent preverite, ali so čep in vratca dobro zaprta, zaženite motor in POČAKAJTE 10 sekund; pri tem naj vozilo miruje, motor pa deluje,, preden začnete vožnjo.

Če tega postopka ne izvedete, bo polnjenje posode samodejno upoštevano šele po približno pol ure vožnje.

Sporočilo »--- Napolnite AdBlue« in/ali opozorilne lučke bodo še vedno prikazani oz. svetili, dokler ne bo sistem zaznal polnjenja posode.

Reagent ne sme priti v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto takoj izperite z veliko vode. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Posegi na katerem koli delu sistema niso dovoljeni. Za preprečevanje škode lahko na sistemu dela samo kvalificirano osebje iz naše mreže.

Vzdrževanje/čas delovanja

Informacije, prikazane na instrumentni plošči, lahko spremlja zvočni signal.

Kontrolne lučke

Sporočila

Kaj storiti?

-

»Siguro AdBlue para 2400 km«

Ko se sporočilo prikaže ob vklopu kontakta, lahko prevozite le še 2400 km.

Ponovno napolnite posodo za reagent, ali pa naj reagent dolije predstavnik servisne mreže.

Prikaže se .

»Mbush AdBlue para 1200 km«

Ko se sporočilo prikaže ob vklopu kontakta, lahko prevozite še med 1200 km in 800 km.

Ponovno napolnite posodo za reagent, ali pa naj reagent dolije predstavnik servisne mreže.

Prikaže se .

»XXX KM blokada napolnite AdBlue«

Sporočijo se prikaže ob vklopu kontakta in se ponovno prikaže:

- Približno na vsakih 100 km, ko lahko z reagentom prevozite še med približno 800 km in 200 km.

- Približno na vsakih 50 km, ko lahko z reagentom prevozite še manj kot 200 km.

V vseh primerih čim prej napolnite posodo za reagent, ali pa naj jo napolni predstavnik servisne mreže.

lučka utripa ali se vklopi, odvisno od vozila.

»0 KM blokada napolnite AdBlue«

Motor noče steči.

Če želite vozilo ponovno zagnati, morate sami napolniti posodo za reagent.

Napake sistema

Ko se opozorilna lučka vklopi, bo mogoče slišati tudi zvočni signal.

Kontrolne lučke

Sporočila

Kaj storiti?

Vklopita se lučki in ©.

»Preverite sistem anti-polucije«

»Kakovost AdBlue preverite«

»Vbrizg AdBlue preverite«

Opozarja na napako sistema. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisnemreže za vaše vozilo.

Vklopita se lučki in ©.

»XXX KM blokada anti-polucija«

To pomeni, da je prišlo do napake sistema in da je preostala razdalja manj kot 1000 km ali, odvisno od vozila, manj kot 800 km, potem pa vozila ne bo več mogoče znova zagnati.

Ta opozorila se ponavljajo:

- Vsakih 100 km, dokler ni preostala razdalja med približno 1000 km in 200 km ali, odvisno od vozila, med 800 km in 200 km, potem pa vozila ne bo več mogoče znova zagnati;

- Približno vsakih 50 km, ko vozilo lahko prevozi le še manj kot 200 km pred onemogočenim ponovnim zagonom vozila.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisnemreže za vaše vozilo.

Vklopita se lučki in ©.

»0 KM blokada anti-polucija«

Opozarja, da po izključitvi kontakta vozila ne bo več mogoče ponovno zagnati. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.