POSODA ZA GORIVO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uporabna prostornina posode za gorivo: približno 80 litrov.

Odprite prednja leva vrata, da boste lahko odprli vratca A.

Med nalivanjem obesite pokrovček 2 na kljukico A na vratcih 1.

Kakovost goriva

Uporabljajte kakovostno gorivo, ki ustreza normativom in predpisom vaše države. Mora ustrezati specifikacijam, navedenim na nalepki na pokrovu posode za gorivo A. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJEV.

Nalivanje goriva

Pri izključenem kontaktu vstavite pištolo in jo potisnite do konca, preden sprožite polnjenje posode (nevarnost brizganja).

Zadržite pištolo v tem položaju, dokler nalivanje ni končano.

Potem ko se nalivanje prvič samodejno prekine, ga lahko sprožite še največ dvakrat. V posodi mora namreč ostati nekaj prostora za hlape goriva.

Pri nalivanju goriva pazite, da v posodo za gorivo ne pride voda. Vratca A in njihov obod morajo biti čista.

Po polnjenju preverite, ali sta pokrovček in vratca dobro zaprta.

Če želite doliti gorivo, mora biti motor ustavljen (in ne samo v stanju pripravljenosti v primeru, da je vozilo opremljeno s funkcijo Stop and Start): kontakt morate izklopiti. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem, FUNKCIJA STOP AND START.

Obstaja nevarnost požara.

Dizelskega goriva ne mešajte z bencinom (neosvinčenim ali E85), niti v majhnih količinah.

Ne uporabljajte goriva na osnovi etanola, če vaše vozilo temu ni prilagojeno.

Gorivu ne dodajajte reagenta (snovi ali spojine, ki povzroči kemično reakcijo), sicer lahko poškodujete motor. POSODA ZA REAGENT.

Če želite gorivu dodati aditiv (dodatek za gorivo), uporabite izdelek, ki ga je odobril naš tehnični oddelek.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Prazna posoda goriva pri vozilu z dizelskim motorjem

Vozila s ključem/daljinskim upravljalnikom

- Kontaktni ključ nastavite v položaj »Vklop - ON« M UTEKANJE VOZILA, STIKALO ZA ZAGON: vozilo s ključem in počakajte nekaj minut, preden omogočite odzračevanje tokokroga goriva;

- zasukajte ključ v položaj D. Če se motor ne zažene, postopek ponovite;

- če motorja še vedno ne morete zagnati po več poskusih, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Vrste goriva v skladu z evropskimi standardi, s katerimi so združljivi motorji vozil, prodajanih v Evropi. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJEV.

Dizelskega goriva ne mešajte z bencinom (neosvinčenim ali E85), niti v majhnih količinah.

Ne uporabljajte goriva na osnovi etanola, če vaše vozilo temu ni prilagojeno.

Gorivu ne dodajajte reagenta (snovi ali spojine, ki povzroči kemično reakcijo), sicer lahko poškodujete motor. POSODA ZA REAGENT.

Če želite gorivu dodati aditiv (dodatek za gorivo), uporabite izdelek, ki ga je odobril naš tehnični oddelek.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Vsakršna dela ali spremembe na sistemu za dovajanje goriva (računalniki, kabli, krogotok goriva, vbrizgalne šobe, zaščitni pokrovi ...) so strogo prepovedana zaradi tveganja, ki ga predstavljajo z vidika vaše varnosti (in jih sme izvajati le usposobljeno osebje servisne mreže za vaše vozilo).

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pokrovček nalivne odprtine je posebne oblike.

Pri zamenjavi pokrovčka bodite pozorni, da bo novi pokrovček enak originalnemu. Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Pokrovčka ne približujte odprtemu plamenu ali žarečemu predmetu.

Ne perite območja za nalivanje goriva z visokotlačno čistilno napravo.

Vozila s kartico

Ko je kartica v potniškem prostoru, pritisnite gumb za zagon 3 in pri tem ne pritiskajte pedalov. Pred zagonom počakajte nekaj minut. To bo omogočilo odzračevanje krogotoka goriva. Če se motor ne zažene, postopek ponovite.

Trdovraten vonj po gorivu

V primeru trdovratnega vonja po gorivu:

- ustavite vozilo v skladu s prometnimi razmerami in izključite kontakt;

- vključite varnostne utripalke, vsi potniki naj izstopijo iz vozila in se oddaljijo od prometnega območja;

- pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.