Nazaj na seznam

KLIMATSKA NAPRAVA: podatki in navodila za uporabo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Praktični nasveti

V nekaterih primerih (izključena klimatska naprava, vključena reciklaža zraka, izključeno prezračevanje ali nizka hitrost prezračevanja...) se lahko stekla v vozilu zarosijo.

Pri zarošenih steklih uporabite »funkcijo za boljšo vidljivost«, da se stekla posušijo, nato pa vklopite klimatsko napravo v avtomatskem načinu delovanja, da preprečite ponovno zarositev.

Vzdrževanje

Za pogostnost kontrol glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

Čas delovanja

Med uporabo klimatske naprave je običajno poraba energije večja.

Sistem klimatizacije uporabljajte redno, tudi v hladnem vremenu, zaženite ga vsaj enkrat na mesec za približno 5 minut.

Nasveti za manjšo porabo energije in vzdrževanje dosega vozila

Vozite z odprtimi zračniki in zaprtimi okni. Če je bilo vozilo parkirano na soncu, za nekaj minut odprite vrata, da gre vroč zrak pred zagonom motorja iz vozila.

Priporočljivo je, da pred vklopom uporabite nastavitev klimatske naprave. KLIMATSKA NAPRAVA: nastavitev.

Motnje pri delovanju

V primeru motenj pri delovanju se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- Manj učinkovito ogrevanje in sušenje stekel oziroma slabše delovanje klimatske naprave. Do tega pojava lahko pride zaradi zamazanosti vložka filtra potniškega prostora.

- Zrak se ne ohlaja ali segreva. Preverite, ali so vsa stikala in upravljalni gumbi v pravilnih položajih in ali ni morda pregorela kakšna varovalka. Če je vse v redu, izklopite napravo.

Pod vozilom se nabira voda

Po daljši uporabi klimatske naprave je normalno, če pod vozilom opazite vodo (ki je posledica kondenzacije).

Ne odpirajte krogotoka s hladilnim sredstvom. Slednje je nevarno za oči in kožo.

Hladilna tekočina

Krogotok hladilne tekočine (v katerem so nekateri sestavni deli hermetično zaprti), ki lahko vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Odvisno od vozila boste naslednje informacije našli na nalepki A v notranjosti motornega prostora.

Prisotnost nalepke s podatki in njena lokacija sta odvisni od vozila.

Ñ Tip hladilne tekočine

(XXX) Tip olja v krogotoku klimatske naprave

Vnetljiv izdelek

Glejte navodila za uporabo

Vzdrževanje

(1) Količina hladilnega sredstva v vozilu.

x,xxx kg

(2) Potencial globalnega segrevanja.

Potencial globalnega segrevanja (GWP): xxxx

(3) Teža in količina ekvivalenta CO2.

Ekvivalent CO2: x,xx t

Dodatne informacije

Odvisno od oznake in glede na vrsto hladilnega sredstva:

Hladilna tekočina R-1234yf

- (1) 1.035 kg;

- (2) Potencial globalnega segrevanja 4;

- (3) 0,004t.

Ne odpirajte krogotoka s hladilnim sredstvom. Slednje je nevarno za oči in kožo.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA.