POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA

Primeri izbire

Pomen izbranega prikaza

Poraba

a) Vozni parametri.

Trenutna poraba energije.

+ 13,4

kWh/100 km

Povprečna poraba energije.

Vrednost je prikazana, ko prevozite najmanj 400 metrov od zadnjega vračanja na ničlo.

12,8

kWh/100 km

Vožnja

Povprečna hitrost po zadnjem vračanju v začetni položaj.

Podatek se prikaže po prevoženih 400 metrih.

42,2

km/h

1284,7

Prevožena razdalja po zadnjem vračanju v začetni položaj.

km

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA

Primeri izbire

Pomen izbranega prikaza

b) Funkcija za ponastavitev tlaka v pnevmatikah SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

+

Tlak pnevmatika

12:00

c) Ura

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA

Primeri izbire

Pomen izbranega prikaza

Servisni pregled čez

d) Naslednji servisni pregled.

Razdalja do naslednjega rednega servisnega pregleda (prikaz v kilometrih). Ko se ta razdalja zmanjšuje, se uporabljajo različni načini prikazovanja:

- doseg, manjši od 1500 km, ali en mesec: prikaže se sporočilo »Servisni pregled čez« s preostalo razdaljo oziroma časom do naslednjega servisnega pregleda;

- ko je potreben servisni pregled, se prikaže sporočilo »Servisni pregled čez« s preostalo razdaljo oziroma časom do naslednjega servisnega pregleda (kar se prej izteče);

- če je do naslednjega servisnega pregleda 0 km ali je datum za servisni pregled dosežen: prikazano je sporočilo »Opravite servisni pregled« in vklopljena je opozorilna lučka ©.

Na vozilu je treba čim prej opraviti servisni pregled.

1936 km

ali 3 mesece

Vračanje prikazovalnika na začetno vrednost po opravljenem servisnem pregledu v skladu s programom vzdrževanja.

Čas naslednjega rednega servisnega pregleda se sme vrniti na začetno vrednost le po servisnem pregledu, ki je bil opravljen po priporočilih programa za vzdrževanje vašega vozila.

Posebnost: števec kilometrov za naslednji redni servisni pregled ponastavite tako, da 10 sekund zadržite eno od tipk za vračanje na ničlo, dokler se neprekinjeno ne prikaže vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda.

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA

Primeri izbire

Pomen izbranega prikaza

Nastavitve

(V redu)

e) Meni za prilagoditev nastavitev vozila MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Odprt pokrov prtljažnika

f) Dnevnik sporočil o delovanju in motnjah.

Zaporedni prikaz:

- sporočila;

- sporočil o motnjah pri delovanju.

PRILAGAJANJE DIGITALNEGA ZASLONA NADZORNE PLOŠČE