PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentna plošča A

Osvetli se ob odpiranju voznikovih vrat. Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Merilnik hitrosti 1

Hitrost vozila je omejena na približno 135 km/h.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h.

Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Informacije multimedijskega sistema 2

Odvisno od vozila lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Sporočilo, da je vozilo pripravljeno na vožnjo 3

Sporočilo READY se pojavi ob vklopu motorja in izgine, ko hitrost vozila preseže 5 km/h.

Ekonometer 4 NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

Indikator načina vožnje 5 NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

Števec skupno prevoženih kilometrov 6 POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Potovalni računalnik 7 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošno

Ocenjeni doseg 8

Preostali čas polnjenja 10

Nivo napolnjenosti pogonske baterije 11

Kontrolna lučka odpiralnega dela 12

Prikazuje, če so vrata, prtljažna vrata ali loputa vtičnice za polnjenje odprti ali niso ustrezno zaprti.

Nivo polnjenja 13

Merilna palica kaže količino preostale energije.

Kontrolna lučka priključitve napajalnega kabla 14

Prižge se, ko se napajalni kabel priklopi na vozilo.

Prag rezerve

Ko nivo napolnjenosti pogonske baterije doseže približno 7 % ali (odvisno od vozila) približno 12 %, se prikažeta kontrolni lučki napolnjenosti in 9 v rumeni barvi, ki ju spremlja zvočni signal.

Za optimalen doseg ČAS DELOVANJA VOZILA: nasveti.

Prag takojšnje zaustavitve

Ko nivo napolnjenosti doseže 4,5 % ali, odvisno od vozila, približno 6 %, se zasliši zvočni signal, kontrolna lučka napolnjenosti pa zasveti v rdeči barvi.

Ko raven napolnjenosti doseže 3,5 % ali, odvisno od vozila, približno 5 %, preostali čas delovanja vozila ni več prikazan. Zmogljivost motorja se postopno zmanjšuje, dokler vozilo ni blokirano. VLEKA VOZILA V PRIMERU OKVARE.

Instrumentna plošča v miljah

(možnost preklopa na km/h)

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

- Ko je kontakt izklopljen, pritisnite stikalo 17 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo« 20;

- večkrat pritisnite 18 ali 19 za dostop do možnosti »Nastavitve«, nato pa pritisnite 16 »OK«;

- ponovite postopek za dostop do možnosti "INSTRUMEN.PLOŠČA" in nato do možnosti "Enote".

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema.

Pri zaustavljenem vozilu in delujočem motorju na zaslonu multimedijskega sistema izberite meni »Nastavitve«, zavihek »Sistem« in nato »Enote«.

Opomba: v obeh primerih se potovalni računalnik po odklopu akumulatorja samodejno vrne na prvotno enoto.

Ravnajte enako, če se hočete vrniti v prejšnji način.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.