Nazaj na seznam

UPRAVLJALNIK HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbirna ročica 1

R : vzvratna vožnja.

N : prosti tek.

D : običajna vožnja naprej.

B : običajna vožnja naprej z močnim zavornim sistemom z rekuperacijo.

Kontrolna lučka A prikaže vklopljeno prestavno razmerje.

Na prikazovalniku instrumentne plošče B se lahko prikažejo naslednji informativni simboli:

2: položaj vklopljenega prestavnega razmerja;

3 : položaj, do katerega lahko dostopate s trenutnega položaja tako, da izbirno ročico 1 premaknete za eno stopnjo naprej ali nazaj;

4 : položaj, do katerega lahko dostopate s trenutnega položaja tako, da izbirno ročico 1 premaknete za dve stopnji naprej ali nazaj.

Prikazani simbol 3 ali 4 označuje prestavna razmerja, ki jih je mogoče izbrati. Če tovrstni simboli niso prikazani, pomeni, da teh prestavnih razmerij ni mogoče izbrati s trenutnega položaja.

Želeno prestavno razmerje bo utripalo na instrumentni plošči, če ga ni mogoče izbrati s trenutnega vklopljenega položaja ročice.

Zagon motorja

Pri delujočem motorju se na instrumentni plošči prikaže sporočilo READY. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA, upravljalnik hitrosti je privzeto v položaju N.

Za izhod iz položaja N obvezno pritisnite sprednji zavorni pedal.

Pritisnite zavorni pedal (kontrolna lučka c na prikazovalniku A ugasne) in premaknite prestavno ročico iz položaja N.

Zagon vozila je mogoč le, če napajalni kabel ni priključen v vozilo.

Oviranje pri upravljanju vozila

Na voznikovi strani uporabljajte izključno predpražnike, ki so prilagojeni vašemu vozilu in jih je treba pričvrstiti s prednameščenimi elementi. Redno preverjajte, ali so dobro pritrjeni. Ne polagajte več predpražnikov enega na drugega. Tveganje, da se zataknejo pedali.

Impulzni izbirnik

Premaknite izbirno ročico 1 za eno ali dve stopnji naprej ali nazaj, da izberete želeni položaj (R, N, D ali B), nato pa spustite ročico. Ta se bo vrnila v stabilni položaj.

Izbrani položaj se pojavi na instrumentni plošči skupaj z opozorilno lučko 2, prikazano pred položajem.

Če je zaradi določenih pogojev prestavljanje iz enega položaja v drugega onemogočeno, želeni položaj začne utripati na instrumentni plošči.

Vožnja v načinu D

Ko pri zaustavljenem vozilu izberete položaj D, se vozilo začne premikati naprej, takoj ko spustite zavorni pedal (brez pritiska pedala za plin).

Med vožnjo bolj ali manj pritiskajte na pedal za plin, da dosežete želeno hitrost.

Vožnja v načinu B

Ta način omogoča vožnjo z bolj dinamično rekuperacijo. Ko sprostite pedal za plin, vozilo zavira z zavornim sistemom za rekuperacijo. Motor tako ustvari več električnega toka in posledično omogoči polnjenje pogonske baterije.

Ko pri zaustavljenem vozilu izberete položaj B, se vozilo začne premikati naprej, takoj ko spustite zavorni pedal (brez pritiska pedala za plin).

V načinu B se zmanjša delovanje zavornega sistema z rekuperacijo, če je akumulator hladen ali popolnoma napolnjen.

Pomik iz položaja D v B ali B in nato v D

Za prehod iz enega položaja v drugega nagnite ročico za eno ali dve stopnji nazaj.

Položaj upravljalnika hitrosti bo potrjen s prikazom izbranega položaja na instrumentni plošči in vklopom opozorilne lučke 2.

Zadnji izbrani položaj (B ali D) se shrani in se naslednjič prikaže kot prednostna izbira obeh položajev, do katerih lahko dostopate s trenutnega položaja N ali R.

Vzvratna prestava

Pri zaustavljenem vozilu, delujočem motorju in položaju N, D ali B pritisnite zavorni pedal ter premaknite ročico za dve stopnji naprej: na instrumentni plošči zasveti lučka R.

Luči za vzvratno vožnjo zasvetijo takoj, ko izberete vzvratno prestavo (pri vklopljenem kontaktu), hkrati pa se (odvisno od vozila) vklopi kamera za vzvratno vožnjo. KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO.

Opomba: pri delujočem motorju, hitrosti vozila med 0 in 8 km/h ter vklopljenem položaju N ali R ni treba pritisniti zavornega pedala za preklop v položaj D. To je koristno pri parkirnih manevrih, ki zahtevajo več izmeničnih preklopov med vožnjo naprej in vzvratno prestavo.

Parkiranje vozila

Pri zaustavljenem vozilu ustavite motor. Vklopi se nevtralni položaj in samodejna parkirna zavora se samodejno aktivira.

Motnje delovanja

Med vožnjo:

- če se med vožnjo na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite samod.menjalnik«, je to znak za okvaro.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- če se med vožnjo na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pregrevanje samod.menjalnika«, se čim prej ustavite, in počakajte, da se menjalnik ohladi; z vožnjo nadaljujte šele, ko sporočilo izgine.

Ko odprete vrata, se na instrumentni plošči pojavi sporočilo »Prestavite v N«, če je upravljalnik hitrosti v položaju, ki ni N, in motor ni izklopljen.

Ko je ročica v položaju N, se pogonska kolesa ne blokirajo samodejno. Preden zapustite vozilo, se prepričajte, da je dejansko blokirano.

Če med vožnjo udarite v podvozje vozila (na primer: udarec ob mejnik, višji pločnik ali drugo urbano opremo), lahko poškodujete vozilo (na primer: deformacija preme), električni tokokrog ali pogonski akumulator.

Ne dotikajte se elementov napeljave, morebitnih snovi, ki uhajajo iz vozila, ali tekočin.

Če se želite izogniti nesreči, naj vozilo čim prej pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

Nevarnost hujših poškodb ali smrti zaradi električnega udara.

UPORABA MENJALNIKA